VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika, aktualijos

10.03. Seimo ir PLB komisijos atstovai dalyvaus JAV Lietuvių bendruomenės XXII Tarybos antrojoje sesijoje

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, pavaduotojas dr. Stasys Tumėnas ir komisijos narys, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose dr. Žygimantas Pavilionis spalio 10–13 dienomis Čikagoje dalyvaus JAV Lietuvių bendruomenės XXII Tarybos antrojoje sesijoje, kurioje skaitys pranešimus apie komisijos darbą siekiant išsaugoti gimimu įgytą Lietuvos Respublikos pilietybę, įsteigti atskirą vienmandatę rinkimų apygardą, skirtą balsuoti tik užsienyje gyvenantiems lietuviams, padėti lietuviams sugrįžti gyventi į Lietuvą, teikti įvairiapusę pagalbą ir paramą tautiečiams užsienyje. Renginyje dalyvaus ir Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas.

„Į Čikagą vykstu pirmą kartą pamatyti po karo čia sukurtą lietuvybės salą,“ – sako komisijos pirmininkas ir diplomatas A. Vinkus pabrėždamas, „kad be Čikagos ar Lemonto lietuviškojo fenomeno šiandieninė Lietuva nebūtų tokia vieninga ir klestinti“.

JAV Lietuvių bendruomenė įsteigta 1951 metais. Bendruomenė stengiasi burti savo tautiečius Jungtinėse Amerikos Valstijose siekdama išsaugoti Lietuvos kultūrinį identitetą ateities kartoms. Ji maloniai priima ir kviečia dalyvauti jos veikloje visus lietuvių kilmės asmenis ir jų sutuoktinius. Organizacijos branduolį sudaro 52 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone.

JAV Lietuvių bendruomenės taryba yra vyriausias JAV Lietuvių bendruomenės organas. Jos narius trejiems metams renka JAV lietuviai lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu. JAV LB Taryba nustato veiklos kryptis, veiklos būdus, tvirtina JAV LB Krašto valdybos narius, trejiems metams renka JAV LB Krašto valdybos pirmininką. Šiuo metu JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdybai pirmininkauja Arvydas Urbanavičius.

 

Atgal