VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2013-11-12
Elitas... Žodis iš prancūzų  élite reiškia geriausias, rinktinis, o kiek plačiau, jeigu jau imtume gilintis į terminą – elitu vadintini žmonės arba grupė žmonių, turinčių ypatingų asmeninių ir profesinių savybių. Jie neprašo, bet šios savybės juos kitų akyse padaro tarsi išrinktaisiais vienoje ar kitoje visuomenės gyvenimo srityje. Plačiau
2013-11-04
Patriotiškumas tai – ne politinė, ne antgamtinė samprata. Patriotiškumas yra prigimtinė žmogaus doros savybė. Plačiau
2013-10-25
2012 metais šalies gyventojų statistikų pajamų ir gyvenimo sąlygų analizės duomenimis Lietuvoje žemiau skurdo ribos gyveno 560 tūkstančių žmonių, kas sudaro 18,6 procento visų šalies gyventojų. Plačiau
2013-10-22
ES valstybių sutartis pasirašyta Maastrichte 1992 m. buvo sudaryta maždaug vienodai rinkoje ekonomiškai išsivysčiusių didesnių bei mažesnių dešimtmečiais jau bendradarbiavusių demokratinių respublikų visumai, todėl naikinant tarpusavio muitus dauguma gamintojų tik laimėjo. Plačiau
2013-10-18
Lietuvos politikos istorijoje dar nebuvo, kad praėjus pusei parašų rinkimo referendumui laiko jo organizatoriai jau turėtų apie 200 tūkst. piliečių pavardžių., taigi referendumo surengimas turi šansą, jei bus per anksti neapsidžiaugta ir neatleistos vadžios – Panevėžyje, Radviliškyje, Mažeikiuose dėl Lietuvos žemės nepardavimo stengiamasi išsijuosus. Man piliečių įdirbis ir jų palaikymas yra gražus, nes gajus gimtosios žemės išsaugojimo jausmas tautoje tebėra tvirtas, nors galvos skausmų ir įvairiausių nuomonių dėl  šių visų tiesioginės demokratijos apraiškų – nors vežimu vežk. Plačiau
2013-10-15
Valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ 2013 metų gegužės mėnesio 8 dienos numeriuose rašiau, kad dažnai mūsų šalies Vyriausybių ir jų institucijų nutarimais bei potvarkiais sąmoningai ir nesąmoningai atidaromi ir propaguojami keliai į elitinę korupciją, darančią didelę žalą mūsų valstybei ir jos žmonėms. Plačiau
2013-10-15
Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 68–ojoje sesijoje Niujorke, kur spalio 17 dieną vyks balsavimas dėl penkių naujų JT Saugumo Tarybos nenuolatinių narių 2014–2015 m. kadencijai.   Plačiau
2013-10-11
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino visus šalies žmones, savivaldybių darbuotojus ir tarybų narius Vietos savivaldos dienos proga.   Plačiau
2013-10-08
Ne tik stebina, bet ir jaudina Prezidentės Dalios Grybauskaitės nuojauta – Darius Valys iš tolimosios  Akmenės, sėdintis generalinio prokuroro kėdėje, parinktas talentingai dirba, ir tuo viskas pasakyta. Plačiau
2013-10-04
Rinkikais mes vadiname tuos, kurie parenka rinkėjams kandidatus į kokias nors pareigas ar atstovus. Taip, JAV renkant prezidentą rinkėjai tampa rinkikais renkantys atstovus, kurie vėliau išrenka prezidentą. Plačiau
2013-09-27
Kuo tik negarsūs tas vidurio Lietuvos Radvilų, agurkų ir ledų miestas. Jo ilgaamžių kelyje būta šilto ir šalto, gėrio ir blogio, kuris retkarčiais kyšojo kiškio ausimis šalia mūsų, visuomenėje. Nereikia būti išminčiumi, kad tai nepastebėtum, nesusidurtum, nenukentėtum, nespėdamas kylančiam nesusikalbėjimui užbėgti už akių. Plačiau
2013-09-17
Premjeras Algirdas Butkevičius nori, kad atsakymai į Rusijos dujų koncerno „Gazprom“ pasiūlymus būtų parengti kuo greičiau. Anot jo, konkrečių terminų nėra, bet atsakymai jau rengiami. Plačiau
2013-09-13
Vakarų laisvosios rinkos globalistai – modernaus kapitalizmo apaštalai, pasakiškų turtų savininkai, manipuliuodami ne tik materialiniais ištekliais, siekia dvasiškai pavergti žmogų per kultūros-švietimo įstaigas, materialiai skatindami palankias visuomenines organizacijas. Plačiau
2013-09-13
Galiu tik spėlioti, kaip spaudžia kai kurių nūdienos Lietuvos vadovų širdis, vos jie prisimena apie laimingus laikus, kuomet buvo viena televizija, dvi radijo programos ir, svarbiausia, nebuvo interneto. Trinkteli per stalą „aukštas kumštis“, aidu trinkteli per stalus redaktorių kumšteliai ir nepageidaujama žinia nepasiekia žiūrovo, klausytojo ar skaitytojo. Ir nereikia niekam nieko aiškinti, prieš nieką teisintis ir apskritai rūpintis, kad kažkas sugebės papasakoti platesnei auditorijai, kas vis tik vyksta. Plačiau
2013-09-10
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pirmadienį partijoms paskirstė antrojo pusmečio biudžeto dotaciją - beveik 9,5 mln. litų. Plačiau
2013-09-10
Ponia Prezidente (Dalia Grybauskaite), Ministre (Juozai Olekai), Pulkininke Petkevičiau, Ekscelencijos, Ponai ir ponios, Man garbė ir malonumas atidaryti NATO energetinio saugumo kompetencijos centrą. Šio centro atsiradimas - puikus pavyzdys, kaip viena ryžtinga NATO sąjungininkė gali pastūmėti svarbų darbotvarkės punktą į priekį. Pasitelkusi kūrybingumą ir atkaklumą, Lietuva sugebėjo suteikti išskirtinius „namus" energetiniam saugumui. Faktas, kad šis centras buvo taip sėkmingai įsteigtas, akcentuoja tai, kaip gerai Lietuvos iniciatyva buvo suplanuota ir įgyvendinta, tad aš sveikinu Jus su šiuo pasiekimu. Plačiau
2013-09-06
2008 m. kovo 26 d. paragintas dalies moksleivių tėvų, tuometinis savivaldybės Tarybos narys Raimundas Kaminskas kreipėsi į Jus, kaip miesto merą, dėl tvarkos nustatymo, kad Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose (gimnazijose) būtų giedamas Lietuvos valstybinis himnas - Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“. Šiam pasiūlymui pritarė savivaldybės VI kadencijos Tarybos Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo komitetas, Lietuvos Sąjūdžio taryba, Lietuvos laisvės kovos sąjūdis ir Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba. Plačiau
2013-09-06
Gerbiami svečiai, prieš du mėnesius Lietuva perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Labai džiaugiuosi, kad įgyvendinant Lietuvos pirmininkavimo tikslus, aktyviai dalyvauja ir Lietuvos Respublikos Seimas. Plačiau
2013-09-03
Penktadienį Vašingtone su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Prezidentu Baraku Obama (Barack Obama) susitikę trijų Baltijos valstybių prezidentai deklaravo stiprinantys bendradarbiavimą. Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad JAV užsienio politikoje matyti posūkis Šiaurės ir Baltijos šalių link, tačiau Eltos kalbinti politologai tuo abejoja ir tokius šalies vadovės pareiškimus netgi vadina priešrinkiminiais. Politikos apžvalgininkų požiūriu, Amerika laikosi nuoseklios užsienio politikos, kurios keisti neketina. Plačiau
2013-09-03
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Jungtinių Amerikos Prezidentai Baltuosiuose rūmuose pasirašė bendrą politinę deklaraciją, kuria įtvirtinamas JAV ir Baltijos šalių įsipareigojimas stiprinti strateginį bendradarbiavimą karinio, energetinio, kibernetinio ir ekonominio saugumo srityse. Plačiau