VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2014-01-14
Pasaulio istorija yra idėjos judėjimas žmogiškosios dvasios pavidalu. Minia, žmonių masė, yra tasai pasyvus istorinis laukas, kuriame vyksta idėjinių pradų susikirtimas, kuriame vienas apsprendžia kito, tokio pat žmogaus, sąžinę ir asmenybę, šeimą ir bendruomenę. Idėja turi priešginybišką prigimtį  ir teikiama tam, kad  būtų galima pasipriešinti mūsų sustabarėjusių partijų ideologijoms. Plačiau
2014-01-10
XIX a. pabaigoje Lietuvos atgimimo - tautinės sąmonės žadintojas "Varpas" slaptai redaguotas ir prūsuose leistas didžio lietuvio - patrioto daktaro V.Kudirkos sunkiausiomis lietuvybės draudimo sąlygomis "Po litovski govorit vospresčaetsa" - lietuviškai kalbėti draudžiama, paruošė teorinio lietuvybės atgimimo dirvą praktinei 1918 metų vasario 16-tos dienos Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo veiklai. Plačiau
2014-01-10
Artėjant prezidento rinkimams tamsiosios jėgos pradėjo provokacijas prieš tuos, kurie yra potencialūs kandidatai į šalies vadovus būsimuosiuose rinkimuose. Plačiau
2014-01-08
Prieš keletą metų  Panevėžio savivaldybės salėje teko susitikti su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataru profesorium Vytautu Landsbergiu ir kartu su juo atvykusiu rašytoju Liudviku Jakimavičiumi. Plačiau
2014-01-07
Nors Gėjų eitynės senai pasibaigė, bet dar tebesitęsia ginčai, aistros, nuomonės siūlymai.ir ritasi į kitus metus Visuomenė tartum jūra po audros. Štai paskutinėmis dienomis Vyskupų konferencijos kreipimasi į Vyriausybę, visuomenę,- norint išlikti valstybei daugiau rūpintis šeima, demografinėmis problemomis Parlamente seimo nariai kandžiai kuria gėjams patogesnes drabužų modifikacijas..Futuristai spėja artėjant visuotinio blūdo amžių Plačiau
2013-12-23
Nuoširdžiai sveikinu visus Lietuvos žmones su artėjančiomis šventėmis – šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. Plačiau
2013-12-21
Dėl desovietizacijos įstatymo nepriėmimo per paskutinius 23 metus Lietuvoje įsigalėjo piktybinė „demokratija“, dėl kurios nei vienas doras ir sąžiningas lietuvis negalėjo patekti ne tik  įstatymų leidžiamojon valdžion, bet ir vykdomojon. Plačiau
2013-12-20
Dar anais tolimais studijų Dailės institute metais dėstytojas eruditas ir istorikas Vladas Drėma, plačiau žinomas kaip knygos “Prarastas Vilnius” autorius, neformaliuose pokalbiuose apie mūsų geografinę-istorinę situaciją pabrėždavo, kad esame Europos ekonominių, politinių, karinių, prekybinių, kultūrinių kelių kryžkelė. Panašiai kalbėjo  ir Napoleonas I, kad kiekvienos valstybės (tautos) istorija yra jos  geografijoje. Plačiau
2013-12-07
Ekonominė politinė situacijos analizė bei interesų išklotinė rodo žymiai platesnį įvykių kontekstą bei pasekmes. Ir Rusijos prezidentai pašaipiai peterburgiečių praminti „medveputu“, ir „batka“ A.Lukašenko, ir V.Janukovyčius guminėmis lazdomis pasitikdami oranžinius „maidanus“, „žydrų gamtos klaidų eisenas“, bei sacharovinio palikimo demokratų sambūrius ar Minsko studentiją, visų pirma gina savo vidaus rinką. Plačiau
2013-12-07
Europos Sąjungos valstybių bei ES vadovų susitikimai su rytų partnerystės programos dalyviais ir ilgai rengtų sutarčių parafavimas vyksta maždaug kas du metai. Aukščiausios žemyno politikos podiumas nuklotas kilimais į Valdovų rūmus ir „Litexpo“ salę valstybių vadovų madų lauke pirmiausiai, kaip ir dera, prabilo etiketo bei drabužių kalba. Plačiau
2013-11-29
Spartus pasaulio globalėjimas arba lietuviškai tariant-visuotinumas, apimantis visą žemės rutulį, kelia tautoms, ypač nedidelėms, daug nerimo ir iššūkių. Dabartinių valstybių tautinės visuomenės, siekiančios išlaikyti konkurenciją ekonominėje-socialinėje plėtroje, privalo siekti dinamiškumo, taikant naujas technologijas, sukurtas laisvo, mokslinių-ekonominių žinių judėjimo pagrindu. Plačiau
2013-11-23
Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai  1990 metų kovo mėnesio 11 dieną atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, žlugus antikonstituciniam perversmui Rusijoje, susiklosčius palankioms tarptautinėms aplinkybėms, prasideda Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, politinių-diplomatinių santykių užmezgimas. Lietuva tampa laisvų ir nepriklausomų šalių bendrijos narė. Didysis tikslas buvo pasiektas. Ilga ir sunki kova dėl suvereniteto ir nepriklausomybės atkūrimo buvo laimėta. Plačiau
2013-11-12
Elitas... Žodis iš prancūzų  élite reiškia geriausias, rinktinis, o kiek plačiau, jeigu jau imtume gilintis į terminą – elitu vadintini žmonės arba grupė žmonių, turinčių ypatingų asmeninių ir profesinių savybių. Jie neprašo, bet šios savybės juos kitų akyse padaro tarsi išrinktaisiais vienoje ar kitoje visuomenės gyvenimo srityje. Plačiau
2013-11-04
Patriotiškumas tai – ne politinė, ne antgamtinė samprata. Patriotiškumas yra prigimtinė žmogaus doros savybė. Plačiau
2013-10-25
2012 metais šalies gyventojų statistikų pajamų ir gyvenimo sąlygų analizės duomenimis Lietuvoje žemiau skurdo ribos gyveno 560 tūkstančių žmonių, kas sudaro 18,6 procento visų šalies gyventojų. Plačiau
2013-10-22
ES valstybių sutartis pasirašyta Maastrichte 1992 m. buvo sudaryta maždaug vienodai rinkoje ekonomiškai išsivysčiusių didesnių bei mažesnių dešimtmečiais jau bendradarbiavusių demokratinių respublikų visumai, todėl naikinant tarpusavio muitus dauguma gamintojų tik laimėjo. Plačiau
2013-10-18
Lietuvos politikos istorijoje dar nebuvo, kad praėjus pusei parašų rinkimo referendumui laiko jo organizatoriai jau turėtų apie 200 tūkst. piliečių pavardžių., taigi referendumo surengimas turi šansą, jei bus per anksti neapsidžiaugta ir neatleistos vadžios – Panevėžyje, Radviliškyje, Mažeikiuose dėl Lietuvos žemės nepardavimo stengiamasi išsijuosus. Man piliečių įdirbis ir jų palaikymas yra gražus, nes gajus gimtosios žemės išsaugojimo jausmas tautoje tebėra tvirtas, nors galvos skausmų ir įvairiausių nuomonių dėl  šių visų tiesioginės demokratijos apraiškų – nors vežimu vežk. Plačiau
2013-10-15
Valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ 2013 metų gegužės mėnesio 8 dienos numeriuose rašiau, kad dažnai mūsų šalies Vyriausybių ir jų institucijų nutarimais bei potvarkiais sąmoningai ir nesąmoningai atidaromi ir propaguojami keliai į elitinę korupciją, darančią didelę žalą mūsų valstybei ir jos žmonėms. Plačiau
2013-10-15
Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 68–ojoje sesijoje Niujorke, kur spalio 17 dieną vyks balsavimas dėl penkių naujų JT Saugumo Tarybos nenuolatinių narių 2014–2015 m. kadencijai.   Plačiau