VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2011-12-27
Į gyvenimo srautą kovingai išnyra Drakonas. 2011-ieji jau nužydėjo ir baigia nuvysti. Pirmąją Naujųjų metų dieną kinai vėl glaustosi prie sienų, kelintą kartą įsileido neviltį į sielas ir dairosi viltingos išeities, pasiklauso žilos senovės išminties. Jokia kariuomenė nenustums šalin Drakono metų. Tačiau kaip visada viskas turi pradžią ir raidą. Ką bekalbėtume ar šauktumėmės pagalbos neviltyje, ne viskas žmogaus rankų valdoma. Plačiau
2011-12-20
Vienas konservatorius raštu kreipėsi į valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ redakciją ir paprašė paskelbti jo pareiškimą dėl Lietuvos sostinės vadovo. Plačiau
2011-12-20
Gruodžio 17-oji - ypatinga diena dvidešimto amžiaus Lietuvos istorijoje. 1926 metais šią dieną grupė patriotiškai nusiteikusių karininkų įvykdė valstybės perversmą, kad išgelbėtų Lietuvą nuo gresiančios sovietizacijos ir bolševikinių jėgų stiprėjimo. Plačiau
2011-12-20
Vokietijos kairioji partija (DIE LINKE), įkurta 2007 m., savo programoje jungia socialistinio, socialdemokratinio ir komunistinio darbininkų judėjimo, taip pat femininistinio ir emancipacinio judėjimų kairiąsias demokratines nuostatas ir tradicijas. Savo programoje, be kita ko, ji yra įsipareigojusi kovoti prieš tarptautinį terorizmą, dešinįjį ekstremizmą, aktyvinti antifašistinų šviečiamąją darbą. Plačiau
2011-12-16
Kiekvienas žmogus yra stebuklingasis Dievo įsikūnijimas. Kas gi išdrįsta siųsti žiaurumus ir nelaimes savo žemės žmonėms, kokia malda iš lūpų tampa geležimi ir ugnimi, kokia nemeilė triumfuoja, kai Viešpats  girdi kiekvieną širdies virptelėjimą. Nuleiskim akis, pažvelkim, kaip sužaliuoja, ima marguoti spalvos, ir tada pajusim žmogaus, žmonijos, pavirtusios praeities dulkėmis, vertę. Plačiau
2011-12-16
  Lietuviai yra viena seniausių Europos tautų, turime milžinišką istorinę patirtį, mokame tai vertinti, branginti. Kad galėtume Lietuvoje jaustis savi savame krašte, vis tikimės, jog partijos atliks joms prideramą žmonių moralinių, socialinių poreikių rūpintojų vaidmenį. Tam ir atkuriama Tautininkų sąjunga, kurios steigiamasis suvažiavimas įvyks gruodžio 17 d. Vilniuje. Apie tai pranešęs Seimo narys Gintaras Songaila plačiau apie uždavinius ir veiklą neužsimena, o kalbėti yra apie daug ką. Plačiau
2011-12-13
Pralaimėto karo našlaičiai. Vilniaus mokyklose sėdi išblyškusiais veidais, skurdaus gyvenimo nualinti, žinių ištroškę moksleiviai. Mokytis nelengva, kai esi alkanas ir širdis plaka iš nerimo dėl neaiškios rytojaus dienos pavyzdingo žemės ūkio šalyje. Žiaurus skaudžiai geliantis, pribloškiantis vaizdas. Krizė nekrečia valdžios. Plačiau
2011-12-09
Kol kas Lietuvos teismuose vis dar yra teisėjų, dirbančių pagal užsakymą. Nesvarbu, kas prašo – ieškovas ar atsakovas, bet priimami sprendimai protingą, sąžiningą, teisingą žmogų paverčia niekuo. Plačiau
2011-12-09
Perskaitęs „Lietuvos Aide“ (2011 12 07, Nr. 274-276) tautiečio Algio Virvyčio iš Masačiusetso straipsnį „Lietuva, kodėl nerausti iš gėdos“, negalėjau nutylėti. Žinoma, neprisiskiriu visą žinančiojo skraistės, bet turiu argumentų, kurie gali paneigti autoriaus iškeltas mintis. A. Virvytis šaiposi iš Prezidento Bušo jaunesniojo plano nuversti diktatorišką režimą Irake, kad JAV kariai nerado masinio naikinimo ginklų. Plačiau
2011-12-09
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. skelbia, kad „Valstybės valdžią vykdo Seimas, respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Šių valdžios galių apimtis: įstatymų leidybos – Seimo, vykdomosios valdžios – Prezidento ir Vyriausybės, teismų - yra konkrečiai apibrėžtos Konstitucijos. Tos trys valdžios savo veikloje yra savarankiškos, pagrįstos solidarumo principu, atsakingos prieš tautą už savo darbą. Plačiau
2011-12-06
Keturias dienas Lietuvos sostinėje Vilniuje vyks reikšmingi tarptautiniai renginiai - Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Ministrų Tarybos susitikimas, kuriame pirmininkavimą šiai organizacijai iš Lietuvos perims Airija.   Plačiau
2011-12-06
Numatoma pradėti statyti nauja atominė elektrinė ne tik neužtikrins Lietuvos energetinio saugumo, bet atvirkščiai padidins priklausomybę nuo Rusijos ir Baltarusijos, nes yra neekologiška, neekonomiška, labai pavojinga morališkai pasenusi ir bus prijungta ir sužiedinta Rusijos valdomame elektros tinkle BRELL. Plačiau
2011-12-06
Akys susijungė, kardai sužvangėjo – dangus aptemo. Pasaulis kunkuliavo, nerimo, nes ieškojo kelio pabėgti nuo tvirtos rankos, o tokios rankos nebuvo. Vieną naktį, mėnuliui šviečiant, Jurgis Bušas jaunasis išgirdo balsą, kad reikia pertvarkyti pasaulį pagal jo doktriną. Jį labai erzino Irakas. Kažkur aptikęs šviesuolių, pasišaukė juos kaip žynius ir sapnų aiškintojus. Tai buvo Rumsfeld, Perle, Abramov, Cheiny ir dar keli panašūs. Susėdo visi aplink stalą, gurkšnojo skystį, iš keistų cigarų plaukiantys dūmai sukosi aplink jų galvas, o galvose visiems smegenys virė... Plačiau
2011-12-06
Tik paskelbus pirmuosius rinkimų į Rusijos Dūmą rezultatus, didžioji žiniasklaida suskubo džiaugsmingai pranešti, kad V. Putinas ir jo valdžios partija gavo smūgį, kuris prilygsta vos ne pralaimėjimui. Stebiuosi tais politologais, kurie švaistosi panašiomis išvadomis, todėl drįsiu pateikti šiek tiek kitokius pastebėjimus. Juk Putino partija laimėjo šiuos rinkimus, o jų rezultatai ilgalaikėje perspektyvoje yra palankūs dabartinei Rusijos valdžiai. Pabandysiu paaiškinti kodėl. Plačiau
2011-12-06
Nesu politologas, tik eilinis pilietis, neabejingas tam, kas vyksta Lietuvoje, todėl politinių partijų veikla kai kada domiuosi. Plačiau
2011-12-02
Svarbus faktas yra tai, kad toli gražu ne visos įmonės, remiančios politines partijas, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose. Net 72 proc. juridinių asmenų, finansiškai išreiškusių paramą vienai ar kitai politinei partijai, už tai negavo jokios numanomos grąžos per viešosius pirkimus. Tad kodėl turėtų būti uždrausta remti partijas tokiems juridiniams asmenims, kurie nesiekia naudos iš rėmimo, o tik aukoja toms partijoms, kurios, jų įsitikinimu, geriausiai atstovauja jų interesams? Plačiau
2011-11-29
Vartydama atkurtos nepriklausomos Lietuvos 21-erių metų istoriją, jaučiu, kad mano galva išsipūtusi nuo problemų, svarbiausia, neišspręstų, nesprendžiamų, nenorimų spręsti, atsainiai atmetamų, nuo skaudžiausių klausimų. Kas verčia Lietuvos komercinius bankus susinaikinti skausmingai savo indėlininkams? Plačiau
2011-11-29
Seimas po svarstymo pritarė politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą reglamentuojančių įstatymų pataisoms, kuriomis siūloma, kad partijų negalėtų remti nei fiziniai, nei juridiniai asmenys. Plačiau
2011-11-29
Lenkija paskelbė neįprastą kreipimąsi į Vokietiją, ragindama padaryti visa, kas įmanoma, kad būtų išgelbėta euro zona, kadangi tik Vokietija gali susidoroti su šiuo uždaviniu ir kadangi jai tenka "ypatinga" istorinė atsakomybė. Plačiau
2011-11-25
  Karmėlavos tarptautinis oro uostas netupdys Boing transportinių lėktuvų, kurie gabena iš Vakarų Europos į Kiniją ir iš Kinijos į Europą, nuostoliai Lietuvai politiniai ir ekonominiai . Kas Lietuvai smūgiavo žemiau juosmens, paaiškės negreitai – Snoro afera rėžė sunkiai šiandien suvokiamą smūgį Lietuvos tarptautiniam prestižui. Plačiau