VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2011-12-09
Perskaitęs „Lietuvos Aide“ (2011 12 07, Nr. 274-276) tautiečio Algio Virvyčio iš Masačiusetso straipsnį „Lietuva, kodėl nerausti iš gėdos“, negalėjau nutylėti. Žinoma, neprisiskiriu visą žinančiojo skraistės, bet turiu argumentų, kurie gali paneigti autoriaus iškeltas mintis. A. Virvytis šaiposi iš Prezidento Bušo jaunesniojo plano nuversti diktatorišką režimą Irake, kad JAV kariai nerado masinio naikinimo ginklų. Plačiau
2011-12-09
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. skelbia, kad „Valstybės valdžią vykdo Seimas, respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Šių valdžios galių apimtis: įstatymų leidybos – Seimo, vykdomosios valdžios – Prezidento ir Vyriausybės, teismų - yra konkrečiai apibrėžtos Konstitucijos. Tos trys valdžios savo veikloje yra savarankiškos, pagrįstos solidarumo principu, atsakingos prieš tautą už savo darbą. Plačiau
2011-12-06
Keturias dienas Lietuvos sostinėje Vilniuje vyks reikšmingi tarptautiniai renginiai - Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Ministrų Tarybos susitikimas, kuriame pirmininkavimą šiai organizacijai iš Lietuvos perims Airija.   Plačiau
2011-12-06
Numatoma pradėti statyti nauja atominė elektrinė ne tik neužtikrins Lietuvos energetinio saugumo, bet atvirkščiai padidins priklausomybę nuo Rusijos ir Baltarusijos, nes yra neekologiška, neekonomiška, labai pavojinga morališkai pasenusi ir bus prijungta ir sužiedinta Rusijos valdomame elektros tinkle BRELL. Plačiau
2011-12-06
Akys susijungė, kardai sužvangėjo – dangus aptemo. Pasaulis kunkuliavo, nerimo, nes ieškojo kelio pabėgti nuo tvirtos rankos, o tokios rankos nebuvo. Vieną naktį, mėnuliui šviečiant, Jurgis Bušas jaunasis išgirdo balsą, kad reikia pertvarkyti pasaulį pagal jo doktriną. Jį labai erzino Irakas. Kažkur aptikęs šviesuolių, pasišaukė juos kaip žynius ir sapnų aiškintojus. Tai buvo Rumsfeld, Perle, Abramov, Cheiny ir dar keli panašūs. Susėdo visi aplink stalą, gurkšnojo skystį, iš keistų cigarų plaukiantys dūmai sukosi aplink jų galvas, o galvose visiems smegenys virė... Plačiau
2011-12-06
Tik paskelbus pirmuosius rinkimų į Rusijos Dūmą rezultatus, didžioji žiniasklaida suskubo džiaugsmingai pranešti, kad V. Putinas ir jo valdžios partija gavo smūgį, kuris prilygsta vos ne pralaimėjimui. Stebiuosi tais politologais, kurie švaistosi panašiomis išvadomis, todėl drįsiu pateikti šiek tiek kitokius pastebėjimus. Juk Putino partija laimėjo šiuos rinkimus, o jų rezultatai ilgalaikėje perspektyvoje yra palankūs dabartinei Rusijos valdžiai. Pabandysiu paaiškinti kodėl. Plačiau
2011-12-06
Nesu politologas, tik eilinis pilietis, neabejingas tam, kas vyksta Lietuvoje, todėl politinių partijų veikla kai kada domiuosi. Plačiau
2011-12-02
Svarbus faktas yra tai, kad toli gražu ne visos įmonės, remiančios politines partijas, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose. Net 72 proc. juridinių asmenų, finansiškai išreiškusių paramą vienai ar kitai politinei partijai, už tai negavo jokios numanomos grąžos per viešosius pirkimus. Tad kodėl turėtų būti uždrausta remti partijas tokiems juridiniams asmenims, kurie nesiekia naudos iš rėmimo, o tik aukoja toms partijoms, kurios, jų įsitikinimu, geriausiai atstovauja jų interesams? Plačiau
2011-11-29
Vartydama atkurtos nepriklausomos Lietuvos 21-erių metų istoriją, jaučiu, kad mano galva išsipūtusi nuo problemų, svarbiausia, neišspręstų, nesprendžiamų, nenorimų spręsti, atsainiai atmetamų, nuo skaudžiausių klausimų. Kas verčia Lietuvos komercinius bankus susinaikinti skausmingai savo indėlininkams? Plačiau
2011-11-29
Seimas po svarstymo pritarė politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą reglamentuojančių įstatymų pataisoms, kuriomis siūloma, kad partijų negalėtų remti nei fiziniai, nei juridiniai asmenys. Plačiau
2011-11-29
Lenkija paskelbė neįprastą kreipimąsi į Vokietiją, ragindama padaryti visa, kas įmanoma, kad būtų išgelbėta euro zona, kadangi tik Vokietija gali susidoroti su šiuo uždaviniu ir kadangi jai tenka "ypatinga" istorinė atsakomybė. Plačiau
2011-11-25
  Karmėlavos tarptautinis oro uostas netupdys Boing transportinių lėktuvų, kurie gabena iš Vakarų Europos į Kiniją ir iš Kinijos į Europą, nuostoliai Lietuvai politiniai ir ekonominiai . Kas Lietuvai smūgiavo žemiau juosmens, paaiškės negreitai – Snoro afera rėžė sunkiai šiandien suvokiamą smūgį Lietuvos tarptautiniam prestižui. Plačiau
2011-11-25
  Greičiausiai esu naivus kvailys, kuris vis dar nori tikėti, kad politinės partijos nėra nei verslo struktūros, nei įdarbinimo biurai, ir kad į jas žmonės stoja vedini pasaulėžiūros bei idėjų bendrumo. Todėl labai gerai, kad tarp mūsų politikų atsiranda atvirų ir sąžiningų žmonių, kurie pasiruošę išsklaidyti mano iliuzijas. Vos buvo paliestas politinių partijų finansavimo klausimas, Seimo kuluaruose pasigirdo siūlymas: „Jei uždrausite juridiniams asmenims finansuoti partijas – panaikinkite vienmandates rinkimų apygardas“. Stulbinantis atvirumas, kuomet tiesiog sakoma: „Užtikrinkite, kad mes patektume į valdžią“. Plačiau
2011-11-18
  Lietuvoje su darbo vizitu viešintis Estijos Prezidentas Tomas Hendrikas Ilvesas (Toom Hendrik Ilves) kol kas nedetalizuoja, kaip konkrečiai Estija prisidės prie planuojamos statyti Visagino atominės elektrinės, tačiau pabrėžia estų finansinę, o ne darbo jėgos paramą projektui.  Estijos vadovas tokią poziciją aiškino dar labai ankstyva Visagino AE projekto stadija. Plačiau
2011-11-18
  Lapkričio 28-gruodžio 9 dienomis Durbane (Pietų Afrika) rengiamoje Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijoje Europos Sąjunga (ES) turėtų siekti pratęsti klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų galiojimą po 2012 m. Tai sakoma rezoliucijoje, kurią trečiadienį priėmė Europos Parlamentas, praneša jo spaudos tarnyba. Plačiau
2011-11-18
  „Leisk kiaulę į svirną, tai ir į aruodą įšoks“, „šunio akys, o paršo natūra“ arba „įleisk tokį į bažnyčią, tai ir ant altoriaus išsidrėbs“ - nuvažiavus apkalbėdavo darbštūs kaimietukai „šventuosius“, „savo lozungais prigrūstas galvas iš mandrumo laužia, o utelės pakaušį graužia“. Plačiau
2011-11-15
Yra tokia daina „Sena patranka“, ją mėgstame dainuoti užstalėje. Toliau žmonių folklore dainuojama taip: „Sena patranka/ jau nebešauna/ sena Europa /tiktai apgauna“. Plačiau
2011-11-15
Šiomis dienomis valstybės laikraštyje „Lietuvos Aidas“ pasirodė vyriausiojo redaktoriaus Algirdo Pilvelio išsami publikacija „Viktoro Uspaskicho kliedesiai apie Vytautą Landsbergį“. Dar ir dar kartą perskaitęs publikaciją kaip kėdainietis, to laikmečio Lietuvos atgimimo Kėdainių rajono pirmų kadencijų tarybos narys - negaliu tylėti, kada metama dėmė ne tik Vytautui Landsbergiui, bet ir visai Lietuvai. Plačiau
2011-11-11
Iš karto po Antrojo pasaulinio karo atsivėrė skaudžiausias gyvenimas: apie meilę savo gimtinei kalbėti lietuviui draudė jau ir antrasis okupacinis sovietų režimas. Dalis tautiečių visiškai pakluso griežtai okupanto rankai ir nuėjo Tėvynės išdavikų keliu. Mums nederėtų pavydėti tokios „garbės“, iki šiol suteikta malonė už tarnystę svetimiesiems ir dabarties pasaulyje yra svetima žmonėms, su ginklu stojusiems ginti Lietuvos. Mūsų vaikai jau yra susipažinę su tautos kančiomis 1940 – 1990 metais. Ar perprantame naują vaidinimą  1990 m. kovo 11 dieną – būtent ar gebame suvokti nusistovėjusias tradicijas ir kriterijus, kai stribų palikuonys susistygavo naujam valstybės išdavysčių veiksmui? Lūkesčiai yra apėmę kiekvieną tautietį, viliamasi tikrų pokyčių. Tačiau reikia laiko. Tėvynė priklauso žmogaus dvasios ir kūrybos sričiai. Ne viskas veiksminga. Pavojų vis kelia, regis, jau muziejiniai reiškiniai: juk prabėgo 21 metai, kai žadinama mumyse nauja samprata. Lietuvos istorijoje būta polėkio varžomo visokiomis gudrybėmis. Maža tauta karų vieškelyje žiauriai niokojama iš tikro. Kas dvidešimt penkeri – penkiasdešimt metų. Turiu omeny XX amžių: būta keturių karų ir dvejų laisvės laikotarpių. Gimusieji po kovo vienuoliktosios - gaivi paguoda širdžiai ir didelė ateities viltis, nors mus užgriuvo nauja bendrija ir globalizacija. Tai vienintelis pažangos kelias ir net pasaulio išlikimui. Tai nauja malonė mums. Tuo labiau plazda mumyse viltis. Tad reikia suklusti visai žmogaus esybei. Plačiau
2011-11-08
Tarp politikų užsiplieskiančios diskusijos dažnai būna tokios karštos, kad kitaip jų kaip užsiplieskimu ir nepavadintum. Bet ir karščiausioje ir emocingiausioje diskusijoje turi būti bent kokie argumentai ir logika. O Viktoro Uspaskicho paskvilyje prieš profesorių Vytautą Landsbergį, šių metų lapkričio 5 d. išplatintame įvairiuose interneto portaluose ir jam priklausančiame „Balse“, kaip tik labiausiai stokojama ir logikos, ir argumentų, užtat per akis chamiškų įžeidinėjimų, užgautų ambicijų riksmo ir net vaikėzo svaičiojimų. Plačiau