VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2011-12-02
Svarbus faktas yra tai, kad toli gražu ne visos įmonės, remiančios politines partijas, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose. Net 72 proc. juridinių asmenų, finansiškai išreiškusių paramą vienai ar kitai politinei partijai, už tai negavo jokios numanomos grąžos per viešosius pirkimus. Tad kodėl turėtų būti uždrausta remti partijas tokiems juridiniams asmenims, kurie nesiekia naudos iš rėmimo, o tik aukoja toms partijoms, kurios, jų įsitikinimu, geriausiai atstovauja jų interesams? Plačiau
2011-11-29
Vartydama atkurtos nepriklausomos Lietuvos 21-erių metų istoriją, jaučiu, kad mano galva išsipūtusi nuo problemų, svarbiausia, neišspręstų, nesprendžiamų, nenorimų spręsti, atsainiai atmetamų, nuo skaudžiausių klausimų. Kas verčia Lietuvos komercinius bankus susinaikinti skausmingai savo indėlininkams? Plačiau
2011-11-29
Seimas po svarstymo pritarė politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą reglamentuojančių įstatymų pataisoms, kuriomis siūloma, kad partijų negalėtų remti nei fiziniai, nei juridiniai asmenys. Plačiau
2011-11-29
Lenkija paskelbė neįprastą kreipimąsi į Vokietiją, ragindama padaryti visa, kas įmanoma, kad būtų išgelbėta euro zona, kadangi tik Vokietija gali susidoroti su šiuo uždaviniu ir kadangi jai tenka "ypatinga" istorinė atsakomybė. Plačiau
2011-11-25
  Karmėlavos tarptautinis oro uostas netupdys Boing transportinių lėktuvų, kurie gabena iš Vakarų Europos į Kiniją ir iš Kinijos į Europą, nuostoliai Lietuvai politiniai ir ekonominiai . Kas Lietuvai smūgiavo žemiau juosmens, paaiškės negreitai – Snoro afera rėžė sunkiai šiandien suvokiamą smūgį Lietuvos tarptautiniam prestižui. Plačiau
2011-11-25
  Greičiausiai esu naivus kvailys, kuris vis dar nori tikėti, kad politinės partijos nėra nei verslo struktūros, nei įdarbinimo biurai, ir kad į jas žmonės stoja vedini pasaulėžiūros bei idėjų bendrumo. Todėl labai gerai, kad tarp mūsų politikų atsiranda atvirų ir sąžiningų žmonių, kurie pasiruošę išsklaidyti mano iliuzijas. Vos buvo paliestas politinių partijų finansavimo klausimas, Seimo kuluaruose pasigirdo siūlymas: „Jei uždrausite juridiniams asmenims finansuoti partijas – panaikinkite vienmandates rinkimų apygardas“. Stulbinantis atvirumas, kuomet tiesiog sakoma: „Užtikrinkite, kad mes patektume į valdžią“. Plačiau
2011-11-18
  Lietuvoje su darbo vizitu viešintis Estijos Prezidentas Tomas Hendrikas Ilvesas (Toom Hendrik Ilves) kol kas nedetalizuoja, kaip konkrečiai Estija prisidės prie planuojamos statyti Visagino atominės elektrinės, tačiau pabrėžia estų finansinę, o ne darbo jėgos paramą projektui.  Estijos vadovas tokią poziciją aiškino dar labai ankstyva Visagino AE projekto stadija. Plačiau
2011-11-18
  Lapkričio 28-gruodžio 9 dienomis Durbane (Pietų Afrika) rengiamoje Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijoje Europos Sąjunga (ES) turėtų siekti pratęsti klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų galiojimą po 2012 m. Tai sakoma rezoliucijoje, kurią trečiadienį priėmė Europos Parlamentas, praneša jo spaudos tarnyba. Plačiau
2011-11-18
  „Leisk kiaulę į svirną, tai ir į aruodą įšoks“, „šunio akys, o paršo natūra“ arba „įleisk tokį į bažnyčią, tai ir ant altoriaus išsidrėbs“ - nuvažiavus apkalbėdavo darbštūs kaimietukai „šventuosius“, „savo lozungais prigrūstas galvas iš mandrumo laužia, o utelės pakaušį graužia“. Plačiau
2011-11-15
Yra tokia daina „Sena patranka“, ją mėgstame dainuoti užstalėje. Toliau žmonių folklore dainuojama taip: „Sena patranka/ jau nebešauna/ sena Europa /tiktai apgauna“. Plačiau
2011-11-15
Šiomis dienomis valstybės laikraštyje „Lietuvos Aidas“ pasirodė vyriausiojo redaktoriaus Algirdo Pilvelio išsami publikacija „Viktoro Uspaskicho kliedesiai apie Vytautą Landsbergį“. Dar ir dar kartą perskaitęs publikaciją kaip kėdainietis, to laikmečio Lietuvos atgimimo Kėdainių rajono pirmų kadencijų tarybos narys - negaliu tylėti, kada metama dėmė ne tik Vytautui Landsbergiui, bet ir visai Lietuvai. Plačiau
2011-11-11
Iš karto po Antrojo pasaulinio karo atsivėrė skaudžiausias gyvenimas: apie meilę savo gimtinei kalbėti lietuviui draudė jau ir antrasis okupacinis sovietų režimas. Dalis tautiečių visiškai pakluso griežtai okupanto rankai ir nuėjo Tėvynės išdavikų keliu. Mums nederėtų pavydėti tokios „garbės“, iki šiol suteikta malonė už tarnystę svetimiesiems ir dabarties pasaulyje yra svetima žmonėms, su ginklu stojusiems ginti Lietuvos. Mūsų vaikai jau yra susipažinę su tautos kančiomis 1940 – 1990 metais. Ar perprantame naują vaidinimą  1990 m. kovo 11 dieną – būtent ar gebame suvokti nusistovėjusias tradicijas ir kriterijus, kai stribų palikuonys susistygavo naujam valstybės išdavysčių veiksmui? Lūkesčiai yra apėmę kiekvieną tautietį, viliamasi tikrų pokyčių. Tačiau reikia laiko. Tėvynė priklauso žmogaus dvasios ir kūrybos sričiai. Ne viskas veiksminga. Pavojų vis kelia, regis, jau muziejiniai reiškiniai: juk prabėgo 21 metai, kai žadinama mumyse nauja samprata. Lietuvos istorijoje būta polėkio varžomo visokiomis gudrybėmis. Maža tauta karų vieškelyje žiauriai niokojama iš tikro. Kas dvidešimt penkeri – penkiasdešimt metų. Turiu omeny XX amžių: būta keturių karų ir dvejų laisvės laikotarpių. Gimusieji po kovo vienuoliktosios - gaivi paguoda širdžiai ir didelė ateities viltis, nors mus užgriuvo nauja bendrija ir globalizacija. Tai vienintelis pažangos kelias ir net pasaulio išlikimui. Tai nauja malonė mums. Tuo labiau plazda mumyse viltis. Tad reikia suklusti visai žmogaus esybei. Plačiau
2011-11-08
Tarp politikų užsiplieskiančios diskusijos dažnai būna tokios karštos, kad kitaip jų kaip užsiplieskimu ir nepavadintum. Bet ir karščiausioje ir emocingiausioje diskusijoje turi būti bent kokie argumentai ir logika. O Viktoro Uspaskicho paskvilyje prieš profesorių Vytautą Landsbergį, šių metų lapkričio 5 d. išplatintame įvairiuose interneto portaluose ir jam priklausančiame „Balse“, kaip tik labiausiai stokojama ir logikos, ir argumentų, užtat per akis chamiškų įžeidinėjimų, užgautų ambicijų riksmo ir net vaikėzo svaičiojimų. Plačiau
2011-11-08
Lietuvos ir Lenkijos švietimo ekspertams baigus konsultacijų ciklą, šalių nesutarimai dėl tautinių mažumų švietimo liko neišspręsti. Plačiau
2011-11-04
Sąjūdžio judėjimas buvo demokratiškas. Pagrindinė politinė jėga, kuri prieš du dešimtmečius suformavo būsimosios laisvos, nepriklausomos Lietuvos viziją, buvo lietuvių Tauta. Jos idealai, tikslai ir siekiai nėra pasenę, jie ir šiais laikais turėtų būti dienotvarkėje. Tauta visus kvietė burtis, prisidėti, kuriant Lietuvos pilietinę visuomenę. Ne visi išgirdo Tautos balsą, ne visi suvokė Tautos idėjas ir idealus. Daugelio jų nesimatė ir Baltijos kelyje. Apie tai kalbėkime aiškiai, Tautai supranta kalba. Nutylėta tiesa - pikčiau melo. Plačiau
2011-11-04
Vilniaus Senamiestis, apspistas judančių savivarčių, bildesiais kurtina visus. Šventos Onos bažnyčios kryžius neseniai krito. Graudulingas ženklas Bernardinams. Čionai jie irgi dejuoja. Adomo Mickevičiaus paminklo akmuo šnypščia. O tavo vėjai, valdove, turėtų susimąstyti ir liautis pūtę ir pūtę žiauria kryptimi. Ką lemia tokia vibracija? Iš kur ji atsirado valstybės sutemose? Grįžta baudžiavos skausmas. Plakimas liežuviais iš rūmų. Trijų viešpačių dantys skleidžia blogą, o gal net nepakeliamą žmonėms kvapą. Tyru žingsniu kopiantiems paliesti veidu Gedimino pilies pamatų akmenis. Plačiau
2011-10-21
Ar Rusija iki šiol kelia grėsmę Lietuvai? Šiandieną daugeliui tokia mintis jau pradeda atrodyti „nerimta“, esą Rusija taip nusilpo po SSRS žlugimo ir nesėkmingų „demokratijos eksperimentų“ Boriso Jelcino laikais, kad „pasaulis į ją rimtai nežiūri“. Iš tikrųjų taip nėra. Plačiau
2011-10-14
Prisimename – Saulius Stoma iki 1994 m. dirbo valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas” redaktoriumi, bet susikompromitavo viešėdamas Amerikos lietuvių kvietimu JAV, kai didelę dalį išeivių iš Lietuvos aukotų lėšų „Lietuvos Aido“ leidybai pasisavino, už tai 1997 m. buvo nuteistas – sėdėjo Sniego g. kartu su nuteistaisiais valdininkais, bet ne Lukiškėse. Kodėl jam taip pasisekė, nors jo statusas buvo paprasto kalinio? Kodėl S.Stoma už aferas sėdėjo, o begalės kitų aferistų išvengė kalinio duonos, tai pirmas klausimas. Ne mažiau, mums keista, kad šis nuteistasis laimėjo LR Seimo rinkimus vienmandatėje apygardoje ir tapo 2008 m. Seimo nariu. Tada kažkokia mums piršosi kažkokia negera nuojauta: „Sauliau, ar ilgam tu užsibūsi politikoje?“ Plačiau
2011-10-11
Gyvenimą, politiką, žmogaus nuopelnus vertiname tik iš istorinės perspektyvos. O šiandien vertindami daugelį dalykų ar įvykių, įsipainiojame į elementarias buitiškas detales, skiriame joms per daug dėmesio ir taip pametame kelią dėl takelio. Ir kai pernelyg toli nuklystame, tai jau vertiname visai ne tai,  - vienadieniai dalykai ima keisti amžinus. Todėl tiek daug laiko prireikia, kad įvertintume tai, kas iš tikrųjų istoriška, išliekama, žmogui svarbu bei reikšminga ne vienai dienai ar savaitei, o šimtmečiams ir visos šalies istorijai. Plačiau
2011-10-07
Lietuva tampa tvorų kraštu. Fenomenalus dalykas tos tvoros Lietuvoje... jos dygsta ir auga, keroja kaip piktžolės, ir greitai nebus įmanoma kur nors praeiti neatsitrenkus kakta į tvorą. Aptveriama viskas: sklypai, miškai, ežerai – kur tik gali žengti žmogaus koja. Kas tik įmanoma, tas ir aptverta. Tvoromanija? Apsitveriama nuo kitų ar ir nuo savęs? Jeigu kiti žmonės sudaro esminio žmogiškojo „aš“ dalį, tai tvora yra apsitvėrimas ir nuo savęs. Arba savanoriškas savęs įkalinimas iliuzijoje. Plačiau