VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

03 10. Saugumo ekspertų konferencijoje Vilniuje aptartos ES ir Rytų partnerių bendradarbiavimo saugumo srityje perspektyvos

Kovo 2-4 d. Vilniuje vykusioje saugumo ekspertų konferencijoje „Europos Sąjungos globali strategija: Rytų partnerių vaidmuo užtikrinant Europos saugumą“ buvo aptarta ES bendradarbiavimo su partneriais, skiriant ypatingą dėmesį Rytų partneriams, plėtojimo svarba užtikrinant saugumą Europoje.

Konferencijoje dalyvavę oficialūs pareigūnai, akademikai, pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iš šešių Rytų partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos) pasisakė už abipusiškumu grįsto bendradarbiavimo plėtojimą. Šiuo metu ES ir Rytų partnerių bendradarbiavimas saugumo ir gynybos klausimais vystosi ypač dinamiškai, o bendradarbiavimas yra naudingas tiek partneriams, tiek ES. Rytų partnerystės šalys dalyvauja ES misijose ir operacijose, skiria savo karinius pajėgumus ES kovinėms grupėms. ES padeda stiprinti šalių partnerių institucinius gebėjimus, teikia ekspertinę paramą saugumo sektoriaus reformų klausimais, organizuoja mokymus ir kursus.

Europos integracijos siekiantys Rytų partneriai akcentavo būtinybę tęsti ES plėtrą, pasak jų, tai yra pati efektyviausia paskata šalims vystytis ir vykdyti demokratines reformas. Diskusijos dalyviai taip pat ragino ES vystyti dialogą su Rytų partneriais įvairiomis su saugumu susijusiomis temomis, pavyzdžiui, sprendžiant situacijos Artimuosiuose Rytuose ar bendradarbiavimo su Iranu klausimus.

Pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai diskusijų metu pabrėžė ES paramos Rytų partnerystės šalių pilietinei visuomenei svarbą. Pasak šalių atstovų, bendradarbiavimas su pilietinės visuomenės atstovais padeda pačioms valstybėms partnerėms užtikrinti sklandesnį reformų procesą. 

Konferencijos dalyviai taip pat aptarė Rusijos keliamas grėsmes ir būtinybę stiprinti tiek ES šalių, tiek partnerių atsparumą įvairaus pobūdžio iššūkiams. Dalyviai diskusijų metu pabrėžė, kad esminė grėsmė saugumui kyla iš Rusijos, kuri savo veiksmais griauna tarptautinės teisės principus, kuriais grindžiami valstybių tarpusavio santykiai.

Naujoji ES globali strategija, kuri tikimasi bus patvirtinta š. m. birželio, turės atspindėti bendradarbiavimo su partneriais principus, tačiau diskusijų metu buvo akcentuota ir šios strategijos praktinio įgyvendinimo svarba.

Atgal