VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

03 19. Lietuva ragina Baltarusiją pritarti specialiai ekspertų komisijai dėl Astravo AE įvertinimo

Baltarusija padarė esminių Espo konvencijos pažeidimų, kurie kelia daug rimtų abejonių dėl Astravo AE statybų teisėtumo. Tai Lietuvos delegacija pabrėžė antradienį Espo konvencijos (JT Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste) Įgyvendinimo komitete vertinant, kokius veiksmus atliko Baltarusija, kad Astravo atominės elektrinės (AE) projektas atitiktų Espo konvencijos reikalavimus. 
Pasak Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, Baltarusijos delegacija komitete nepateikė informacijos, kuri atsakytų į Lietuvos keliamus klausimus dėl Astravo AE projekto branduolinės saugos, aplinkosaugos ir poveikio Lietuvos aplinkai bei gyventojams. Komitetas, įvertinęs Astravo AE projekto problemiškumą ir Lietuvos keliamus klausimus, pasiūlė įsteigti specialią komiteto ekspertų komisiją, į ją pasitelkiant tarptautinius ekspertus, kurie teiktų ekspertinę ir techninę pagalbą tolesniam komiteto darbui. Tokį pasiūlymą komitetas jau buvo pateikęs per praėjusių metų gruodžio mėnesio susitikimą, tačiau nors pradžioje šiam pasiūlymui tiek Lietuva, tiek Baltarusija pritarė, vėliau Baltarusija pranešė, kad tokios komisijos sudarymui nepritaria. 
Antradienį vykusio komiteto susitikimo metu Lietuva dar kartą pritarė komiteto pasiūlymui ir paragino kuo greičiau įsteigti šią ekspertų komisiją, kuri galėtų padėti gauti reikalingą informaciją ir vertinimą, tačiau Baltarusija atsisako tarptautinių ekspertų pagalbos.
Į Lietuvos klausimus dėl Astravo AE branduolinės, radiacinės saugos ir aplinkosaugos, keliamus Baltarusijai nuo 2009 metų, iki šiol neatsakyta, todėl 2011 m. birželio 16 d. Lietuva pateikė skundą Espo konvencijos Įgyvendinimo komitetui dėl konvencijos pažeidimų Baltarusijai vykdant AE projekto tarpvalstybinį Poveikio aplinkai vertinimą (PAV). 2013 m. kovą komitetas pripažino, o 2014 m. birželio 2-5 d. Espo konvencijos ministrų susitikimas patvirtino, kad Baltarusija pažeidė Espo konvenciją. Baltarusijai buvo parengtos rekomendacijos dėl Espo konvencijos įgyvendinimo ir pažeidimų ištaisymo. 
Espo konvencija nurodo, kad branduolinę energetiką plėtoti planuojanti šalis turi užtikrinti, kad prieš pradedant vystyti projektą, būtų atliktas tarpvalstybinis PAV. Tačiau, remiantis turimais duomenimis, Baltarusija pirmiau priėmė sprendimus statyti atominę elektrinę konkrečioje vietoje - Astrave, 50 km nuo Vilniaus, ir tik po to pradėjo tarpvalstybinio PAV procesą, kuris buvo sistemingai pažeidinėjamas, taip pat nesiėmė priemonių įgyvendinti Espo komiteto rekomendacijų, teikė seną arba nepagrįstą atitinkamais duomenimis informaciją ir itin aktyviai vykdė statybas.
Lietuvos atstovų nuomone, tarpvalstybinis Astravo AE projekto PAV yra neatliktas, Baltarusija ir toliau nepateikia atsakymų į esminius Lietuvos keliamus klausimus dėl projekto branduolinės saugos ir aplinkosaugos užtikrinimo, todėl tolesnis projekto įgyvendinimas kelia didelį susirūpinimą. Astravo AE yra statoma tik 50 km nuo Lietuvos sostinės Vilniaus. Lietuva yra šalis, galimai patirsianti didžiausią poveikį, todėl yra keliami reikalavimai, kad įgyvendinant šį projektą būtų griežtai laikomasi tarptautinių branduolinės saugos ir aplinkosaugos standartų. 
Lietuvai turi būti pateikti tyrimais paremti duomenys bei atsakymai į klausimus: kodėl AE statybai buvo pasirinkta aikštelė vos 50 km nutolusi nuo Vilniaus, kodėl neatsižvelgiama į tai, kad Lietuvos institucijos yra identifikavusios rimtų trūkumų aikštelės seisminiuose ir geologiniuose tyrimuose, kaip AE aušinimui bus naudojamas Neries upės vanduo ir bus užtikrintas nepertraukiamas jo tiekimas (ypač atsižvelgiant į tai, kad upė yra apytiksliai 55-65 metrais žemiau nei statomi įrenginiai), kaip tai paveiks Neries ekosistemą ir geriamą vandenį, ar AE reaktoriai bus pajėgūs atlaikyti komercinio lėktuvo kritimą, kaip bus užtikrinta reguliatoriaus kompetencija ir nepriklausomumas, kokį poveikį Astravo AE eksploatacija normaliomis sąlygomis ir incidentų atveju gali turėti Lietuvos aplinkai ir gyventojams, kaip bus tvarkomos radioaktyvios atliekos ir panaudotas kuras, ir panašius su branduoline sauga ir aplinkosauga susijusius klausimus.
Lietuvos atstovai kviečia Baltarusiją konstruktyviam dialogui - pateikti esminę informaciją ir įgyvendinti visas reikalingas Espo konvencijos procedūras bei Tarptautinės atominės energetikos organizacijos (TATENA) reikalavimus ir pabrėžia, kad kompromisų dėl Astravo AE saugos klausimų įgyvendinimo būti negali.

Atgal