VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

04 15. Seimo nario R. J. Dagio pranešimas: „Tvirtos šeimos politika turi tapti svarbiausiu prioritetu“

Ketvirtadienį įvyko Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nario, parlamentinės grupės „Už šeimą“ pirmininko Rimanto Jono Dagio ir Seimo narių Rimos Baškienės bei Ritos Tamašunienės spaudos konferencija „Šeimos stiprinimo įstatymas – pagalba kuriant, išsaugant ir stiprinant šeimą“. Konferencijos metu pristatytas Šeimos stiprinimo įstatymo projektas, aptartos pagalbos šeimoms kryptys ir pasiūlymai, apžvelgta dabartinė šeimų situacija Lietuvoje.

Įstatymo projekto iniciatorius R.J. Dagys teigė, kad šiame įstatymo projekte, reglamentuojančiame šeimos politiką, siūloma įtvirtinti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus ir bendrąsias šeimos stiprinimo nuostatas, taip užtikrinant nuoseklų, kryptingą ir tęstinį šeimos politikos stiprinimą.

„Tautos nykimas šiandien yra labai aktualus ir itin svarbus klausimas. Sausio mėnesio duomenimis, netenkame net 46 gyventojų per dieną dėl to, kad daugiau žmonių Lietuvoje miršta nei gimsta. Ir čia didelės įtakos turi šeimos politikos trūkumas. Valstybė turi imtis neatidėliotinų ir koordinuotų sprendimų, kaip gerinti demografinę situaciją“, – teigė R.J. Dagys.

Iki šiol juntant šeimos politikos formavimo stygių, pasitelkta daugybė pavienių paramos akcijų, tačiau kompleksinės vizijos, krypties ir veiksmų plano nebuvo. Būtent tai siūlo naujasis įstatymas.

„Šeimų stiprinimas arba tvirtos šeimos politika turėtų tapti kertiniu akmeniu. Visa Vidurio Europa kuria atskiras ministerijas ir institucijas šeimos politikos stiprinimui, tačiau mes tos problemos dar nematome ir nieko nedarome. Būtent todėl ir buvo paruoštas šis įstatymas, kuriame numatomos pagrindinės kryptys ir prioritetai to, ką valstybė privalo daryti, kokios yra pagrindinės atsakomybės. Tai apima platų veiksmų spektrą: nuo smulkios pagalbos šeimoms, konsultavimo iki stambesnių problemų sprendimo – didesnių išmokų, geresnės paramos tėvams, būsto paskolų jaunoms šeimoms. Vyriausybė taip pat kasmet turėtų pristatyti ataskaitą, kas tais metais buvo padaryta šeimos politikos stiprinimo srityje, kokie galimi iššūkiai laukia ateityje“, – komentavo R.J. Dagys.

Parlamentinės grupės „Už šeimą“ pirmininkas teigė, kad pristatytas Šeimos stiprinimo įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į šeimų ir nevyriausybinių organizacijų raginimus valdžios institucijoms imtis priemonių, užtikrinančių sąlygas kurti, išsaugoti bei stiprinti šeimą, kaip palankiausią aplinką vaikui augti ir vystytis, mokslininkų tyrimus bei kritinę demografinę situaciją.

Atgal