VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

10 18. Ką parodė paskutinės dvi minutės. Replika- vaitojantis prioritetas

Ignas Meškauskas

Kiekviena tauta siekia išsaugoti savo laisvę, garantuoti laisvą ir saugią raidą. Aukščiausias tikslas – nacionalinis saugumas. Ne veltui Konstitucija įpareigoja kiekvieną pilietį užpuolimo atveju ,nelaukiant įsakymų priešintis. Pagal Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą saugumą užtikrina,  rengiamasi  pilietiniam pasipriešinimui. Lietuvos gynybinė galia grindžiama pasirengimu  visuotiniam ginkluotam ir  neginkluotam pasipriešinimui Juk atsidūrėm padidintoje rizikos zonoje, kur netoli ne tik  brazdina ginklais, bet ir atplėšia svetimas teritorijas, liejasi kraujas.  Šalies saugumas, pripažintas vidaus ir užsienio politikos prioritetu visų parlamentinių partijų parašais, tačiau  partijų programose neatsispindi kaip siūlo rengtis ginkluotam ir pilietiniam pasipriešinimui.  Patys kandidatai į Seimą, kaip siūlo vykdyti prioritetą apie nacionalinį saugumą  nepasisakė.  Parlamento rinkimai, kaip labai svarbus valstybės gyvenime politinis įvykis, turėjo daugiau ar mažiau paliesti nacionalinį saugumą  kaip kitų programų garantą.. Televizijos 2016-10-07 laidoje  partijų forume, kurią moderavo E. Jakilaitis daugiausia klausimų buvo paruošta ekspertų bet laidos pabaigoje davė  laisvės gūsį, kiekvienai partijai dvi minutes pasakyti ,kas jai yra svarbiausia. Žiūrovų nuostabai nebuvo nei vieno žodžio apie nacionalinį saugumą. Tartum gyventume ne tarp geopolitinių skersvėjų, o Dievo ausyje. Argi   vykdant prioritetą   nėra  aktualių klausimų ;dėl karinės prievolės pratęsimo,  dėl savanoriškų, nebiudžetinių karinių pajėgų, kurių nereikia kasdien nei rengti nei maitinti , dėl  šaulių pamainos, šauliukų, kurie sulaukę pilnametystės  išsivaikšto.

     Jei nekyla klausimų, vargu ar kandidatas  žino,  kad  sėkmingai  susikūrusi savanoriška armija SKAT sumažėjo tris kartus, o atsikūrusi Šaulių sąjunga sunyko  iki tokio lygio, kad  deklaracijoje apie  Lietuvos karinės pajėgas jos nebėra. Kandidatai į Seimą nesvarsto galimybių, kad norint atgrasinti  potencialų agresorių,  sudaryti sąlygas, aplinką augti savanoriškoms organizacijoms, nacionalinei gvardijai,  kad  ginkluotas šaulys stovėtų prie kiekvieno krūmo ar namo.

Patogi, paguodžianti viltis, kad mus apgins kiti,bet paguodą drumsčia  žodis „bet“, nes  JAV R. Trumpas ne vienas.  Jei jo nemaitintų rinkėjai, jis būtų  tapęs politiniu lavonu.  Informacinio karo, apmokami ir neapmokami komentatoriai siūlo  amerikiečiams sotų ir patogų gyvenimą - nekeisti , nelipti iš limuzinų ir neiti į Pabaltijį žarstyti svetimų žarijų savomis rankomis. Priklausomai nuo informacinio karo eigos balansas gali keistis ir R Trumpo rinkėjų naudai,nes Trumpo šalininkai joja ne ant  paprasto išmirusių kilmingų riterių  kuino, o ant    pragmatiškai pakaustyto žirgo - Pabaltijo gelmėse nieko nėra, o tik įtampa su Rusija   Savitarpio gynybos sutartis sudaryta ne tarp diktatorių, o tarp demokratine tvarka išrinktų piliečių atstovų, kurie  pildo liaudies valią , kuri nėra konstanta, lemiama aplinkybių .Judas dar nemirė. Pavojus neatmestinas,nebent rusų armija, pamačiusi pagalbos pajėgas išmirtų iš juoko.

        Platų atgarsį  susilaukė virtuviniai kariuomenės   rakandų  pirkimai, negu pati kariuomenė ir  savanoriškų gynybinių jėgų kaupimas. Kandidatų pastabos nesulaukia, reikšmingesnį faktai. Kodėl savanoriškos karinių organizacijų  kovinė ugnis, neišaugo neliko ta pati,  o susilpnėjo, ir jokio murmėjimo kad karinės sistemos vadovais, kartojasi kvalifikuoti inžinieriai, komjaunuoliškų  renginių organizatoriai, partinių mokyklų mokiniai, pediatrai, chirurgai ir nei vieno kareivėlio         

  Pabaigoje partijų forumo LRT dalyviams E. Jakilaitis suteikė visoms partijoms iš eilės galimybę, tartum teisme , po dvi minutes, paskutinį žodį - kas yra svarbiausia.  Pasirodė svarbiausias  siekis  keisti Sveikatos apsaugos ministeriją  , keisti pensijų kaupimo fondus, gerinti vaikų teisių apsaugą,, sumažinti vaistų kainas, bet nei žodžio apie prioritetą. Niekas neprabilo apie grėsmės prevenciją, nacionalinį saugumą , kuris suponuoja ne tik kovinę ugnį, Krašto apsaugos ministerijos veiklą , bet ir socialinį teisingumą, socialinę atskirti, emigraciją.  Pastūmus prioritetus į paraštes , netekus politinio ir ekonominio suvereniteto, įgalintų paprašyti pigesnių vaistų,  didesnių pensijų ir pačią Maskvą .Pilėnų Margiris pirma rūpinosi pilies sienų sutvirtinimu,o tik po to piliečių buitimi

Dėl aktualių keliamų problemų gautų atsakymų pobūdžio yra kaltės Vyriausioji rinkimų komisija, kuri ekspertų pagalba nesugebėjo  atskleisti aktualių  nūdienos klausimų, klaidina visuomenę.

Atgal