VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

10.17. Ar Seimo nariai myli artimąjį?

Vaclovas Volkus

Nepavydžiu, aš tiem nepavydžiu –

Kūrėjams gerovės namų.

Jie paveldą garbų palieka.

Jie daugina dvasios turtus.

 

Norėčiau tik tiems pavydėti

Kas drįsta rūstybės nelaukt,

Ant skriaudžiamų rankų sudėti

Niekšybes, kad atgailą gaut.

 

Amžinasis Dekalogas – šventraštis, kuriame lakoniškai išdėstyti žmonių elgesio bendražmogiški priesakai – dar nesutramdo niekšybių tik todėl, kad paminama tikėjimo, Tėvynės ir artimo meilė, dorovės – moralės vertybės. Egoizmas, jo palydovai – pavydas, nesąžiningumas ir kitos blogybės yra siekimas praturtėti silpnesnio sąskaita. Džiunglių įstatymų našta užkrauta ant skriaudžiamųjų kupros.

Visuomenėje tuščios erdvės nebūna. Jeigu jos neužpildo gėris, blogis tampa patrauklesnis. Žmonėms, išpažįstantiems materialių vertybių kultą, – pinigus, daiktus, - tai tampa siekiu oriai gyventi silpnesniojo sąskaita. Tokie žmonės nešvariais keliais – prisidengę apgaulės kauke, atsidūrę prie valdžios vairo, - be jokios sąžinės graužaties ir atsakomybės tampa tautos nelaimių priežastimi. Todėl be meilės žmogui, be užuojautos ir suvokimo nelengva įvertinti tautos būtį, negalima likti visuomenės nepastebėtam ir neįvertintam.

Lietuvos Respublikos Seime vyksta darbas

Lietuvoje pilietiškos visuomenės dalies pastabūs ir mąstantys šviesūs protai, matydami sistemoje įsitvirtinusią ,,aukso veršio“ garbintojų kastą, pradėjo netylėti, drąsiai prabilti ir pažangios žiniasklaidos atstovai, išvilkdami į dienos šviesą valdžioje pasipurvinusių šių partijų ir jų vadų niekšybes, darančias valstybei materialinę ir moralinę žalą, griaunančias žmonių siekius kurti gražesnį gyvenimą. Šiandien ir nematantys praregi gilėjančią prarają tarp darbo ir kapitalo, tarp daug uždirbančiųjų ir mažai, tarp daugybės vargstančių, skurstančių, ligų prispaustų žmonių ir turtuolių, gyvenančių prabangoje, išlaidaujančių ir kaišiojančių į valstybės kišenę savo nešvarias rankas. Ponai, nepaneigsite faktų: 2012 m. pajamų skirtumas tarp vargingiausiųjų ir turtingiausiųjų siekė 5 kartus, o 2016 m. – jau 7 kartus. Tai rodo visuomenėje augančią didžiulę neteisybę, kuri įteisinta Seimo priimtuose įstatymuose, poįstatyminiuose aktuose.

Kitaip nepagalvosi, kaip norėta pasigerinti ir atsidėkoti 174 išėjusiems į pensiją teisėjams su 911 eurų valstybine pensija, tuo pačiu metu jiems yra skirtos ir senatvės pensijos. Tokiom privilegijom pamaloninti ne tik teisėjai, bet ir kiti aukšti valstybės pareigūnai, nieko bendro neturintys su Lietuvos laisvės kovomis ar Sąjūdžio – Atgimimo pradžios metų rizika.

Signataro renta išpūsta iki 1 216 eurų, kuri kartu išmokama su senatvės pensija. Neįgalieji tokios privilegijos neturi. Jie pasirinktinai gali gauti tik vieną pensiją. Žmonėms, dėl įvairių priežasčių neturintiems 30 metų darbo stažo, laukia vos 120 eurų bazinė pensija. Pensijų vidurkis kartu su vadinamojo elito pensijomis  siekia 287,82 euro. Būtina esminė pensijų skyrimo reforma lyg ir ruošiama. Dabartinis keleto dešimčių eurų pamaloninimas didžiulės daugumos pensininkų orios senatvės nesuteikia, tai nėra reforma. Šiuos kuklius priedelius praryja brangstantis pragyvenimas.

Valdančiuosius turėtų neraminti ne tik vienas penktadalis dirbančiųjų už 380 eurų minimalią algą, bet ir aukštos kvalifikacijos specialistų – gydytojų, mokytojų atlyginimai. Neseniai jaunas Vilniaus gydytojas per televiziją skundėsi, kad jo alga 800 eurų. Jau kitame pokalbyje mokytojai su aukštuoju išsilavinimu skundėsi, kad ir tų 800 eurų negauna, kad jų algos vos 600 eurų ar nesiekia ir to, žemiausios tarp ES mokytojų. Jos žemiausios ES ir gydytojų, kultūros, socialinių darbuotojų. Jiems visiems ir vadovaujančioms įstaigoms trūksta lėšų.

Kur tik pirštu bedurtum, yra tikimybė ,,išdurti“ oraus elito atstovą, pasitikintį savimi savanaudį, korumpuotą „vokelininką“, „atkatininką“, patyliukais ne tik paežery, bet ir Bulgarijos, Ispanijos kurortinėse vietovėse statantį pilaitę. Išdursi amžinojo Dekalogo dvasinių vertybių, šventumo niekintoją, pakeitusį vertybes į pinigų, turtų kaupimą, ,,aukso veršio“ garbinimo kultą, dėl to pasekmes ir turime.

Kuriami neesminiai mokesčių įstatymai, kuriais žadama mažinti socialinį neteisingumą, skurdą, didėjančią tarp turtingų ir neturtingų žmonių atskirtį, tuo pačiu apeinant pačių įstatymų kūrėjų esamą socialinį neteisingumą, nutylint progresinius kelių pakopų pajamų mokesčius, taikomus kaimyninėse Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, net JAV, Australijoje ir kitur. Ekonomisto, sociologo prof. R. Lazutkos nuomone, Lietuvoje galėtų būti nuliniai, 10, 20, 35, 40 pakopų progresiniai mokesčiai: daug turi pajamų, alga didelė, daug moki valstybei, bet daug lieka ir tau.

Mūsų gyvenimo kokybė priklauso nuo Seimo narių pilietinio ir dorovinio sąmoningumo, meilės žmogui, jų skiriamų ministrų, prokurorų, teisėjų, kitų aukštų pareigūnų. Jų ,,filtras“ praeina pro prezidento rankas.

Šiandieną eilinio Seimo nario alga be įvairių priedų – 2532 eurai. 2017 m. rugsėjį numatyta didinti biudžetininkams algas, tuo pačiu seimūnai nepamiršo pasididinti ir sau algą 233 eurais – iki 2765 eurų. Su įvairiais priedais – už ištarnautą laiką, Seimo pirmininko pavaduotojų, seniūnų, frakcijų vadovų ir kitas pareigas einantiems vidutiniškai Seimo narių alga didėja 15-17 proc. Seimo nariai dar skundžiasi, kad jiems neužtenka 777 eurų, skiriamų parlamentinėm išlaidom.

Apie kokią jų pilietinę-moralinę brandą, artimojo meilę skurstančiam žmogui tenka kalbėti! Pasiklausius LNK televizijoje jų pokalbius, girdime nusiskundimus, kokios mažos mūsų Seimo nario algos – 1800 eurų, jų neužtenka jiems padoriai apsirengti, neužtenka lėšų kanceliarinėms išlaidoms, iš kurių, beje, neišskaičiuojami mokesčiai.  Seimo nariai teigia, kad jie maistui išleidžia nuo 1000 iki 1200 -  1300 eurų. Viena Seimo narė teigė, kad ji pastebėjusi, jog apie 40 Seimo narių nesuvokiantys, kur patekę. Kalbėdami apie žemės ūkio ir pramonės įmones, dalis jų nesuvokia tų įmonių darbo specifikos (vieni dirba po atviru dangumi šąlant, lyjant, kiti – šildomosiose ir kondicionieriais vėdinamose patalpose).

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal