VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

08.08. Į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones bus investuota daugiau nei 300 mln. eurų

 Baltijos inovacijų fondo iniciatyvos tęstinumas užtikrintas Baltijos inovacijų fondo II sutartimi, kurią pasirašė Europos investicijų fondas (EIF) ir trys Baltijos šalys.

Per ateinančius penkerius metus Baltijos inovacijų fondas II (156 mln. EUR) ketina investuoti į privataus ir rizikos kapitalo fondus, kurių veikla nukreipta į Baltijos šalis. Tokiu būdu siekiama paskatinti tolesnes privataus kapitalo investicijas į mažas ir vidutines įmones (MVĮ), taip kartu prisidedant prie regiono plėtros.

Trys nacionalinės plėtros įstaigos – „KredEx“ (Estija), „Altum“ (Latvija) ir „Invega“ (Lietuva) – kiekviena įsipareigojo investuoti į Baltijos inovacijų fondą II po 26 mln. EUR, papildomus 78 mln. EUR skirs EIF. Be to, atrinktiems fondų valdytojams bus pavesta pritraukti privačių investuotojų, su kurių indėliu galimų investicijų į Baltijos šalių įmones suma išaugs iki daugiau nei 300 mln. EUR.

Europos investicijų fondo vadovas Pjeras Luidži Žiliberas (Pier Luigi Gilibert): „Baltijos inovacijų fondas yra puikus pavyzdys, kaip bendradarbiavimas tarp trijų Baltijos šalių gali turėti reikšmingos įtakos Baltijos rizikos kapitalo rinkai. Įgyvendinus BIF iniciatyvą, investicijoms į vietos įmones pritraukta daugiau nei 435 mln. EUR. Didžiuojamės, kad šis rizikos kapitalas pritraukė ir vietos pensijų fondus, kurie aktyviau įsilieja į vietos ekosistemą. Tolesnė partnerystė įgyvendinant Baltijos inovacijų fondo II iniciatyvą prisidės prie Baltijos šalių rizikos kapitalo rinkos plėtros ir ilgalaikio tvarumo.“

„KredEx“ vadovas Legaras Kiutas (Lehar Kütt): „Pirmasis Baltijos inovacijų fondas puikiai iliustruoja, kaip, apjungusios jėgas, trys Baltijos šalys sugebėjo nedideles rizikos kapitalo rinkas padaryti patrauklesnes investuotojams ir atverti papildomas finansavimo galimybes įmonėms. Baltijos inovacijų fondo II iniciatyva padės tęsti teigiamą vietos rizikos kapitalo rinkų plėtrą ir neabejotinai reikšmingai prisidės prie Baltijos MVĮ augimo ir tuo pat metu tolesnio ekonomikos augimo regione.“

„Altum“ valdybos narys Juris Vaskanis (Juris Vaskāns): „Baltijos inovacijų fondas II taps tuo reikšmingu katalizatoriumi, padidinsiančiu privataus ir rizikos kapitalo prieinamumą Baltijos šalių įmonėms. Šiuo metu privataus kapitalo investicijų ir BVP santykis Baltijos šalyse gerokai atsilieka nuo Europos vidurkio. Dėl šios priežasties matome didelį potencialą, kad padidės BIF II kapitalo įplaukų, kurios vien Latvijoje sudarys iki 100 mln. EUR. BIF II investicijos daugiausia bus orientuotos į stabilaus augimo stadijos įmones, tokiu būdu puikiai papildydamos esamus „Altum“ rizikos kapitalo fondus, kurių investicinis kapitalas yra investuojamas į įmones įvairiose augimo stadijose – nuo priešankstyvosios iki augimo“.

LR ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius: „Baltijos inovacijų fondas yra puikus pavyzdys, kaip trijų mažų Baltijos valstybių bendradarbiavimas gali būti itin patrauklus investuotojams. Tikiu, kad Baltijos inovacijų fondas II atvers ne tik daugiau galimybių verslo plėtrai, bet ir sustiprins rizikos kapitalo rinką Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje“.

„Invega“ generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas: „Labai svarbu užtikrinti prieigą prie privataus kapitalo investicijų vietinėms įmonėms nesvarbu, kurioje augimo stadijoje jos būtų. Ne ką mažiau svarbu yra pritraukti ir didesnius rinkos žaidėjus bei institucinius investuotojus, pasirengusius investuoti Baltijos šalyse. Baltijos inovacijų fondas turėjo galimybes tą padaryti, todėl pasibaigus Baltijos inovacijų fondo investavimo laikotarpiui, užtikrinti jo veiklos tęstinumą įgyvendinant Baltijos inovacijų fondo II iniciatyvą yra tiesiog būtina“.

Baltijos inovacijų fondo II investicinis kapitalas bus investuojamas į EIF atrinktus rizikos kapitalo fondus. Kiekvienas fondo valdytojas privalės pritraukti bent lygiavertį finansavimą iš privačių investuotojų, leisiantį padvigubinti fondo investicinį kapitalą.

Europos investicijų fondas (EIF) priklauso Europos investicijų banko grupei. Pagrindinė EIF misija – skatinti Europos labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) plėtrą didinant jų galimybes gauti finansavimą. EIF kuria ir įgyvendina rizikos ir plėtros kapitalo, garantijų ir mažų kreditų priemones, skirtas būtent šiam rinkos segmentui. EIF prisideda prie ES tikslų skatinti inovacijas, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, verslumą, augimą ir užimtumą įgyvendinimo.

KredEx yra finansų įstaiga, padedanti Estijos įmonėms sparčiau vystytis ir saugiau plėstis užsienio rinkose. Ji siūlo paskolų, rizikos kapitalo, kreditų draudimo ir valstybinių garantijų priemones. „KredEx“ nuolat plečia savo paslaugų spektrą bendradarbiaudama su kitais finansų rinkos dalyviais, kad besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje galėtų pasiūlyti tinkamas finansavimo galimybes. Daugiau informacijos apie „KredEx“ ieškokite svetainėje www.kredex.ee.

„ALTUM“ yra valstybinė plėtros finansavimo įstaiga, teikianti valstybės paramą įvairioms tikslinėms grupėms finansinėmis priemonėmis (kaip antai paskolomis, kreditų garantijomis, taip pat investuodama į rizikos kapitalo fondus ir pan.). „ALTUM“ rengia ir įgyvendina valstybės paramos programas, skirtas rinkos trūkumams, kurių negalima išspręsti privačiomis finansų įstaigoms, šalinti. 2017 m. birželio mėnesį Moody’s suteikė „ALTUM“ tarptautinį Baa1kredito reitingą, įrodantį įstaigos stiprų finansinį stabilumą.

„Invega“ yra Lietuvos Respublikos nacionalinė plėtros įstaiga, kurios paskirtis – teikti įvairias finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo finansavimo priemones, kuriomis siekiama paremti įmones įvairiuose plėtros etapuose, kurti ir (arba) išlaikyti darbo vietas ir didinti MVĮ konkurencingumą.

Atgal