VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2016-08-14
1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI bule „Lithuanorum gente“ paskelbė Lietuvos Bažnytinės provincijos įkūrimą. Žemaičių vyskupija buvo padalinta į tris dalis – vyskupijas: Panevėžio, Telšių vyskupiją su Klaipėdos prelatūra ir Kauno arkivyskupiją su metropolitu.  Plačiau
2016-06-15
Skapiškyje (Kupiškio r.), straipsnio autorės sodyboje, kurioje veikia nuolatinė paroda „Pažintis su Ukrainos kultūra“, ne tik  lankosi ekskursijos ir pavieniai asmenys, besidomintys ukrainistika, čia vyksta ir edukacinės pamokos.  Plačiau
2016-05-23
Gydytojas I. Vaitoška ją vadino „šventa žmogyste“. Viktutei susirgus, s. Zita nešdavo jai karštus pietus Plačiau
2016-05-20
Sediškių grupė (6) su mažeikiškiais vykstame 7 d. (šeštadienį). Konferencijos. 24 senamiesčio bažnyčiose arba salėse pranešimus skaito 48 lektoriai – kunigai ir įvairių mokslų atstovai.  Plačiau
2016-05-20
Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos (trumpinys PAMI ) vienuolė s. Michailina (Zita Arbatauskaitė) 16 metų (1960–1976) dirbo Skapiškyje ir 21 metus (1976–1997) – Antašavoje.  Plačiau
2016-05-17
S. Zita prisimena varpininko pasakojimą apie vienerias Kūčias: jis su žmona iki išnaktų tvarkė bažnyčią, kasė sniegą apie bažnyčią ir namo parėjo vidurnaktį, tad Kūčios jiems buvusios tik simbolinės – abu buvo išvargę, tačiau atlikę pareigą Plačiau
2016-05-14
Sovietmečiu dvasinį gyvenimą parapijose, be kunigų, palaikė, plėtė ir įtvirtindavo vienuolės seserys, patarnavusios klebonijoje ir dirbusios įvairius darbus: šeimininkės, bažnyčios prižiūrėtojos, varpininkės ir kt. Plačiau
2016-05-10
Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, Kauno rajono Laumėnų kaime penktadienį pašventinęs Vokietijos samariečių bendrijos lėšomis pastatytą vaikų dienos centrą "Užuovėja", kuriame prasmingai laiką leis nuo 30 iki 50 vaikų, atliko dar vieną malonią misiją. Plačiau
2016-05-09
Sekmadienį Katedros aikštėje Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin vadovavo šv. Mišioms. Prieš šv. Mišias vyko tikinčiųjų procesija Gedimino prospektu. Procesija ir Mišiomis baigėsi Nacionalinis gailestingumo kongresas. Plačiau
2016-05-06
Vilniuje gegužės 6-8 dienomis vyksta Nacionalinis gailestingumo kongresas, didžiausias popiežiaus Pranciškaus paskelbto Gailestingumo jubiliejaus renginys Lietuvoje. Plačiau
2016-05-03
Monsinjoras Petras Meilus visą gyvenimą dirbo įvairiose Kauno arkivyskupijos parapijose, tačiau gimtasis kraštas bei čia gyvenantis bičiuliai iki pat mirties buvo jo širdyje Plačiau
2016-04-30
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje balandžio mėnesio Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio maldininkų susitikimas vyko 20 dieną. Plačiau
2016-04-25
Per 52 kunigystės metus mons. P. Meilus užėmė įvairias pareigas: 18 metų dirbo vikaru, 20 metų klebonu ir 14 metų altarista – dirbo septyniose parapijose. Plačiau
2016-04-22
Alytaus miesto savivaldybėje su Kultūros ministerijos ir Centrinės projektų valdymo atstovais aptarti Alytaus kultūros ir komunikacijos centro ir sinagogos rekonstrukcijos klausimai. Plačiau
2016-04-15
Būsimasis monsinjoras Petras Meilus mokėsi Šiurpiškėse, Skapiškyje, Kupiškyje, Pandėlyje, Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje Kaune – mokslą vis pertraukdavo liga... Plačiau
2016-04-11
2013 m. monsinjoras Petras Meilus tik prieš metus atšventęs 80-metį, paminėjo 50 metų kunigystės Plačiau
2016-04-08
Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio maldininkai į eilinį mėnesio susitikimą rinkosi kovo 16 d. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčioje Plačiau
2016-03-25
Velykos - seniausia krikščionių šventė, švenčiamos Jėzaus prisikėlimo iš numirusių garbei. Plačiau
2016-03-21
Kovo 20-oji pagal Katalikų liturginį kalendorių šiais metais - Verbų sekmadienis. Minėtas garbingas Kristaus įžengimas į Jeruzalę prieš savo baisiąją kančią.   Plačiau
2016-03-19
Utenos krašte, kalbėjo Z. Mackevičienė, turime puikių žmonių, kurie savo gyvenimą pašventė geriems darbams, globėjiškai veiklai Plačiau