VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2017-03-07
Plečiantis Lietuvos ir Ukrainos ryšiams, Ivano Frankivskui tampant Lietuvos partneriu, lietuviams pravartu žinoti keletą svarbių istorinių objektų, kurie būna ekskursantų dėmesio centre.  Plačiau
2017-03-04
2017 metų sausio 8–15 dienomis Ivano Frankivske vyko Kalėdinių giesmių festivalis „Kalėdos Maizliuose“, kuriame Lietuvą atstovavo Kupiškio kamerinis choras „Cantus Vita“, vadovaujamas Marijano Remeiko.  Plačiau
2017-01-21
Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo ukrainiečių Rytų (graikų) apeigų katalikų bažnyčia Lurde beveik nėra pastoviai gyvenančių ukrainiečių.  Plačiau
2017-01-14
Sakrariumą sudaro Kripta, Nekaltojo Prasidėjimo Bazilika, Šventojo Rožinio Bazilika, Šv. Pijaus X Bazilika. Aikštė, kurioje vyksta procesijos, Švč. M. Marijos skulptūra, skulptūrinė grupė Bretanės „Nukryžiavimas“.  Plačiau
2017-01-07
2018 metais katalikiškas pasaulis minės Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Apsireiškimo Bernadetai Subiru (Bernadetta Soubirous) Lurde 160-ąsias metines.  Plačiau
2016-12-20
Šiais 2016-aisiais metais gruodžio 11 dieną Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje J.E.Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis šv. Mišių metuex cathedrapristatė 2003 m. gegužės 31 d. Sankt Peterburge pradėtą Dievo Tarno kunigo kankinio Pranciškaus Budrio iš Meškuičių parapijos (Kryžių kalno)beatifikacijos bylą. Plačiau
2016-12-17
Kanauninkas Antanas Balaišis (1923 01 01–1948 10 31–2005 11 07) priskiriamas prie iškilių Lietuvos šviesuolių, kultūrininkų. Jis – vienas krikščioniškojo paveldo paminklų, kapinių, bažnyčių, šventorių, kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo, patriotų kančių ir žūties vietų, lietuviško žodžio ir liaudies kūrybos turtų saugotojų ir gausintojų. Plačiau
2016-11-12
Lietuvoje šiuo metu yra 17 bažnyčių tituluotų vienintelio Lietuvos šventojo – Karalaičio Kazimiero vardu. Kauno arkivyskupijoje – dvi: Lančiūnavos (Kėdainių dekanatas) ir Žemaitkiemio Ukmergės dekanatas); Panevėžio vyskupijoje – dvi: Baltriškės (rektoratas, Zarasų dekanatas) ir Kamajai (Rokiškio dekanatas);  Plačiau
2016-10-01
Dr. kun. Jonas Steponavičius (1880 03 10–1906–1947 12 08) – dvasininkas, filosofijos mokslų daktaras, pedagogas, administratorius, politikas, aktyvus kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmasis pirmininkas, aktyvus 1920–1926 m. Lietuvos Seimų narys, visuomenės veikėjas, vienas Tėvynės apsaugos rinktinės organizatorių ir aktyvus veikėjas iki tragiškųjų Sedos kautynių, užėmęs atsakingas pareigas, o kovotojams tapęs dvasiniu vadu.  Plačiau
2016-08-14
1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI bule „Lithuanorum gente“ paskelbė Lietuvos Bažnytinės provincijos įkūrimą. Žemaičių vyskupija buvo padalinta į tris dalis – vyskupijas: Panevėžio, Telšių vyskupiją su Klaipėdos prelatūra ir Kauno arkivyskupiją su metropolitu.  Plačiau
2016-06-15
Skapiškyje (Kupiškio r.), straipsnio autorės sodyboje, kurioje veikia nuolatinė paroda „Pažintis su Ukrainos kultūra“, ne tik  lankosi ekskursijos ir pavieniai asmenys, besidomintys ukrainistika, čia vyksta ir edukacinės pamokos.  Plačiau
2016-05-23
Gydytojas I. Vaitoška ją vadino „šventa žmogyste“. Viktutei susirgus, s. Zita nešdavo jai karštus pietus Plačiau
2016-05-20
Sediškių grupė (6) su mažeikiškiais vykstame 7 d. (šeštadienį). Konferencijos. 24 senamiesčio bažnyčiose arba salėse pranešimus skaito 48 lektoriai – kunigai ir įvairių mokslų atstovai.  Plačiau
2016-05-20
Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos (trumpinys PAMI ) vienuolė s. Michailina (Zita Arbatauskaitė) 16 metų (1960–1976) dirbo Skapiškyje ir 21 metus (1976–1997) – Antašavoje.  Plačiau
2016-05-17
S. Zita prisimena varpininko pasakojimą apie vienerias Kūčias: jis su žmona iki išnaktų tvarkė bažnyčią, kasė sniegą apie bažnyčią ir namo parėjo vidurnaktį, tad Kūčios jiems buvusios tik simbolinės – abu buvo išvargę, tačiau atlikę pareigą Plačiau
2016-05-14
Sovietmečiu dvasinį gyvenimą parapijose, be kunigų, palaikė, plėtė ir įtvirtindavo vienuolės seserys, patarnavusios klebonijoje ir dirbusios įvairius darbus: šeimininkės, bažnyčios prižiūrėtojos, varpininkės ir kt. Plačiau
2016-05-10
Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, Kauno rajono Laumėnų kaime penktadienį pašventinęs Vokietijos samariečių bendrijos lėšomis pastatytą vaikų dienos centrą "Užuovėja", kuriame prasmingai laiką leis nuo 30 iki 50 vaikų, atliko dar vieną malonią misiją. Plačiau
2016-05-09
Sekmadienį Katedros aikštėje Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin vadovavo šv. Mišioms. Prieš šv. Mišias vyko tikinčiųjų procesija Gedimino prospektu. Procesija ir Mišiomis baigėsi Nacionalinis gailestingumo kongresas. Plačiau
2016-05-06
Vilniuje gegužės 6-8 dienomis vyksta Nacionalinis gailestingumo kongresas, didžiausias popiežiaus Pranciškaus paskelbto Gailestingumo jubiliejaus renginys Lietuvoje. Plačiau
2016-05-03
Monsinjoras Petras Meilus visą gyvenimą dirbo įvairiose Kauno arkivyskupijos parapijose, tačiau gimtasis kraštas bei čia gyvenantis bičiuliai iki pat mirties buvo jo širdyje Plačiau