VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2016-04-11
2013 m. monsinjoras Petras Meilus tik prieš metus atšventęs 80-metį, paminėjo 50 metų kunigystės Plačiau
2016-04-08
Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio maldininkai į eilinį mėnesio susitikimą rinkosi kovo 16 d. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčioje Plačiau
2016-03-25
Velykos - seniausia krikščionių šventė, švenčiamos Jėzaus prisikėlimo iš numirusių garbei. Plačiau
2016-03-21
Kovo 20-oji pagal Katalikų liturginį kalendorių šiais metais - Verbų sekmadienis. Minėtas garbingas Kristaus įžengimas į Jeruzalę prieš savo baisiąją kančią.   Plačiau
2016-03-19
Utenos krašte, kalbėjo Z. Mackevičienė, turime puikių žmonių, kurie savo gyvenimą pašventė geriems darbams, globėjiškai veiklai Plačiau
2016-03-15
2016 m. kovo 4 –ąją – Šv. Kazimiero dieną Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje buvo neįprasta šventė. Ją šventė ne tik šios parapijos tikintieji, bet ir iš įvairių Utenos dekanato parapijų atvykusieji bei svečiai iš Vilniaus, kitų miestų – darbo dieną 11-ą valandą aukotose šv. Mišiose meldėsi pilna bažnyčia. Plačiau
2016-03-10
Vykstančios vadinamos „Kaziuko mugės“ šurmulys kartais užstoja to paties Kaziuko – Šventojo Kazimiero atminties šviesą. Tad pabandykime šiek tiek praskleisti to šurmulio šydą, kad į mūsų namus grįžtų ta Atminties Šviesa. Plačiau
2016-03-04
Pirmąsyk į Lietuvą atvykęs Švč. Mergelės Marijos Madžiorės bazilikos (Basilica di Santa Maria Maggiore) Romoje kanauninkas ukrainietis vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilyk) OSBM  buvo numatęs keletą kelionių po mūsų kraštą: aplankyti Kryžių kalną, Šiluvą, pabuvoti vienuolių bazilijonų kadaise įkurtame Bazilionų miestelyje, aplankyti ten esančią mokyklą, kaupiančią ukrainistiką, pasisvečiuoti Šiauliuose pas vyskupą Eugenijų Bartulį, su kuriuo sieja jau senoka pažintis, nuvykti į vienuoliams bazilijonams gerai žinomą Skapiškį, pasigrožėti unikaliais Trakų vaizdais. Plačiau
2016-03-01
Kovo mėnesio skelbime buvo kviečiama į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčioje aukojamas Šv. Mišios už Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio maldininkes ir maldininkus Plačiau
2016-02-22
Kanauninkas Jonas Katelė (1831 01 13–1855 11 17–1908 05 21)– švietėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas ir slaptųjų lietuviškų vakarų bei mokyklų organizatorius, nuo 1872  m. pabaigos iki mirties dirbęs Panemunėlyje. Plačiau
2016-02-20
Gailestingumo iššūkis yra nepaprastai svarbus tarpusavio santykių išgydymui: šeimose, mūsų visuomenėje ir pasaulyje. Tai šv. Mišių Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga pamoksle pažymėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.    Plačiau
2016-02-16
Šeštadienį, lapkričio 14 d. – šv. Juozapato šventėje – su procesija į Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią įnešus švento Juozapato relikvijas, vyskupas Irinėjus Bilyk OSBM vadovavo iškilmingai šv. Mišių aukai. Šv. Mišiose, kaip jau ankstesniuose straipsniuose minėta, meldėsi iš Ukrainos, Lenkijos, Baltarusijos atvykę dvasininkai taip pat Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lópezas Quintana ir arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas Plačiau
2016-01-30
Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos nariai renkasi kas mėnesį. Tik ką įvyko šių metų – Gailestingumo metų – antrasis susitikimas Plačiau
2016-01-30
Daujėnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia – baroko ir klasicizmo junginys, pastatyta 1794–1803 m. Krinčino klebono  kan. Jono Jeronimo Šarkevičiaus (apie 1731–1761 02 14–1812 10 pabaigoje (palaidotas lapkričio 1 d.), ilgą laiką aptarnauta Krinčino kunigų. Plačiau
2016-01-27
2015 metų šv. Juozapato šventei ukrainietis vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilyk) OSBM, popiežiaus kanauninkas ir popiežiaus kvietimu besidarbuojantis Popiežiškos Švč. Mergelės Marijos Madžiorės (Santa Maria Maggiore) bazilikoje (apie jį rašyta 2016 m. sausio 9 d. „Lietuvos aide“), į Lietuvą, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią amžinam saugojimui atvežė šventojo Juozapato relikviją Plačiau
2016-01-09
Svarbiausia – vyskupas iš Romos atvežė šventojo Juozapato relikvijas, kurios  amžinam saugojimui liksis Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje Plačiau
2015-12-29
Šventės beldžiasi į mūsų gyvenimą šviesomis, sveikinimais, dovanomis. Kalėdų šventėse pasibeldžia ne tik žmonės, bet ir Tas, kuris gimė Betliejuje: Jėzus, Marijos Sūnus ir tikras Dievas Plačiau
2015-12-29
Popiežius Pranciškus penktadienį sakomoje savo Kalėdų kalboje paragino pasaulį vienytis ir nutraukti islamo kovotojų žiaurumus, kurie daugelyje šalių verčia kentėti žmones Plačiau
2015-12-29
Kūčių dieną - gruodžio 24-ąją - į tikinčiuosius kreipėsi Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.    Plačiau
2015-12-24
Adventas artėja prie pabaigos - gruodžio 25-ąją prasideda Kalėdos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas mano, kad ir Lietuvoje reikėtų įsiklausyti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą: grįžti prie Kalėdų prasmės, patirti Dievo atleidimą ir gailestingumą, o tada dalytis tuo su kitais Plačiau