VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2015-12-29
Kūčių dieną - gruodžio 24-ąją - į tikinčiuosius kreipėsi Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.    Plačiau
2015-12-24
Adventas artėja prie pabaigos - gruodžio 25-ąją prasideda Kalėdos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas mano, kad ir Lietuvoje reikėtų įsiklausyti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą: grįžti prie Kalėdų prasmės, patirti Dievo atleidimą ir gailestingumą, o tada dalytis tuo su kitais Plačiau
2015-12-22
Gruodžio 16 –tą dieną į Švento Kazimiero bažnyčią rinkosi Vilniaus miesto skautai. Tai vaikai, kurie įvairiose Vilniaus miesto mokyklose organizavosi į skautų tuntus, draugoves bei skiltis Plačiau
2015-12-22
Įpusėjus adventui Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio  maldininkus. Plačiau
2015-12-12
Prasidėjo adventas. Bėga šiltos neadventiškos gruodžio dienos. Nors kartais pašąla ir pasninga, bet užklysta šiltesnio oro srovė ir nelieka nei sniego, nei gruodo Plačiau
2015-12-14
Šiandien, materializmui visomis jėgomis stengiantis užgožti dvasingumą, mažai vietos beliekant artimo dėmesiui ir meilei, monsinjoras Klemensas Gutauskas iškyla kaip puikus pavyzdys, į kurį galėtume lygiuotis – mes išliksime stiprūs tik tausodami savo tautos istorinę atmintį... Plačiau
2015-12-08
Prieš Adventą – lapkričio 27 d. Kupiškyje vyko prasmingas renginys, skirtas populiariausio Kupiškio rajono žmogaus (1994), Kupiškio krašto Garbės piliečio (2001) monsinjoro Klemenso Gutausko (1915 11 28–1941 01 26–2002 08 19) 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Plačiau
2015-12-05
Vienintelio ukrainiečio Graikų apeigų kataliko šventojo Juozapato (Ivano Kuncevičiaus) OSBM šventė minima jo nukankinimo dieną, lapkričio 12-ą (1623) – šįmet ji buvo nukelta į lapkričio 14 d. (šeštadienį) – tai savotiška įžanga į Aušros Vartų Dievo Motinos Marijos Gailestingumo atlaidų oktavą. Plačiau
2015-11-21
Mokslininkas, pedagogas, politikas, visuomenės veikėjas, kankinys arkivyskupas Mečislovas Reinys (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08) – viena ryškių XX a. pirmosios pusės asmenybių Lietuvoje, įtakojusių valstybės pozicijų įtvirtinimą, mokslo bei kultūros suklestėjimą, tautos dvasingumo stiprinimą, jos katalikiškos pasaulėžiūros formavimą, katalikiškųjų vertybių ugdymą Plačiau
2015-11-14
Baigti XIX a. Vilniaus Bernardinų kapinių koplyčios eksterjero tvarkybos ─remonto ir restauravimo darbai. Plačiau
2015-10-27
Kun. dr. Kazimieras Ambrasas savo mokslinių tyrinėjimų kryptį pasirinkęs loginį-komunikacinį principą, stengėsi ne tik gyvojoje ir rašomojoje lietuvių kalboje surasti šiuos loginius – komunikacinius pėdsakus, bet pasirinkęs vertimo aspektu gretinamąjį dvikalbį anglų-lietuvių k. nagrinėjimų principą, ieškojo konkrečių atvejų ir tinkamų atitikmenų, kuriuos jis deramai pasvėrė moksliniu vertimo požiūriu, kiek įstengdamas įvertino ir nagrinėjo juos meniniu-estetiniu atžvilgiu Plačiau
2015-10-20
2015 m. gegužės – birželio mėnesį atlikta „Eurobarometro“ apklausa dėl diskriminacijos parodė, kad: *50 proc. europiečių mano, jog diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų yra plačiai paplitusi (2012 m. taip manančių buvo 39 proc.). 57 proc. lietuvių manymu, šio pobūdžio diskriminacija yra paplitusi retai. Kaip labiausiai paplitusią diskriminacijos rūšį lietuviai nurodė diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos (57 proc.) ir dėl amžiaus (50 proc.). Plačiau
2015-10-20
„Žvelkite į ateitį, kur Šventoji Dvasia jus kreipia, kad per jus padarytų didžių dalykų. Šventosios Dvasios fantazija į būtį pašaukė tiek daug įvairių gyvensenų bei darbų. Kiekviena pašvęstojo gyvenimo forma kilo iš Dvasios kvietimo sekti Kristumi taip, kaip moko Evangelija. Įtikimai liudykite aistra širdis uždegančios Dvasios artumą, kad visi būtų viena. Tegu šie Pašvęstojo gyvenimo metai taip pat būna proga nuolankiai ir sykiu labai pasitikint Dievu, kuris yra Meilė, pripažinti savo trapumą bei gyventi tuo kaip Viešpaties gailestingosios meilės patirtimi; proga galingu balsu ir džiugiai liudyti pasauliui šventumą bei gyvumą atidžiai įsiklausant į tai, ką šiandien Dvasia sako Bažnyčiai“ (Popiežius Pranciškus. „Apaštališkasis laiškas Pašvęstojo gyvenimo metų proga“). Plačiau
2015-10-13
Kunigas, jėzuitas, vertimo meno ir mokslo tyrinėtojas, dėstytojas, vertėjas Kazimieras Juozas Ambrasas gimė 1934 m. birželio 1d. Marijampolės apskrityje, Sasnavos valsčiuje, Surgučių kaime, Izabelės Kiverytės (1892–1974) ir Jono Ambrasų (1892–1981) ūkininkų (19.67 ha) šeimoje.Šeimoje augo trys sūnūs (kunigas, monsinjoras Konstantinas (1922–1985), fizinio lavinimo mokytojas Jonas (1924–2003) ir jaunylis – Kazimieras. Plačiau
2015-10-03
Mažėja gyventojų skaičius Lietuvos kaimuose. Šią problemą išgyvena ir Latvijos pasienyje, Rokiškio rajone įsikūręs Suvainiškio miestelis Plačiau
2015-09-30
Švč. Mergelės Marijos Gimimo arba Šilinių atlaidai vykstantys Šiluvoje – didžiulė Bažnyčios šventė. Visas aštuonias dienas tęsiasi nepertraukiama Jėzaus garbinimo malda, taip pat meldžiant Dievo Motinos užtarimo mūsų Tėvynei, jos žmonėms, sau, savo artimiesiems ir visam pasauliui, prašant pagalbos ginant visų ateitį – šeimą ir prigimtines vertybes. Plačiau
2015-09-23
Didžiausioje Latvijoje Agluonos bazilikoje sekmadienį atidengtas paminklas karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai. Jis žymės Lietuvos karaliaus mirties vietą. Mindaugas su latgalių kilmės žmona Morta ir jų vaikais primena bendras lietuvių ir latvių šaknis. Paminklo atidengimas - vienas iš Baltų vienybės dienos (rugsėjo 22-osios), kuriai skirtas praėjęs savaitgalis, renginių.    Plačiau
2015-09-15
Tikinčiųjų, bendruomenės ir geradarių pastangomis Paštuvoje vėl stovi bažnyčia. Prieš 4 metus sudeginti maldos namai pakilo iš pelenų toje pačioje vietoje - jaukiose Paštuvos kapinaitėse. Naujoji bažnyčia bus šiltesnė ir erdvesnė už buvusią, daugiau šviesos pateks pro didelius langus. Bendruomenės nariai pasirūpino jos aplinka, jau repetuoja šventas giesmes. Plačiau
2015-09-08
Vadovas – keliaujančios parapijos klebonas KĘSTUTIS PAJAUJIS; 40 piligrimų sukvietė Stanislava Butkienė. Karštos dienos, bet autobuse gaivu. „Tikras piligrimas keliauja ne tik pirmyn, bet ir aukštyn. Vadovas čia ne tik fizinis, bet ir dvasinis gidas“ (vysk. L. Virbalas). Plačiau
2015-09-05
Rugpjūčio 29-ąją į Vilniaus Bernardinų sode prisistatė visos Lietuvos – vyrų ir moterų – vienuolijos. Iki tol vienuolynai rengė paskaitas, organizavo simpoziumus, atvirų durų dienas, tačiau tokio renginio dar nebuvo. Plačiau