VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

03 02. Vyskupijoms siūloma paskirti asmenis, atsakingus už bažnytinių vertybių priežiūrą

Kipras Dumčius

Paveldosaugininkų teigimu, didžiausią pavojų kilnojamosioms ir nekilnojamosioms sakralinėms vertybėms kelia daugelyje šalies bažnyčių užsilikusi pasenusi elektros instaliacija ir priešgaisrinės apsaugos priemonių stygius.

 Dvasininkams siūloma atlikti jų bažnyčiose esančių kilnojamųjų vertybių inventorizaciją bei pagalvoti apie galimybę vyskupijos kurijoje turėti asmenį, atsakingą už tokių vertybių apskaitą ir priežiūrą.

 Savo ruožtu dvasininkai siūlo centralizuotai spręsti sakralinių statinių ir kilnojamųjų vertybių draudimo problemą, mat drausti vertybes vengiama dėl neįkandamų draudimo įmokų.

 Po sausį Tytuvėnų vienuolyne (Kelmės r.) įvykusio gaisro pirmieji dėl savo valdomo sakralinio paveldo saugumo susirūpinę Kaišiadorių vyskupijos ganytojai ir kunigai pasikvietė paveldosaugininkus kartu aptarti šią problemą.

 Kaišiadorių vyskupijos kurijoje Kultūros paveldo departamento (KPD) specialistai susitiko su Kaišiadorių vyskupu Juozu Matulaičiu, naujai paskirtu vyskupu Jonu Ivanausku ir šios vyskupijos dvasininkais.

 KPD specialistai supažindino dvasininkus su svarbiausiomis Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nuostatomis, informavo apie nustatytą tvarką, pagal kurią kultūros paveldo vertybės įrašomos į Kultūros vertybių registrą. Dvasininkams priminta, kad perkeliant šiame registre esančias vertybes iš vienos vietos į kitą būtina pranešti apie tai Kultūros paveldo departamentui. Dvasininkai informuoti ir apie finansinę paramą valstybės saugomų paveldo objektų tvarkybai bei kompensavimo už atliktus restauravimo darbus tvarką.

Kunigai ypač atkreipė dėmesį į šiandien nepopuliarų sakralinių statinių ir kilnojamųjų vertybių draudimą - jo vengiama dėl neįkandamų draudimo įmokų. Pasiremdami užsienio praktika, dvasininkai siūlė vertybių draudimo problemą spręsti centralizuotai. Jų teigimu, Vokietijoje nedidelės parapijos bažnyčios draudimas per metus neviršija 2 tūkst. eurų (apie 7 tūkst. Lt), tuo pačiu užtikrinant priešgaisrinės bei kitokios apsaugos įrengimą ir priežiūrą.

 Sausio pabaigoje Šiaulių vyskupijai priklausančiame Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje kilus gaisrui, sudegė restauruoto vienuolyno patalpose eksponuotos muziejinės sakralinio meno vertybės, ugnis apgadino vienuolyno mūrą, bažnyčios stogą. Laukiant milijoninių draudimo išmokų, gaisro nuniokotuose pastatuose taikomos laikinojo tvarkymo ir konservavimo priemonės.

Atgal