VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

04 10. Popiežius Velykų mišias aukojo po atviru dangumi

 

Popiežius Benediktas XVI Velykų sekmadienį saulės nušviestoje ir gėlėmis išpuoštoje Vatikano Šv.Petro aikštėje, kur susirinko dešimtys tūkstančių žmonių, aukojo Velykų dienos mišias, o joms pasibaigus suteikė iškilmingą apaštališkąjį palaiminimą "Urbi et orbi".

Vėlai šeštadienį popiežius vadovavo tris valandas trukusiai Velyknakčio liturgijai Šv. Petro bazilikos viduje. Sausakimšoje Šv.Petro bazilikoje popiežius, nešdamas degančią žvakę, pradėjo Velyknakčio liturgiją ir išreiškė nuogąstavimus, kad žmonija klaidžioja tamsoje, negalėdama atskirti gera nuo bloga.

"Gyvenimas stipresnis už mirtį. Gėris stipresnis už blogį. Meilė stipresnė už neapykantą. Tiesa stipresnė už melą", - per Velyknakčio liturgiją tikintiesiems sakė Benediktas XVI.

"Tamsa, kuri kelia realią grėsmę žmonijai, galiausiai, yra tai, kad jis gali matyti ir tyrinėti apčiuopiamus materialius dalykus, bet negali matyti, kur pasaulis eina ar iš kur ateina, kur eina mūsų pačių gyvenimas, kas yra gera, o kas - bloga".

"Ši tamsa, uždengianti Dievą ir užtemdanti vertybes, yra reali grėsmė mūsų egzistencijai ir, bendrai, pasauliui", - sakė popiežius.

Per Velyknakčio liturgiją Benediktas XVI pakrikštijo aštuonis suaugusius žmones.

Atgal