VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

Robert N. testamentas

2011 02 01

Ateis momentas, kai gydytojai nuspręs, kad mano smegenys nebedirba ir kad atėjo mano gyvenimo pabaiga. Kai tai įvyks, nevadinkite lovos mano mirties patalu. Vadinkite "mano gyvenimo" patalu ir leiskite mano kūną panaudoti, kad kitiems suteiktų geresnį gyvenimą.

Mano akis atiduokite tiems, kurie niekad nematė saulės patekėjimo, vaiko veido ar meilės moters akyse. Mano širdį atiduokite tam, kam jo paties širdis suteikė tik nesuskaičiuojamas skausmo valandas. Mano kraują atiduokite merginai, ištrauktai iš sumaigyto automobilio, kad galėtų sulaukti savo anūkų. Mano inkstus atiduokite tiems, kurių gyvenimas priklauso nuo aparato, prie kurio jie turi kankintis kiekvieną savaitę. Paimkite mano kaulus, kiekvieną raumenį, kiekvieną mano kūno skaidulą ar nervą ir padarykite viską, kad paralitikas galėtų vaikščioti.

Ištirkite kiekvieną mano smegenų kampelį. Jeigu reikia, paimkite jų smegenų ląsteles ir pasistenkite, kad vieną dieną nebylys berniukas galėtų šaukti įmušęs įvartį, o kurčia mergaitė išgirstų lietaus beldimą į langą.

Sudeginkite, kas liks iš manęs, ir pavėjui išberkite mano pelenus, kad augtų gėlės. Jei reikėtų ką nors palaidoti, palaidokite mano trūkumus, mano silpnybes, visus mano prietarus apie panašius į mane.

O jei norėsite atminti mane, darykite tai, darbu ar žodžiu padėdami tiems, kuriems reikia pagalbos

Robert N.

***

„...aklieji regi, luošieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargšams skelbiama Geroji naujiena. Ir palaimintas kas nepasipiktins manimi.“ Jėzus Kristus (Ev. Luko 7.22,23; 6.43-45; Ev.Jono 3.16-21)

Žodžius parinko E.Mažeika

Atgal