VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

02 16. A. J. Bačkis: tarpusavio taikos trūkumas temdo džiaugsmą savo tauta

93-iąjį kartą minima Vasario 16-oji vis labiau tampa istorijos vadovėlių minima šventė, tačiau be šios istorinės datos neturėtume šiandienos Laisvės - istorija yra kaip medžio šaknys, kurios maitina lapų vainiką, lygino Vasario 16-osios mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

"Kai tauta netenka laisvės, kai ji yra verčiama vergauti ir kariauti, - ją suvienija troškimas pasipriešinti prievartai bei noras būtų laisviems ir nepriklausomiems. Šis troškimas yra įrašytas į kiekvieno žmogaus širdį, jis suteikia drąsos ir ryžto nepalūžti sunkumuose, nenusivilti, bet tikėti pergale. Būtent tikėjimas tautai suteikia jėgų išgyventi sunkumus ir sulaukti taikos.

Jau antrą kartą esame tapę nepriklausomi. 20 metų patys kuriame ir tvarkome savąjį gyvenimą, tačiau pasididžiavimą ir džiaugsmą savo tauta temdo tarpusavio taikos trūkumas. Bendras priešas suvienija bendrai kovai, o kai to priešo nelieka, pradedame kovoti vieni su kitais.

Visi ilgimės balandžio su žalia taikos šakele snape, jo laukiame iš mūsų valdžios vyrų ir moterų, iš mokslininkų ir mokytojų, tačiau šis balandis gyvena kiekvieno mūsų širdyje", - kalbėjo kardinolas, primindamas, kad taika prasideda kiekvieno mūsų šeimoje ir valstybėje tik susitaikius su Dievu ir su savimi.

Iškilmingose Šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje dėkota Dievui už laisvės dovaną ir Vasario 16-ąją, kai triumfuoja laisvė, prašyta Dievo globos Lietuvos valstybei ir išmokyti branginti tikrąją vidinę laisvę, melstasi už tvirtas šeimas ir išvykusius į užsienį mūsų tautos piliečius, už Vasario 16-ąją mirusio šviesaus atminimo poeto Justino Marcinkevičiaus vėlę.

Lietuvos vyskupų ir popiežiaus nuncijaus aukotose Vasario 16-osios iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos Prezidentai Dalia Grybauskaitė ir Bronislavas Komorovskis (Bronislaw Komorowski), Lietuvos Seimo ir Vyriausybės vadovai, kiti politikai, įvairių stačiatikių ir liuteronų bažnyčių Lietuvoje vadovai, linkėję vieni kitiems taikos ir ramybės.

Atgal