VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

03 09. Pelenų dieną prasideda gavėnios laikas iki šv. Velykų

Trečiadienį, Pelenų dieną, prasideda gavėnia - septynių savaičių didžiojo pasninko, susikaupimo ir tylos metas kelyje į pagrindinę krikščionių šventę - Velykas.

Pelenų dieną katalikams privalomas griežtas pasninkas, o bažnyčiose tikintiesiems galvos pabarstoma žiupsneliu pelenų, šiuo simboliniu gestu primenant, kad žmogus iš dulkės kilęs į dulkę ir pavirstąs.

"Gavėnios prasmė yra paslėpta neregimuose dalykuose. Visa, kas susiję su gavėnia - ar tai pasninkas, ar susikaupimas, visa tai vyksta dėl to, kad mes norime savo dvasioje pasiruošti Velykų šventėms. Mes pasninkaujame ne tam, kad atsikratytume papildomų kilogramų, kurie galbūt iš tiesų per žiemą susikaupė ir atėjus vasarai mums bus visai nereikalingi. Esame kviečiami ramiau gyventi ne todėl, kad nuolatinis triukšmas žmogų išblaško ir vargina, bet tam, kad mes truputį nurimę daugiau dėmesio, daugiau jėgų ir laiko galėtume skirti maldai ir tiesiog prisiminimui to ypatingo įvykio, kurį švęsime, - būtent Jėzaus Kristaus mirties ir Prisikėlimo", - sako Vilniaus arkikatedros administratorius kunigas Robertas Šalaševičius.

"Gavėnia mus dar kartą pakvies mūsų širdies apsisprendimą už Dievą išgryninti, kad atpažinę tikrąsias intencijas, tikruosius savo ketinimus, tikrąsias nuostatas galėtume dar kartą gręžtis į Dievą ir su Juo gyventi, kad mūsų gyvenimo namas tikrai būtų pastatytas ant uolos ir jokioms audroms užėjus nesugriūtų, bet atlaikytų, kad galėtume ramybėje link Amžinybės keliauti", - į atgailos, dvasinio apsivalymo ir nuskaidrėjimo kelią palydi kunigas R. Šalaševičius.

Tradiciškai Vilniaus arkikatedroje gavėnios laiku kiekvieną penktadienį 17 valandą vyks Kryžiaus kelias - tai tradicinis pamaldumas apmąstant Jėzaus Kristaus kelią į Golgotos kalną. Kiekvieną sekmadienį 17 valandą bus giedami Graudūs verksmai - tai irgi poetinis Kristaus kančios apmąstymas.

Nuo Verbų sekmadienio, šįmet balandžio 17-osios, prasidėsianti Didžioji savaitė baigsis Didžiuoju tridieniu - Didįjį ketvirtadienį aukojamos Paskutinės vakarienės šv. Mišios, Didįjį penktadienį vyksta Viešpaties kančios pamaldos, o prieš jas tradiciškai turėtų būti einamas Kryžiaus kelias - bus einama Vilniaus gatvėmis, kopiama į Trijų Kryžių kalną. Didžiojo šeštadienio vakare vyks iškilmingos velyknakčio pamaldos, o Velykų sekmadienio rytą varpai kvies šlovinti prisikėlusį Kristų.

Atgal