VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

03 10. Diplomatijos žvaigžde pagerbtas kardinolas A. J. Bačkis

Jūratė Valančiūtė

Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimą "Lietuvos diplomatijos žvaigždė" įteikė kardinolui Audriui Juozui Bačkiui.

Ministerijos garbės ženklas aukštam Lietuvos katalikų bažnyčios dvasininkui įteiktas už jo ypatingus nuopelnus įtvirtinant Lietuvos valstybingumą, demokratijos vertybių ir žmogaus teisių gynimą bei už vaidmenį atnaujinant Lietuvos ir Šventojo sosto diplomatinius santykius prieš 20 metų.

"Jūs keliate Lietuvos katalikų bendruomenės dvasią, skatinate mus tobulėti, atsigręžti į bendražmogiškas vertybes. Tokių diplomatų kaip jūs dėka šiandieną mes gyvename laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje, už kurios dvasinių pagrindų stiprinimą man labai malonu jus apdovanoti "Lietuvos diplomatijos žvaigžde", - trečiadienį iškilmingoje ceremonijoje Užsienio reikalų ministerijoje sakė A. Ažubalis.

A. J. Bačkis nuo 1964 metų buvo pašauktas į Vatikano diplomatinę tarnybą ir dirbo Šventojo sosto nunciatūrose Filipinuose, Kosta Rikoje, Turkijoje, Nigerijoje ir Nyderlanduose. Dvasininko tėvas daktaras Stasys Antanas Bačkis buvo žymus nepriklausomos Lietuvos diplomatas.

"Yra miela pažinti mūsų Lietuvos diplomatinį veidą, kuris dabar ypač plėtojasi tarptautinėje erdvėje ir yra vertinamas, nes mes kartu su jumis giname tradicines vertybes, žmogaus teises. Dabar esame susirūpinę ir dėl religijos laisvės, kad žūva tiek daug krikščionių ir kunigų", - sakė A.J.Bačkis.

Ministras, kuris taip pat yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos pirmininkas, supažindino A. J. Bačkį su Lietuvos ir Italijos iniciatyva Romoje gegužės pradžioje rengiama tarptautine konferencija, skirta antikrikščioniškoms apraiškoms ir krikščionių diskriminacijai aptarti.

"Daugelis naujosios Lietuvos diplomatų su dideliu dėkingumu ir pagarba prisimena ir labai vertina jūsų laiku duotą patarimą, tikslų sudėtingos tarptautinės situacijos apibūdinimą. Tarp mūsų jūs visuomet buvote ir esate laikomas savu diplomatijos amatininkų gildijos nariu. Jūsų pastangomis atkurta Vilniaus kunigų seminarija, atidaryta labdaros valgykla, Motinos ir vaiko bei Gailestingumo globos namai, Šeimos centras, Amatų centras", - pabrėžė užsienio reikalų ministras.
A. J. Bačkis buvo įšventintas kunigu prieš 50 metų, prieš 20 metų jis buvo paskirtas naujai įsteigtos Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupu metropolitu, prieš dešimt metų - popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas kardinolu.

Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas "Lietuvos diplomatijos žvaigždė" yra teikiamas nuo 2010 metų.

Atgal