VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2017-11-06
Lapkričio 8-ąją Panevėžio dailės galerijoje atidaroma panevėžiečio fotomenininko Valentino Pečinino fotografijų paroda "Stačiatikių tikėjimo portretas".  Plačiau
2017-10-28
Spalio 24 d. Niujorke, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), esantis Žydų mokslinių tyrimų institutas (angl. Institute for Jewish Research, YIVO) pristatė Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomus neįkainojamos istorinės vertės žydų raštijos paveldo dokumentus Plačiau
2017-09-12
Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai, katalikių moterų skyriaus narės Pasvalio dekano kun. Henriko Kalpoko  pritarimu   organizavo maldingą kelionę į Pivašiūnus. Plačiau
2017-09-12
Skapiškyje (Kupiškio r.) jau nuo 2012 m. pradėta atgaivinti prieškario tradicija, kurį laiką vyravusi ir pokaryje - tai Šv. Lauryno atlaidų šventė. Apie Skapiškio bendruomenės pirmininkės (nuo 2009 m.), Kupiškio viešosios bibliotekos Skapiškio padalinio vyresniosios bibliotekininkės Romos Bugailiškienės atgaivinamą tradiciją rašyta 2013 m. „Lietuvos aide“ Rugpjūčio 17. Nr. 181, 182, 183. P. 1–2 (Skapiškyje atgaivinama prieškario tradicija). Plačiau
2017-09-06
Kultūros paveldo departamento Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba suteikė teisinę apsaugą Vilniaus Didžiosios sinagogos liekanoms, esančioms Vokiečių gatvėje. Plačiau
2017-09-02
2017 m. rugpjūčio 6 d. Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai. Kaip jau minėta ankstesniame straipsnyje, Porciunkulės atlaidai kasmet iš įvairių Lietuvos kampelių į Antalieptę sukviečia kraštiečius – tai ir jų šventė. Plačiau
2017-08-31
Kvietimas švęsti atlaidų  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas  dek. teol. lic.  Henrikas Kalpokas  ir šios parapijos kunigai ,  artėjant Šv. Augustino dienai  (08 – 28 ),  pakvietė Daujėnų Šv. Jėzaus Vardo  bei Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikinčiuosius   iškilmingai švęsti  Šv. Augustino altaidų iškilmę Porijų koplyčioje.  Plačiau
2017-08-29
2017 m. rugpjūčio 6 d. Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai. Kasmet Porciunkulės atlaidai iš įvairių Lietuvos kampelių į Antalieptę sukviečia atvykti kraštiečius – tai ir jų šventė. Plačiau
2017-08-29
Iš istorijos puslapių Marijos Dangun Ėmimo šventė yra seniausia ir garbingiausia iš visų Dievo Motinos garbei skirtų švenčių, Lietuvoje ir vadinama Žoline, nes nuo seniausių krikščionybės laikų gyvuoja paprotys šią dieną Bažnyčioje šventinti laukų žoleles, gėles, augalus.  Plačiau
2017-08-26
Monsinjoro Juozapo Antanavičiaus visuomeninė bei mecenatoriška veikla skleidėsi, įvairiomis formomis.  Nors ir pasilpo sveikata, monsinjoras tebetęsia savo mecenatorišką veiklą. Supažindinsime su keliomis šios veiklos kryptimis.   Plačiau
2017-08-22
Rimantas Čekelis  ir Laima Čekelytė – Sližienė Rimantas Čekelis– vargonininkas, 2001 m. išleidęs knygą „Romos Katalikų Bažnyčios vargonininko vadovas“ (tai pirmas kruopštus ir ilgametis darbas, apibendrinantis lietuviškos bažnytinės muzikos raidą;  recenziją šiai knygą spaudoje publikavo dr. A. Vasiliauskienė). Plačiau
2017-08-19
Pranas Duff – Marijos Legiono įsteigėjas Pranas Duff gimė Dubline, Airijoje. 1889 m. birželio 7 d. būdamas 18 metų, jis įstojo į civilinę tarnybą, o sulaukęs 24–erių – į šv. Vincento Pauliečio Draugiją, kuri jam padėjo dar labiau pasišvęsti katalikybei ir kurioje jis išmoko ypatingai suprasti beturčių ir nuskriaustųjų poreikius. Plačiau
2017-08-11
Sankt Peterburgo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje atidengta ir pašventinta lenta palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui atminti. Lentos įrengimu rūpinosi Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Peterburgo lietuvių bendruomenė. Plačiau
2017-08-12
Kunigo A. Papučkos atminimas įamžintas keliomis formomis: rašto darbais, skirtais dvasininkui, paties kun. A. Papučkos paliktais tautosakos garso įrašais, įsteigta premija, antkapiniu paminklu, kunigą pažinojusių bei su juo bendravusių žmonių pasakojimų sklaida ir, svarbiausia, maldomis ir šv. Mišiomis. Plačiau
2017-08-08
2012 m. birželio 26 d. „Lietuvos aide“  išspausdintas Algimanto Indriūno straipsnis „Kun. Aleksandrą Papučką prisiminus“. Jautrų straipsnį parašė inžinierius, restauratorius, visuomenininkas, kun. A. Papučkos (1914 02 14–1946 04 07–1977 06 16) seserėnas – sesers Marijonos sūnus, 35-osioms kunigo mirties metinėms  paminėti. Plačiau
2017-08-06
Pasvalio katalikių moterų skyriaus (KMS) narės birželio 30 d. surengė dvasinę-kraštotyrinę konferenciją „Parymokim prie tėviškės slenksčio“. Ji buvo skirta – Palaimintojo Arkivyskupo Teofilio Matulionio metams, Fatimos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiams. Vyko Pasvalio krašto muziejuje ir išvykoje . Plačiau
2017-08-05
2017 m. balandžio 29 d. iš Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Tauragės, Panevėžio, Pasvalio, Zarasų, Šiaulių į Vilnių, į buvusį Vilniaus senamiesčio vienuolyną, kuriame įsikūrusi „Domus Maria“ (Aušros Vartų 12), į savo suvažiavimą. Devynis Lietuvos katalikių moterų sąjungos skyrius atstovavo 38 moterys. Svarbiausias šio Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) suvažiavimo klausimas – naujos vadovybės rinkimai. Plačiau
2017-08-05
Pasvalio dekanato Gyvojojo Rožinio maldininkai ( 71 ) ankstų liepos 29 d. rytą  su pakilia dvasine nuotaika išvyko į XIII – jį PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS Gyvojo Rožinio draugijos kongresą, skirtą Pal. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32), kuris vyko  Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ( Biržų d.) Plačiau
2017-07-29
Straipsnių, skirtų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui ciklą užbaigsime svarbiausia šio ordino asmenybe – Ivanu Kuncevičiumi – šv. Juozapatu  (1580–1623 11 12), kuris šventumui subrendo Lietuvoje.  Plačiau