VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2017-07-25
2017 m. birželio 21 d. Bazilionų mokykloje – daugiafunkciame centre (Šiaulių r.) vyko XII mokslinė – tarptautinė konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įkūrimo 400 metų jubiliejui paminėti. Plačiau
2017-07-22
2000 m. pabaigoje Lietuvoje įkurta „Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacija“ ėmėsi svarbios tyrinėjimų krypties – Rytų apeigų katalikų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijos. Primename, kad tai –  vienintelis ordinas, įkurtas Lietuvoje, šįmet minintis 400 metų jubiliejų  Plačiau
2017-07-18
Ateinančiais 2018 metais bus pradėti vieno iš įspūdingiausių paveldo objektų – Aušros Vartų – atnaujinimo darbai.  Plačiau
2017-07-18
Nuo 2007 m. Vilniuje rengiamas vienos nakties kultūros ir meno festivalis „Tebūnie naktis!“ Plačiau
2017-07-04
Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, kaip žinome, priklauso Ukrainos  Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijai (protoigumenas t. Joanas (Rostyslavas Školykas) OSBM ). Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyne  ir Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje šiuo metu darbuojasi trys vienuoliai bazilijonai Plačiau
2017-07-01
Džiugus Kamajų, Duokiškio ir Salų parapijų įvykis „Kamajų, Duokiškio ir Salų bendruomenės puoselėja gražią tradiciją – kasmet išleisti leidinį „Kamajų katekizmą“.  Plačiau
2017-06-27
25-eri aktyvaus darbo metai Lietuvoje padarė t. Pavlo (Petro Jachimecą) OSBM gerai žinomą lietuviams. Plačiau
2017-06-20
Rengiantis Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui Itin ženklus t. Pavlo (Petro Jachimeco) OSBM indėlis organizuojant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirtas tarptautines mokslines konferencijas, kurios sustiprino lietuvių ir ukrainiečių mokslo bei kultūros ryšius.  Plačiau
2017-06-17
6.  T. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM: veikla Lietuvoje 1991 m. birželio 27 d. t. Pavlo Jachimecas OSBM , kaip jau minėta, buvo laikinai paskirtas  Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonu, tačiau laikinas paskyrimas užsitęsė ketvirtį amžiaus. Plačiau
2017-06-10
Vilniuje, Aušros Vartų 7 b. veikia Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino (OSBM) vienuolynas, priklausantis Ukrainos Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijai. Vienuoliai bazilijonai iš Vilniaus aptarnauja ukrainiečius – Rytų apeigų katalikus, gyvenančius Lietuvoje (Elektrėnuose, Kaune, Jonavoje, Klaipėdoje ir kt.).  Plačiau
2017-05-30
2014 m. Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia iškilmingai paminėjo 500-ąsias metines.  Plačiau
2017-05-27
Su nepriklausomybės aušra, tikintiesiems reikalaujant, Lietuvoje sugrąžinti maldos namai – šventovės: Klaipėdoje – Marijos Taikos Karalienės bažnyčia (1988), Vilniuje – Šv. Kazimiero bažnyčia (1988)  Plačiau
2017-05-20
Vilniuje dirbusiems bazilijonams (OSBM): Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno igumenui  mgr. t. Vinkentijui (Vasyliui Janickiui) OSBM  (1973 05 07–1998 06 07–2015 03 04) ir Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonui – t. Pavlo (Petro Jachimecui) OSBM talkinti Ukrainos Švenčiausio Išgelbėtojo provincijos protoigumenas t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM  2014 m. lapkrityje paskyrė diakoną t. Maksymą (Mychailą Pištą) OSBM. Plačiau
2017-05-16
2017 metai labai svarbūs vienuoliams bazilijonams (Rytų (Graikų) apeigų katalikai, dar vadinami unitais), – minimas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejus.  Plačiau
2017-05-13
Maldos vigilija su naktine Eucharistijos procesija aplink Šiluvą ir iškilme su apaštališkuoju nuncijumi bei Lietuvos vyskupais penktadienio vakarą prasidėjoFatimos apsireiškimų šimtmečio paminėjimas Šiluvoje. Plačiau
2017-03-28
Tarp gausybės renginių, skirtų  Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui, pirmasis –  Kalėdinių giesmių festivalis Ivano Frankivske „Kalėdos Maizliuose“. Kupiškėnų „Cantus Vita“ atstovavo Lietuvą, t. y. šalį, kur buvo įkurtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas.  Plačiau
2017-03-21
Ivano Frankivskas – žinomas ne tik savo istorija, jis garsėja ir Nepriklausomybę atgavusioje Ukrainoje. Ieškoma naujų, jį garsinančių ir išskiriančių iš kitų miestų, veiklos formų, organizuojama įvairių renginių. Vienas jų – Kalėdinių giesmių festivalis „Kalėdos Maizliuose“.  Plačiau
2017-03-07
Plečiantis Lietuvos ir Ukrainos ryšiams, Ivano Frankivskui tampant Lietuvos partneriu, lietuviams pravartu žinoti keletą svarbių istorinių objektų, kurie būna ekskursantų dėmesio centre.  Plačiau
2017-03-04
2017 metų sausio 8–15 dienomis Ivano Frankivske vyko Kalėdinių giesmių festivalis „Kalėdos Maizliuose“, kuriame Lietuvą atstovavo Kupiškio kamerinis choras „Cantus Vita“, vadovaujamas Marijano Remeiko.  Plačiau
2017-01-21
Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo ukrainiečių Rytų (graikų) apeigų katalikų bažnyčia Lurde beveik nėra pastoviai gyvenančių ukrainiečių.  Plačiau