VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Šeima ir lyčių santykiai

2014-03-12
Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, kalbėdamas Seime minint Kovo 11-ąją, akcentavo mūsų valstybės moralinę-kultūrinę tvarką, kuri bręsta šeimoje, pasireiškia viltimi ir troškimu saugoti Tėvynės laisvę. Jo teigimu, valstybėje esanti valdžia turi pareigą įstatymais įtvirtinti tvarką, kuri skatina moralinę kultūrą Plačiau
2013-12-23
Š.m. gruodžio 13 d. Kretingos muziejaus Baltojoje salėje vyko Vakarų Lietuvos regiono konferencija, kurios tema buvo „Stabdykime smurto ratą“.  Plačiau
2013-12-07
Nepraėjo nė metai, kai Europos  Sąjungos institucijos, ginančių žmogaus teisių pagrindus, ypatingas dėmesys buvo nukreiptas į šeimą, jos įvairovę, lyčių stereotipus. Siūlomas vaikų darželio projektas „Gender Loops“ vietinių tautos tradicinio paveldo niekintojų ištautėję kosmopolitai už Judo grašius susižavėję vertė į lietuvių kalbą tam tikslui paruoštas metodines knygeles „Kai Rikė buvo Rasmusas“ bei „Kai Frederikas buvo Frida“. Pasipriešinus tėvams, pedagoginei visuomenei iškrypėliškas projektas atsidūrė sąvartyne. Plačiau
2013-09-03
Mūsų kaimynė Margarita Pocevičienė gyvena su suaugusiais vaikais: dukra Birute ir sūnumi Juozu. Vyrui mirus, Margarita viena rūpinasi vaikais, lankančiais „Šviesos“ neįgalumo centrą. Visada ten eina su dideliu noru ir veržlumu, nes ten turi draugų, užimti kūryba, muzika, dainomis. Labai džiaugiasi šventėmis, renginiais, daug pasakoja apie išvykas į kitas bendrijas. Jiems viskas labai įdomu. Plačiau
2013-08-27
Nuo rugsėjo Kauno vaikų lopšeliuose ir darželiuose planuojama sukurti 185 naujas vietas. Taip iš dalies tikimasi sutrumpinti norinčių patekti į darželius mažųjų kauniečių eiles. Plačiau
2013-08-23
Tėvams sutariant, kad vaikai, neturėdami grynųjų pinigų, bus saugesni, informacinių technologijų specialistai sukūrė sprendimą, leisiantį mokykloje atsiskaityti elektroniniu būdu. Saugesnę alternatyvą kišenpinigiams siūlo „TAMO“ ir „Mokipay“ sistemų pagrindu veikiantis elektroninis mokinio pažymėjimas, kuriuo vaikai galės ne tik susimokėti už pietus, bet ir patekti į mokyklą ir klasę, taip pat naudotis bibliotekos paslaugomis. Plačiau
2013-08-09
Užsienyje susituokusiems jaunavedžiams specialistai pataria atlikti vadinamąją užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą procedūrą.   Plačiau
2013-07-30
Piktos jėgos ir vėl okupuoja mūsų Tėvynę. Šių metų liepos 27 diena buvo tragiška Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Valdžia (Prezidentė, Seimas ir Ministrų kabinetas) leido Vakarų ištvirkėliams, taip vadinamiems gėjams, laisvai siausti Vilniuje. Jie savo manifeste skelbė, kad sugriaus mūsų šeimas ir ištvirkins mūsų vaikus. O šeima juk yra mūsų valstybės pagrindas. Taigi, taip atvirai neveikė net ir bolševikai. Plačiau
2013-07-24
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus sprendimą, suteikiantį teisę rengti homoseksualų eitynes Gedimino prospektu, tam nepritariantys piliečiai kviečiami į gedulingą protesto mitingą sostinės Katedros aikštėje. Plačiau
2013-07-24
Rudenį Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto 64-oje sesijoje Lietuva, kalbėsianti, kaip Europos Sąjungai pirmininkaujanti šalis, dalysis patirtimi, kaip mažiausiems mūsų šalies piliečiams kuriama draugiška sveikatos apsauga įgyvendinant JT vaiko teisių konvenciją. Plačiau
2013-07-23
Ir vėl nauji dideli pavojai Lietuvai... Daugelis ją šmeižia Lietuvoje ir užsienyje. Trimituoja, kad Lietuvoje nėra jokių tautinių ir ideologinių mažumų laisvės. Dabartinis gyvenimas liudija, kad tautinės, ideologinės mažumos ir nusikaltėliai Lietuvoje turėjo daugiausiai laisvės. Kiek daug Europoje buvo nubausta už kolaboravimą su vokiečiais. Plačiau
2013-06-21
Seimas, priėmęs Civilinio kodekso pakeitimus, naujai reglamentavo tėvų pareigą išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės.   Plačiau
2013-06-18
Nepaisant Europos Sąjungos (ES) teisės reikalavimo, jog darbo užmokestis už tą patį darbą tiek moterims, tiek vyrams būtų vienodas, praktikoje darbo užmokesčio atotrūkis tarp lyčių egzistuoja visose ES šalyse, o moterų atlyginimai yra vidutiniškai 16 proc. mažesni. Tokias tendencijas už lyčių lygybę bei moterų padėtį atsakingi ES ministrai aptarė penktadienį Varšuvoje vykusiame penktajame Moterų kongrese.   Plačiau
2013-05-31
Tėvo dieną Lietuvos paštas įamžins nauju pašto ženklu. Visiems tėveliams skirtas pašto ženklas apyvartoje pasirodys šeštadienį, birželio 1 dieną. Plačiau
2013-05-14
Gražiai Motinos diena buvo paminėta sostinėje, Lazdynų seniūnijos bendruomenėje. Jos sumanymas gimė... Londone –mat, ten gana ilgam laikui buvo išvykęs Lazdynų bendruomenės klubo „Lazdynų senjorai“ pirmininkas Petras Žiupsnys. Gerai, kad šiandien turime internetus, mobiliuosius telefonus, tad šiomis komunikacijos priemonėmis Petras „bombardavo“ likusius klubo tarybos narius – šventės idėja, scenarijumi bei detalėmis (Juokais pasakysime – Leninui iš Suomijos vadovauti savo partiečiams buvo sunkiau...). Plačiau
2013-05-10
Pirmaisiais vaiko auginimo metais įtakos turės ne tik turimos pajamos, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, tačiau ir iš jų metu vykdytos darbinės veiklos gautos pajamos, kurios pagal Ligos ir motinystės įstatymą nėra draudžiamosios pajamos.   Plačiau
2013-05-10
Lietuvos vyskupai reiškia susirūpinimą dėl skubos pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo šiuo klausimu išsamiai nediskutavus ir nesikonsultavus su visuomene.   Plačiau
2013-04-05
Moterų teisių padėtį Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje, svarbiausias iniciatyvas ir numatomus darbus šioje srityje Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu Prezidentė Dalia Grybauskaitė aptarė su Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto (FEMM) atstovais, viešinčiais Lietuvoje.   Plačiau
2013-03-15
Antradienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas ragina Europos Sąjungos (ES) bei valstybių lygiu aktyviau kovoti su moteris žeminančiais stereotipais. Siūloma geriau įgyvendinti galiojančius ES teisės aktus ir parengti naujus, kurie apsaugotų moteris nuo diskriminavimo ir užtikrintų lyčių lygybę socialinio draudimo, švietimo, žiniasklaidos bei užimtumo srityse. Taip pat raginama "pakeisti kultūrinį suvokimą, kad moterys daugeliu atžvilgių pasyvios ar menkesnės būtybės negu vyrai", praneša EP spaudos tarnyba.   Plačiau
2013-01-22
Utenos rajone, šeši kilometrai į vakarus nuo Užpalių,Udrokšlio upelio slėnyje ir ant jo kalvų išsidėstęs Remeikių kaimas, -visų Indrašių pradžių pradžia.Užpalių bažnyčios civilinių įrašų metrikose ši pavardė pradedama vardinti nuo 1650 m. ir tęsiama iki šių dienų. Įvairaus išprusimo klebonėliai, lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis, kartais ir tarmiškai mūsų pavardę rašė Indrašuns, Indrašis, Indrašus, Indrašius arba Andrašis, Andrašus, Andrašius. Tačiau kur mes bebūtume, Lietuvoje ar už jos ribų, garbingai išsaugojome pavardės Indraš pradžią ir išlikome Indrašiais daugiau nei 360 metų. Plačiau