VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Šeima ir lyčių santykiai

2013-01-22
Utenos rajone, šeši kilometrai į vakarus nuo Užpalių,Udrokšlio upelio slėnyje ir ant jo kalvų išsidėstęs Remeikių kaimas, -visų Indrašių pradžių pradžia.Užpalių bažnyčios civilinių įrašų metrikose ši pavardė pradedama vardinti nuo 1650 m. ir tęsiama iki šių dienų. Įvairaus išprusimo klebonėliai, lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis, kartais ir tarmiškai mūsų pavardę rašė Indrašuns, Indrašis, Indrašus, Indrašius arba Andrašis, Andrašus, Andrašius. Tačiau kur mes bebūtume, Lietuvoje ar už jos ribų, garbingai išsaugojome pavardės Indraš pradžią ir išlikome Indrašiais daugiau nei 360 metų. Plačiau
2012-12-21
Jau daugiau kaip dešimt metų Lietuvos moterų draugija (LMD) yra Pasaulinės moterų tarybos nare. Kas ketverius metus vyksta šios įtakingos organizacijos narių susitikimai – Generalinės asamblėjos. Neseniai iš šio pasaulinio forumo Pietų Korėjoje sugrįžo mūsų šalį atstovavusi LMD pirmininkė Nijolė Steponkutė, maloniai sutikusi pasidalinti tarptautinio moterų judėjimo aktualijomis. Plačiau
2012-12-07
7-8 klasės moksleivių sprendimui vartoti tabaką ir alkoholį didžiausią įtaką daro pavyzdys šeimoje - vaikai, kurie šeimoje jaučiasi mylimi, suprantami ir priimami, keliskart mažiau vartoja tabaką ir alkoholį, rodo organizacijos "Mentor Lietuva" trejus metus vykdytas Kauno moksleivių tyrimas.   Plačiau
2012-10-05
Pavasarį Mamytės pusseserės Onutė ir Albinutė Stankelytės mane nusivedė į mokyklą. Man buvo labai įdomu, nes rudenį jau eisiu į pirmą klasę.  Mokytoja pasodino į pirmą suolą. Kad nemaišyčiau mokiniams, davė užduotį. Iš namų atsinešiau gražų krepšelį, ten įdėtus turėjau pieštukus, spalvas ir sąsiuvinį. Mokytoja piešė pagaliukus vis skirtingais pieštukais ir vis į naują eilutę. Kitame  puslapyje jau raidelę „ A “ ir antroje eilutėje „ B “. Vėliau  mokytoja pasakė: - Dabar rašyk pati ir neskubėdama, vėliau patikrinsiu ir parašysiu pažymį. Ji nuėjo prie lentos ir ką aiškino vaikams, nesupratau.  Tik mačiau, kad vaikai labai greitai rašo. Net ir sukiotis nedrįsau, kaip buvau pasinėrusi į „ „ mokslus “. Vėliau mokytoja paprašė budinčią mergaitę surinkti sąsiuvinius iš mokinių ir atnešti. Plačiau
2012-10-02
Viešnia iš Didžiosios Britanijos Pan Rikards, papasakojusi apie jos šalyje 1998 m.primtą įstatymą gerbti šeimą, pateikė apibrėžimus, kurie nurodo, kas sudaro šeimą. Susituokę vyras ir moteris toje apibrėžimų skalėje sudaro 24 proc. Tačiau įstatymas apibrėžia du žmones, gyvenančius kartu, panašiai, kaip santuokoje. Tokioje sąjungoje gimę vaikai turi tokias pat teises, kaip ir tradicinėje šeimoje, tačiau partneriai turi gyventi ne mažiau, kaip trejus metus, kol jų teisės tampa tokios pat, kaip ir susituokus. Daugelis jaunų žmonių šiuo metu renkasi tokį variantą. Plačiau
2012-10-02
Atmintyje vienas epizodas. Už stalo sėdi Mamytė ir mano antrasis „tėvas“, jie pietauja. Kambaryje tylu, močiutė ruošiasi rytoj kepti kvapnią naminę duoną. Įbėgu į kambarį, nešdama klevo lapus. Močiutė ant jų kepa duoną. Pašauta į švariai iššluotą pečių, duonelė gražiai iškepa, ir malonus kvapas užpildo namų ir kaimo orą. Taip mes vaikai ir suprasdavome, kur kepama duonelė. Ten ir eidavome: tai „vaikų pakviesti“, tai „atsigerti“. O kiekviena šeimininkė duodavo mums duonelės su sviestu ir pieno stiklinę įpildavo. Taip maloniai kvepėdavo garuojanti duonelė, ją šeimininkės dėdavo ant suolo ir pridengdavo rankšluosčiu, apšlakstydavo vandeniu. Kiekvienos šeimininkės duonos receptas skirtingas. O mums, vaikams – stiprybės šaltinis. Gal ta skaniausia duonelė ir teikė jėgų stiprėti, augti. Ištiesiu močiutei puokštę klevo lapų ir matau: į mūsų kiemą įeina ginkluoti vyrai. Močiutės veidas nubąla. Plačiau
2012-09-28
Kartą močiutė išėjo pas kaimynus Trečiokus. Trečioko motina buvo sena ir ligota. Ji prašė parvežti iš Traupio kunigą prieš mirtį, kad galėtų apvaliusi sąžinę iškeliauti į Amžinybę. Daug giminių ir kaimiečių buvo atėję atsisveikinti su senole. Kiekvienas doras žmogus laikė pagarba aplankyti mirštantį ir atsiprašyti, jei gyvenime buvo įžeidę ar susipykę. Taip mirties valandą lengviau užgesdavo išeinantysis iš gyvenimo. Mano močiutei kažkas ir susirinkusiųjų žmonių pasakė: - Pas jus ateis „svečiai“, „nušluos nuo žemės paviršiaus“. Nenakvokite namuose, slėpkitės. Girdėjome, kai girti kalbėjo. Močiutė išskuba į namus... Plačiau
2012-09-28
Baltarusijos atstovė Tatjana Zelko pranešime ,,Politinių kalinių šeimos: mažos ir didelės tragedijos” papasakojo apie savo šalies skausmą ir ją valdantį prezidentą Aleksandrą Lukošenką. Apie šeimos vertybių lygį sprendžiama pagal šalies vadovo elgesį. Prezidentą A. Lukošenką prelegentė įvardija tautos gėda. Jis su žmona negyvena jau daugiau kaip 18 metų. Nuo to laiko visuomenė periodiškai svarsto jo nesantuokinius ryšius ir nesantuokinius vaikus. Visa šalis žino jo jauniausią nesantuokinį sūnų Nikolajų, bet nieko nežino apie jo motiną. Baisiausia, kad prezidentas tuo didžiuojasi ir savo pavyzdžiu verčia taip elgtis savo darbuotojus. Visuose paraduose septynmečiui Nikolajui generolai atiduoda pagarbą. Susitikimuose su kitų šalių prezidentais ir vadovais jaunuolis sėdi tėvui ant kelių. Vizituodamas šalį, prezidentas visur jį vežiojasi. Jis jį net nusivežė pas popiežių Benediktą XVI. Prelegentė sako, apie kokį šeimų autoritetą galima tuomet kalbėti. Ji pateikia valstybinę statistiką: 2012m. pirmame ketvirtyje susituokė 11 158 šeimų, išsiskyrė 9 766 arba 87,5proc. Plačiau
2012-09-25
Supratau: tėvelis užmigo ir niekada jo nepamatysiu. Žiūrėdavau nuotraukas, bučiuodavau jo atvaizdą ir širdyje jutau ilgesį ir skausmą. O kaip norėjau, kad jis būtų šalia gyvas ir sveikas. Tada ir aš būčiau laiminga. Tik vasaros metu eidavau miegoti su mamyte į kitą kambarį. Pamenu, kai mama, apklojusi lovoje mane, atsisėdo prie atviro lango. Į kambarį veržėsi gaivūs kvapai ir varlių, paukščių balsai. Betraukdama gaivų aromatą, beklausydama žiogelių smuiko melodijų, spoksojau į mėnulį, kuris žaidė  kambaryje. Plačiau
2012-09-21
Besibaigiant vasarai, rugpjūčio 28-29 dienomis, Lietuvos moterų lyga surengė Palangoje tarptautinę konferenciją, šiuo metu labai aktualia tema „Šeima - tautos ir valstybės vertybė“. Į renginį atvyko moterys ir keletas vyrų iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Telšių, Didžiosios Britanijos ir Baltarusijos.      Konferenciją pasveikino Tėvynės pažinimo draugijos Kauno skyriaus pirmininkė Irena Eigelienė ir Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, palinkėdami sėkmingo ir vaisingo darbo. Didžiosios Britanijos Parlamento narė Margaretė Stokom (Margaret Stockhom) perdavė konferencijos dalyviams žinutę, kaip išvengti širdies smūgio, kai esi vienas, nes pati tai patyrė. Ji pataria energingai ir nepertraukiamai kosėti, prieš Plačiau
2012-09-21
Mano, brangi ir nepamirštama vaikystė prabėgo gražiausiame Lietuvos kampelyje – Vičiūnų kaime, Anykščių rajone. Atėjau į šį pasaulį 1944 metų gruodžio mėnesio 21 dieną. Buvau lauktas tėvelių kūdikis po ketverių jų santuokos metų. Tėvelis džiaugėsi ir vardą išrinko – Birutė. Gimiau mažo svorio, silpnos sveikatos, šiaudinėje pirkelėje. Mamytė vystė ir perrengdavo paguldžiusi ant mažos pagalvėlės. Atrodžiau panašesnė į "lėlytę", tik neteikiau minčių, kad užaugsiu. Kaimynai sveikino tėvelius su nauja šeimos nare, linkėdami išauginti tikrą lietuvaitę. Pas mus viešėjo, mamytės pusbrolis Augustas Kubilius, bet norėjo sulaukti, kas gims mano tėveliams. Plačiau
2012-09-04
  Daugiau nei pusė mūsų šalies šeimų savo padėtį įvardija patenkinamai. Svarbiausi šeimų tikslai per ateinančius dvejus metus yra gyvenamojo būsto remontas, sveikatos stiprinimas ar su ja susijusių problemų sprendimas bei savo ar vaikų išsilavinimas. Tai parodė specialus rinkos tyrimų kompanijos TNS LT atliktas pirkimo ir vartojimo įpročių tyrimas „TNS Atlas"". Plačiau
2012-08-13
Iš viso Vilniuje valstybinius vaikų darželius lanko 25 tūkst. 391 vaikas, tačiau vis dar jaučiamas 1 tūkst. 250 vietų deficitas, teigia sostinės meras Artūras Zuokas. Plačiau
2012-08-10
  Estijos Tartu mieste  šių metų liepos 21-29 dienomis vyko tarptautinis socialinis seminaras tema „Paauglių dvasinių galių išlaisvinimas“. Plačiau
2012-08-02
Sostinės savivaldybė laisvas vietas miesto darželiuose formuojamose grupėse paskelbs rugpjūčio 10 dieną. Tą dieną pradės veikti ir naujoji priėmimo į Vilniaus darželius sistema internete, kur tėvai galės matyti laisvas vietas darželiuose, kiek laisvų vietų yra jų rajone, kokiose konkretaus darželio grupėse yra laisvų vietų. Plačiau
2012-07-30
Nors japonės dešimtmečius buvo laikomos ilgiausiai gyvenančiomis moterimis pasaulyje, dėl parėjusiais metais įvykusios branduolinės katastrofos jos dabar nebegali tuo pasigirti, rašoma "The Wall Street Journal". Plačiau
2012-07-16
Nuo šiol norint išsiieškoti išlaikymą, kurį, pavyzdžiui, turi savo vaikui skirti kitoje Europos Sąjungos (ES) valstybėje gyvenantis tėvas ar motina, visus reikalus - nuo informacijos gavimo, teismo proceso ar išieškojimo procedūros - bus galima susitvarkyti per vieną centrinę instituciją. Plačiau
2012-06-19
  Seimui pritrūko balsų pakeisti Konstitucijos 38 straipsnį, kuriame apibrėžiama tradicinė šeimos samprata.  Antradienį per pirmąjį balsavimą dėl šios Konstitucijos pataisos nesurinktas reikiamas parlamentarų balsų skaičius. Nors buvo bandoma balsuoti šiuo klausimu du kartus, Konstitucijos pataisai pritrūko vieno balso. Plačiau
2012-05-17
Ketvirtadienio rytą įvykdytas teismo sprendimas - po pusantros valandos trukusios operacijos mergaitė paimta iš laikinosios globėjos Neringos Venckienės namų ir perduota motinai Laimutei Stankūnaitei. Plačiau