VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Šeima ir lyčių santykiai

11 24. Vaikus globojantiems šeimoje siūloma mokėti globos tikslinį priedą

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) pritarė siūlymui, kad nuo kitų metų būtų pradėtas mokėti globos išmokos tikslinis priedas globėjams, globojantiems vaikus šeimoje. 
Komitetas, svarstydamas Vyriausybės ir Lietuvos Prezidentės pateiktas Išmokų vaikams įstatymo pataisas, nusprendė sujungti siūlymus, nustatant, kad vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. būtų mokamas 1 bazinės socialinės išmokos dydžio, o nuo 2017m. sausio 1 d. - 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Bazinė socialinė išmoka šiuo metu siekia 38 eurus.
Kasmet mažėja asmenų, norinčių vaikus globoti savo šeimose, skaičius. Todėl šiomis finansinėmis priemonėmis tikimasi ne tik užtikrinti didesnę paramą globėjams, globojantiems vaikus šeimose, bet ir paskatinti vaiko globą šeimos aplinkoje, o ne institucijoje.
Komiteto nariai diskusijoje akcentavo ne tik finansinės paramos globėjams svarbą, bet ir paslaugų, skirtų pagalbos reikalingai šeimai, globėjams ir įtėviams, plėtros svarbą, siekiant, kad vaikai galėtų augti šeimoje. 
Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė tikisi, kad šios priemonės prisidės teikiant paramą globėjams ir tokiu būdu daugiau vaikų bus globojama ne institucijoje, o šeimoje, tuo pačiu liks augti savo bendruomenėje.

Atgal