VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Šeima ir lyčių santykiai

05 09. Sakrali Motinos diena Pumpėnuose

Ona Striškienė, Pumpėnų kraštiečių asociacijos „Pumpėniečių viltys“ narė

Pumpėnų krašto (Pasvalio r.) žmonės iš anksto žinojo, kad gegužės 8 d. bažnyčioje svečiuosis choras iš Vilniaus. Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės gražiai išpuoštoje bažnyčioje Motinos dienoje šv. Mišias aukojo klebonas Domingo Avellanda, šv. Mišiose patarnavo daug jaunuolių. Tikinčiųjų buvo pilna bažnyčia, atsisėdimui buvo pastatytos papildomos kėdės.

Šv. Mišiose giedojo Pumpėnų bažnyčios choras, paskui bažnyčioje klausėmės puikaus Vilniaus universiteto kamerinio orkestro  programos. Orkestro meno vadovas ir dirigentas Paulius Bernardas Koncė yra Pumpėnų miestelio kraštietis. Jis su kolektyvu Pumpėnuose grojo jau tryliktą kartą. Prieš orkestro pasirodymą gitara ilgesingą melodiją grojo Valentino Koncės duktė Ainė Kuncytė iš Panevėžio. Savo kūrinį jį skyrė savo močiutės atminimui.

Pumpėnų bažnyčioje pristatoma  jauna gitaristė Ainė Koncytė (centre). Foto Luko Koncės

Kamerinis orkestras atliko Džovanio Batistos Pergolezio (Giovanni Battista Pergolesi) „Stabat Mater". G. B. Pergolesi (1710-1736) – italų baroko epochos kompozitorius Kompozitoriaus kūrinys „Stabat Mater“ – baroko epochos viena gražiausių bažnytinio koncertinio žanro kompozicijų. Kūrinį sudaro trylika Kristaus kelią atspindinčių dalių. Šį kūrinį autorius sukūrė 1736 metais, prieš pat ankstyvą  mirtį (kompozitorius mirė būdamas vos 26 metų). Kūrinio tekstas buvo paimtas iš vėlyvaisiais viduramžiais nežinomo pranciškonų vienuolio sekvencijos. Pastatymas yra bandymas koncertinį kūrinį paversti sakralinio teatro spektakliu, kuriame vizualioji išraiška dera su sakraline koncertinio žanro muzika. Solistės: Simona Liamo (sopranas) ir Nora Petročenko (mecosopranas).

Visiems buvo išdalinti informatyvūs lankstinukai, juose buvo šio kūrinio iš tekstas lotynų ir vertimas lietuvių kalba. Lietuviškas tekstas kunigo Adolfo Sabaliausko („Rytas“. Klaipėda, 1928). Tatai klausytojams padėjo giliau suprasti šio kūrinio grožį. Su malonumu klausėmės pasaulinio garso Vilniaus universiteto kamerinio orkestro, kuris nuolat kviečiamas groti įvairiuose šalies miestuose, tarptautiniuose muzikiniuose forumuose. Lietuvos vardą orkestras garsino Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Meksikoje, Ispanijoje, Šveicarijoje ir kitose šalyse.

Padėkodamas už nuostabų sakralinio kūrinio atlikimą visiems įteikė gėlių. Pumpėnų kraštiečių asociacijos „Pumpėniečių viltys“ prezidentas Algimantas Stalilionis Pauliui Bernardui Koncei padovanojo knygą „Atsiminimai apie Pumpėnus“.

Jau keleri metai yra tęsiama labai graži tradiciją – Motinos dienoje klebonas Domingo išeinančioms iš bažnyčios moterims įteikia po nuostabų gerberos žiedą.

Dėkoja klebonas Domingo Avellaneda (iš dešinės), orkestro vadovas Paulius Bernardas Koncė, solistės Nora Petročenko ir Simona Liamo

Po ilgoko buvimo Pumpėnų mūrinėje bažnyčioje, kuri dar tebėra po žiemos šalta, svečiai sušilti, pasivaišinti buvo pakviesti į vienuolyno patalpas. Šilta sriuba visus pavaišino Pumpėnų bendruomenės pirmininkė Vilma Matuzevičienė su vyru Donatu. Kraštiečiai ir miestelio žmonės iš anksto pasirūpino, kad būtų pilna naminių sūrių, sumuštinių, pyragaičių. Visi ragavo ir gyrė didžiulį šimtalapio pyragą. Nuoširdžiai ilgokai pabendrauta. Esame labai dėkingi Vilniaus universiteto kameriniam orkestrui, jo vadovui, kraštiečiui  Pauliui Bernardui Koncei, klebonui Domingo Avellandai ir kitiems geros valios žmonėms už labai gražią, sakralią šventę Pumpėnuose.

Atgal