VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11 15. Skelbimai

Informuojame gretimo žemės sklypo, kadastro Nr.0101/0031:308, savininkus, kad 2016-11-25 16.00 val. Vilnius, Stirnų g. 31 bus atliekami žemės sklypo Nr. 0101/0031:153 kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti į sklypo ribų ženklinimą. Informacija teikiama: Taikos g. 2, 26112 Elektrėnai, geobiuras@gmail.com, mob. 8 685 56969.


DĖL UAB „ELREMTA“, UAB „MASTERMANN“ IR UAB „MASTERTECH“ REORGANIZAVIMO

Numatomas UAB „MASTERMANN“ reorganizavimas prijungimo būdu, kurio metu prie UAB „Elremta“ bus prijungtos UAB „Mastertech“ bei UAB „MASTERMANN“.

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė: UAB „Elremta“; teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; reg. buveinės adresas: Neries krant. 16E, Kaunas; kodas: 234981170; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Reorganizuojama bendrovė: UAB „Mastertech“ teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; reg. buveinės adresas: Projektuotojų g. 14-16, Panevėžys; kodas: 302307150; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Reorganizuojama bendrovė: UAB „MASTERMANN“ teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; reg. buveinės adresas: Naglio g. 4C, Kaunas; kodas: 110677069; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Po reorganizacijos pasibaigs šios bendrovės: UAB „Mastertech“ ir UAB „MASTERMANN“. Po reorganizacijos toliau veiklą tęs UAB „Elremta“ naujuoju pavadinimu UAB „ELREMTA MASTERMANN“, taip pat naujuoju buveinės adresu Naglio g. 4C Kaunas (kiti UAB „Elremta“ duomenys išliks nepakitę).

UAB „Elremta“, UAB „Mastertech“ ir UAB „MASTERMAN“ reorganizavimo proceso pabaigoje, tačiau ne vėliau nei 2016 m. gruodžio 31 d. 20:00 val., pasirašys priėmimo-perdavimo aktą. Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momentu: (i) visos UAB „Mastertech“ ir UAB „MASTERMANN“ teisės ir pareigos (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytus sandorius) pereis po reorganizavimo tęsiančiai veiklą bendrovei UAB „Elremta“; (ii) UAB „Mastertech“ ir/ar UAB „MASTERMANN“ vardu sudaryti sandoriai bus įtraukti į UAB „Elremta“ buhalterinę apskaitą.

Su reorganizavimo sąlygomis bei LR akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. 2, 3 p. išvardytais dokumentais galite susipažinti darbo dienomis, laiku nuo 9 h iki 16 h: (i) UAB „Elremta“ buveinėje Neries krant. 16E, Kaunas, (ii) UAB „MASTERMANN“ buveinėje Naglio g. 4C, Kaunas arba (iii) UAB „Mastertech“ buveinėje Projektuotojų g. 14-16, Panevėžys.

Ugnius Noreika

UAB „MASTERMANN“ direktorius


INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL KARVIDĖS, MOSĖDŽIO G. 83, ŠAUKLIŲ K., MOSĖDŽIO SEN., SKUODO R., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Ūkininkas Mindaugas Beniušis, Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r., tel. Nr. 8 612 86911, el. paštas beniusis911@gmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Karvidės, Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r., statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r.

Atsakinga institucija Aplinkos apsaugos agentūra 2016-11-11 raštu Nr.(28.3)-A4-11277 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r., tel. Nr. 8 612 86911, el. paštas beniusis911@gmail.com bei UAB „Statybos valdymo biuras“, Gedimino g. 47-311, LT44242 Kaunas, tel. (8 37) 206356, faks. (8 37) 201070, el.p. info@svbcentras.lt.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo galima Aplinkos apsaugos agentūraiA. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.: (8-70) 66 20 08, faks. (8-70) 66 20 00, el.p. aaa@aaa.am.lt.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo galima Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius tel.: (8-70) 66 20 08, faks. (8-70) 66 20 00, el.p. aaa@aaa.am.lt, bei pas užsakovą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir UAB „Statybos valdymo biuras“, Gedimino g. 47-311, LT44242 Kaunas, tel. (8 37) 206356, faks. (8 37) 201070, el.p. info@svbcentras.lt.

Atgal