VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12 03. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirtus),  žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informacija apie PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, Marijampolė, tel.: (8 343) 54204, faksas: (8 343) 53986, mob.: (8 659) 84370, el. p.: info@maatc.lt.

2. PŪV pavadinimas:

Didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija.

3. PŪV veiklos vieta:

PŪV numatoma vykdyti šiuo metu formuojamame 0,2200 ha ploto valstybinės žemės sklype, esančiame Kybartų g., Kudirkos Naumiesčio m., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-11-25 raštu Nr. (28.4)-A4-11865 priėmė atrankos išvadą, kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras PŪV - didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.

5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.) UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika.


Informacija apie PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, Marijampolė, tel.: (8 343) 54204, faksas: (8 343) 53986, mob.: (8 659) 84370, el. p.: info@maatc.lt.

2. PŪV pavadinimas:

Didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija.

3. PŪV veiklos vieta:

PŪV numatoma vykdyti šiuo metu formuojamame 0,3335 ha ploto valstybinės žemės sklype, esančiame J. Biliūno g., Kybartų m., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-11-25 raštu Nr. (28.4)-A4-11864 priėmė atrankos išvadą, kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras PŪV - didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.

5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.) UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, Marijampolė, tel.: (8 343) 54204, kont. asmuo - R. Mincienė.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika.


INFORMACIJA

apie švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo Keleriškių k., Kėdainių m. sen., Kėdainių r. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Ūkininkas Lukas Mušenkovas, ūkininko ūkio registravimo pažymėjimas Nr. ŪP 0164785, Vėjo g. 1, Keleriškių k., Kėdainių m. sen., Kėdainių r., tel. +370 614 59551, el. paštas: dmusenkova@gmail.com.

PŪV pavadinimas: Švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimas ir auginimas.

PŪV vieta: Vėjo g. 1, Keleriškių k., Kėdainių miesto seniūnijoje, Kėdainių rajone.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2016-11-28 d. savo raštu Nr. (28.2)-A4-11900 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovą: Ūkininką Luką Mušenkovą (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt.


Informacija apie parengtą mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Ūkininkas Audriaus Banionis (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., LT-53180, tel. 8 (698) 82358, el. paštas straunas@gmail.com, Kontaktinis asmuo: Audrius Banionis).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (837) 407548, faksas (837) 407549, el. paštas info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt).

PŪV pavadinimas: Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veikla Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime.

PŪV vieta: Kauno rajono savivaldybė, Taurakiemio seniūnija, Margininkų kaimas.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Kauno departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kauno rajono savivaldybės administracija, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Programą tvirtinsir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius).

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto tinklalapyje www.infraplanas.lt ir UAB „Infraplanas“ patalpose (aukščiau nurodytu adresu) per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo darbo dienomis, darbo valandomis.

Pasiūlymus raštu, el. paštu galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


Likviduotos įmonės UAB „Arivela“, įmonės kodas 301166533, adresas: Dubysos g. 31, Klaipėda įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais.


Dingusias licencijas žvėrims sumedžioti: briedžio patelei/jaunikliui Nr. 000058,  elnio patelei/jaunikliui Nr. 000135 ir stirnos patelei/jaunikliui Nr. 001163 laikyti negaliojančiomis.


Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 15 d. nutartimi Civilinėje byloje eB2-6229-562/2016, UAB „Baltagrotrade“  (Įmonės kodas 300099875) iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Finansinių partnerių grupė“, jos įgaliotu asmeniu Vida Kubilienė, mob. tel.8-682 58782  .

UAB „Baltagrotrade“ kreditoriai iki 2017 m sausio 13 d. gali pareikšti kreditorinius reikalavimus šiuo adresu:

UAB „Finansinių partnerių grupė“, Vytenio g.50-802, Vilnius.


Dingusius UAB „Roneks LT“ įmonės k. 302729422 įstatus, steigimo aktą, antspaudą laikyti negaliojančiais.


Dingusius UAB „Statosfera“ į.k. 300128309 įstatus, steigimo aktą, registravimo pažymėjimą, antspaudą laikyti negaliojančiais.

 

Atgal