VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12 06. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirtus),  žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


S K E L B I M A S

apie siūlymą pripažinti statiniO DALIES, kuri neturi savininkO (ar kurIOS savininkaS nežinomi), bešeimininkE

Visagino savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio dalies, kuri neturi savininko (ar kurio savininkas nežinomas) pripažinimo bešeimininkiu ir jos perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn:

bazės 4/100 dalis (mūrinė, bendras plotas – 36198,93kv.m); paskirtis – prekybos; esančios Pramonės g. 10, Karlų kaime, Visagino savivaldybėje (unikalus Nr. 4599-4000-9014).

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šio statinio 4/100 dalį, prašome iki 2017 m. gegužės 2 d. kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrių, (Parko g. 14, Visaginas, 4 aukštas, 417 kabinetas) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šio statinio 4/100 dalį.


UAB „Meda“,  į. k. 182727545 buveinės adresas: Anykščių g. 6A, Ukmergė,dingusius įmonės įstatus laikyti negaliojančiais.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius: UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (įm. kodas 151479265), Vokiečių g. 10, Marijampolė, LT-68137 Marijampolės sav., tel.: (8 343) 54204, faksas: (8 343) 53986, el. paštas: info@maatc.lt.

2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas, vieta: didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija, Marijampolės apskr., Šakių r. sav., Gelgaudiškio sen., Skaistakaimio k., Nemuno g. 1A (žemės sklypas, kurio kad. Nr. 8418/0001:8 Daukantiškių k.v.).

4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti ir eksploatuoti Gelgaudiškio m. didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelę, kurioje iš gyventojų būtų surenkamos didelių gabaritų ir specifinės atliekos. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2016-12-15 iki 2016-12-30; 08.00 – 12.00 ir 13.00 – 17.00 val.):

1) Gelgaudiškio sen. administracinėse patalpose (Taikos g. 51a, Gelgaudiškis);

2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda).

3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje http:www.ekosistema.lt.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2016-12-31, 10 val. Gelgaudiškio seniūnijos administracinėse patalpose (Taikos g. 51a, Gelgaudiškis).

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D. 661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) 53332, el. paštas: marijampole@nvsc.lt.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius: UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (įm. kodas 151479265), Vokiečių g. 10, Marijampolė, LT-68137 Marijampolės sav., tel.: (8 343) 54204, faksas: (8 343) 53986, el. paštas: info@maatc.lt.

2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas, vieta: didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija, Marijampolės apskr., Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Kudirkos Naumiesčio m., Kybartų g. (naujai formuojamas valstybinės žemės sklypas).

4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti ir eksploatuoti Kudirkos Naumiesčio m. didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelę, kurioje iš gyventojų būtų surenkamos didelių gabaritų ir specifinės atliekos. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2016-12-15 iki 2016-12-30; 08.00 – 12.00 ir 13.00 – 17.00 val.):

1) Kudirkos Naumiesčio sen. administracinėse patalpose (S. Dariaus ir S. Girėno g. 24, Kudirkos Naumiestis);

2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda).

3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje http:www.ekosistema.lt.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2016-12-31, 14 val. Kudirkos Naumiesčio seniūnijos administracinėse patalpose (S. Dariaus ir S. Girėno g. 24, Kudirkos Naumiestis).

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D. 661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) 53332, el. paštas: marijampole@nvsc.lt.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius: UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (įm. kodas 151479265), Vokiečių g. 10, Marijampolė, LT-68137 Marijampolės sav., tel.: (8 343) 54204, faksas: (8 343) 53986, el. paštas: info@maatc.lt.

2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas, vieta: didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija, Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Kybartų m., J. Biliūno g. (naujai formuojamas valstybinės žemės sklypas).

4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti ir eksploatuoti Kybartų m. didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelę, kurioje iš gyventojų būtų surenkamos didelių gabaritų ir specifinės atliekos. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2016-12-15 iki 2016-12-30; 08.00 – 12.00 ir 13.00 – 17.00 val.):

1) Kybartų sen. administracinėse patalpose (J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai);

2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda).

3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje http:www.ekosistema.lt.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2016-12-31, 12 val. Kybartų seniūnijos administracinėse patalpose (J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai).

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D. 661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) 53332, el. paštas: marijampole@nvsc.lt.

Atgal