VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01 10. Skelbimai

P. Girdausko personalinės įmonės „Invaras“ savininko vardu veikiančių asmenų 2016-12-06 sprendimu nuspręsta likviduoti P. Girdausko personalinę įmonę „Invaras“, teisinė forma - individuali įmonė, įm. k. 122461271, buv. adr.: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didlaukio g. 42-14. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ „Registrų centras“.

Įmonės likvidatorius Andrius Girdauskas. Daugiau informacijos tel. 868509666, 868648239.


INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos išplėtimo, J. Janonio g. 30-8, Panevėžys, poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „LITAMETAS“, J. Janonio g. 30-8, Panevėžys, mob. 8 674 977 33.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos išplėtimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:  J. Janonio g. 30-8, Panevėžys.

Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-05 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-149 - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „LITAMETAS“, J. Janonio g. 30-8, Panevėžys, mob. 8 674 977 33.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 870662000, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, Žvaigždžių g. 21, (33 kab.) 37109 Panevėžys, tel. 845514481 ir UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel. 852045139, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Atgal