VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01 21. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus),  žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informuojame kaimyninio sklypo (sav. Renata Naser, kad. Nr.417702000140) kad projektuotoja N. Augūnienė rengia žemės sklypo Vilniaus g.76(kad. Nr. 415419000087) Rudaminos sen. Rudaminos k., Vilniaus raj. formavimo ir pertvarkymo projektą.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus per 10 darbo dienų (nuo 2017.01.23 – 2017.02.5), Kalvarijų g.182-2, Vilnius, darbo dienomis 14:00–18:00 val. Tel. 868816182, augunata@yahoo.com


Advokato padėjėja nebrangiai konsultuoja teisiniais klausimais, rašo įvairius teisinius dokumentus. Tel. 86 707 7108.


Informacija apie parengtą planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faksas (8 5) 211 2222 , el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (837) 407548, faksas (837) 407549, el. paštas info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt).

PŪV pavadinimas: Planuojama tiesti Mykolo Lietuvio gatvė Vilniaus mieste.

PŪV vieta: Planuojama gatvė yra šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje, Verkių ir Fabijoniškių seniūnijų ribose.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Programą tvirtinsir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto tinklalapyje www.infraplanas.lt per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Pasiūlymus raštu, el. paštu galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


Informuojame, kad UAB Slaugos namai „Vita lumina“ į.k. 302728758, buveinės adresas Vytenio g.12-3. Kaunas, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, pertvarkoma į VŠĮ Slaugos namai „Vita lumina“. Su dokumentais susipažinti galima Vytenio g.12-3. Kaunas.


„UAB „Pluto LT“,  į. k. 302994919, buveinės adresas: A. Gustaičio g. 23-255A, Vilnius ir VŠĮ „Liekio pilotų klubas“ į. k. 300033302, buveinės adresas: Piliakalnio g. 11-26, Kaunas, dingusius įmonės įstatus laikyti negaliojančiais“.


INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl eksperimentinės užterštos medienos apdorojimo veiklos, Vilties g. 4F, Anykščiai, poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB „BIOVERSIJA“, Akademijos g.  7, Vilnius, mob. 8 685 69564.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksperimentinė užterštos medienos apdorojimo veikla.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:  Vilties g. 4F, Anykščiai.

Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-19 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-653 - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima:UAB „BIOVERSIJA“, Akademijos g.  7, Vilnius, mob. 8 685 69564.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62000, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galimaAplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, Metalo g. 11, (206 kab.) 28217 Utena, tel. 8 389 68784 ir UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel. 852045139, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Atgal