VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02 11. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Informacija apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Windlit“ , Konstitucijos pr. 15-3, LT-09319 Vilnius, mob.: (8 615) 65 617, el. p.: windlit2016@gmail.com . 2. PŪV pavadinimas: iki 10 vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija. 3. PŪV vieta:Šiaulių aps., Kelmės r. sav.,Kražių sen. Kiaunariškių, Sodalės I, Žibuoklių, Bielskiškių, Butkiškės, Dausyniškės ir Ganyprovos k., sklypų kad. Nr. 5407/0001:93, 5407/0001:327, 5407/0001:286, 5407/0002:480, 5407/0002:208, 5407/0002:154, 5407/0002:23 ir 5407/0002:62 bei Kelmės apylinkių sen. Palėpšų ir Vėgėlynės k., sklypų kad. Nr. 5446/0004:1 ir 5446/0004:462.4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-01-27 raštu Nr. (28.6)-A4-975 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas. 5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „ Ekosistema“  buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val., tel.: (8 46) 430 463. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 8-17 val., tel.: (8) 706 62 008. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai, 8-17 val., tel.: (8 41) 59 6416ir UAB „ Ekosistema“  buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „ Windlit“  (303002760), Konstitucijos pr. 15-3, LT-09319 Vilnius, mob.: (8 615) 65 617, el. p.: windlit2016@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „ Ekosistema“  (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Kelmės r. sav., Kražių sen. Kiaunariškių, Sodalės I, Žibuoklių, Bielskiškių, Butkiškės, Dausyniškės ir Ganyprovos k., (kad. Nr. 5407/0001:93, 5407/0001:327, 5407/0001:286, 5407/0002:480, 5407/0002:208, 5407/0002:154, 5407/0002:23 ir 5407/0002:62) bei Kelmės apylinkių sen. Palėpšų ir Vėgėlynės k. (kad. Nr. 5446/0004:1 ir 5446/0004:462).4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki dešimties vėjo jėgainių, kurių kiekvienos maks. galia iki 7,58 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kražių sen. administracinėse patalpose adresu M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kelmės r. 2) Kelmės apylinkių sen. administracinėse patalpose adresu Kaštonų g. 1, Naudvario k., Kelmės r.; 3)UAB „ Ekosistema“  (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-02-13 iki 2017-02-27; 08-12 ir 13-16 val. 4) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-02-28 17 val. Kelmės apylinkių seniūnijoje (Kaštonų g. 1, Naudvario k., Kelmės) ir 18.30 val. Butkiškės bendruomenės namų patalpose (Kražių g. 2, Butkiškės k., Kelmės r.) ir.7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „ Ekosistema“ , Taikos pr.119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 63 74, siauliai@nvsc.lt.


Dingusius BUAB „ Jurinta“  (į. k. 302704102) įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais. Bankroto administratorius Gidas Burokas.


Dingusius BUAB „ Amitis“  (į. k. 164037628) įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais. Bankroto administratorius Gidas Burokas.


P. Girdausko personalinės įmonės „ Invaras“  savininko vardu veikiančių asmenų 2016-12-06 sprendimu nuspręsta likviduoti P. Girdausko personalinę įmonę „ Invaras“ , teisinė forma - individuali įmonė, įm. k. 122461271, buv. adr.: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didlaukio g. 42-14. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ „ Registrų centras“ .

Įmonės likvidatorius Andrius Girdauskas. Daugiau informacijos tel. 868509666, 868648239.


PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

AB „ VILNIAUS LYTAGRA“ , įmonės kodas 121320015, Dariaus ir Girėno g. 93, Vilnius.

Bendrovės Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. kovo mėn. 08 d. 16.00 val. šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje.

Susirinkimo apskaitos diena 2017 m. kovo mėn. 07 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės metinis pranešimas

2.Auditoriaus išvados

3.2016 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

4.2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas

5. Audito įmonės 2017 m. parinkimas ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

6. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, perleidimas, nuoma ar įkeitimas, taip 

pat laidavimas juo kitų subjektų prievolėms vykdyti.

7.Dėl kreditų tretiesiems asmenims suteikimo, naujų kreditų ėmimo, bendrovės ilgalaikio,

trumpalaikio turto įkeitimo. Turimų kreditų pratęsimas bei ilgalaikio trumpalaikio turto

įkeitimo pratęsimas ir naujo ilgalaikio trumpalaikio turto įkeitimas.

8.Einamieji reikalai.

Registracijos pradžia 15.30 val.

Turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Asmuo, kuris nėra akcininkas, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Papildomą informaciją teikia vyr. finansininkė I.Kriaučiūnienė, tel. (8-5) 2306 573.

AB „ Vilniaus Lytagra“  generalinis direktorius Pranas Paškevičius.


Pranešame, kad yra dingę UAB „ AIZET“  (į.k.302495325, Kauno m. Obelynės g. 4), UAB ,,Dawn group international“  (į.k.302855652, Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius), UAB „ Gintema“  (į.k. 302567340, Jurgiškių g.55-14, Alytus) „ Ingeborgas“  (į.k. 301510532, Kauno sav., Akademijos sen., Universiteto g.3), UAB „ Baltmaltas“  (į.k. 135866654, Alytaus m. Pramonės g.16B), UAB „ Gersus“  (į.k. 303413473, Ramybės g.4-70, Vilnius), UAB „ SK Industry“  (į.k. 302892394, J.Savickio g.4, Vilnius), MB „ Truck Service“  (į.k. 302885453, Vilniaus m. A.Gustaičio g.22-60), UAB „ Flaitas“  (į.k. 303282369, Ramybės g.4-70, Vilnius), UAB „ Guo Yu“  (į.k. 302984088, Mūrinės Vokės g. 7-3, Vilnius) steigimo dokumentai - juos laikyti negaliojančiais.


INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: AB „ Klaipėdos vanduo“  Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 466135, el. paštas: danguole.celediniene@vanduo.lt. 2. PŪV pavadinimas: Esamų kogeneracinių įrenginių eksploatacija. 3. PŪV veiklos vieta:

Dumpių nuotekų valyklos žemės sklype (kad. 5544/0007:81, adresas - Uosių g.8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.). 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-02-07 raštu Nr. (28.3)-A4-1336 priėmė atrankos išvadą, kad AB „ Klaipėdos vanduo“  planuojamai ūkinei veiklai - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.) UAB „ Ekosistema“  patalpose, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9.00 – 16.00 val., tel.: (8 46) 430 463, kont. asmuo - A. Barsevičius. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: (8 46) 466451, kont. asmuo - R. Juškaitė-Norbutienė) ir UAB „ Ekosistema“  biure (Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika).


P R A N E Š I M A S

APIE UAB SVEIKATOS CENTRAS „Energetikas” NEEILINĮ VISUOTINĮ

AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

2017 m. sausio 31d.

Palanga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 23 straipsnio 1 dalimi,  24 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 26 punktu UAB sveikatos centro ,,Energetikas” 2016-12-14įstatų (kodas 152513731)6.6.3., 6.8., 6.13. ir 9.1. punktų nuostatomis pranešu, kad 2017 m. kovo 6 d. 8 val. 15 min. yra šaukiamas neeilinis UAB sveikatos centro ,,Energetikas” visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks adresu: Kuršių takas 1, Palanga

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 8 val. 00 min.

Susirinkimo dalyvių registracijos pabaiga: 8 val. 10 min.                 

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2017 m. kovo 6 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra UAB sveikatos centro ,,Energetikas” akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

2. Dėl UAB SC „Energetikas“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

3. Dėl UAB SC „Energetikas“ valdybos sudarymo ir valdybos narių patvirtinimo.

UAB SC,,Energetikas“  Direktorė Gintautė Matulevičiūtė


Pranešame, jog UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GEROVĖS“ KONSERVŲ FABRIKAS, juridinio asmens kodas 122355065, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zarasų g. 5, apvalus antspaudas, kurio viduje, aukščiau, pirmoje eilutėje, parašyta „UŽDAROJI“ eilutėje žemiau „AKCINĖ BENDROVĖ“, trečioje eilutėje „„GEROVĖS““, ketvirtoje eilutėje „KONSERVŲ“, penktoje eilutėje „FABRIKAS“, šeštoje eilutėje „LTD“, apskritimo, kuriame parašytas nurodytas tekstas, išorėje, aplink jį parašytas tekstas: „* REPUBLIC OF LITHUANIA * VILNIUS * LIETUVOS RESPUBLIKA“, laikomas negaliojančiu.


Kadangi yra ypatingai apsunkintas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GEROVĖS“ KONSERVŲ FABRIKAS, juridinio asmens kodas 122355065 (toliau – Bendrovė), korespondencijos gavimas Bendrovės registruotos buveinės adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zarasų g. 5, todėl prašome visą korespondenciją Bendrovei siųsti adresu Salomėjos Nėries g. 41-28, Vilnius, Lietuvos Respublika.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ (toliau – „Ataskaita“)

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Ventsta“, adresas: Lebelių g. 10C, Akmenės III k., 85364 Akmenės r., tel. 861648595, el. p.: ventsta@gmail.com.

2. Ataskaitos rengėjas: UAB „APLINKOS VADYBA“, registracijos adresas: Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius, adresas korespondencijai: Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel. 852045139, faks. 865602625, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „VENTSTA“ 10 MW galios biokuro kogeneracinė elektrinė Elektronikos g. 24, Panevėžys.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Numatoma įrengti 10 MW galios biokuro kogeneracinę elektrinę, kuri gamins 8 MW šilumos energijos ir 2 MW elektros energijos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Panevėžio miesto savivaldybės patalpose, esančiose Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2017 m. vasario 10 d. iki vasario 27 d., pirmadieniais-ketvirtadieniais 08:00-12:00 ir 12:45-17:00 val., penktadieniais 08:00-12:00 ir 12:45-15:45 val.

UAB „APLINKOS VADYBA“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2017 m. vasario 10 d. iki vasario 27 d., 08:00-17:00 val.

Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.aplinkosvadyba.lt.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. vasario 28 d., 17.00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose, esančiose Laisvės a. 20, Panevėžys.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti raštu UAB „APLINKOS VADYBA“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt.

8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. 845596173 el. p. panevezys@nvsc.lt.


DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪROS PRADŽIOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalimi ir 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdami į tai, kad Valstybės įmonės „Registrų centras“ pateiktais duomenimis 1 lentelėje nurodytų žemės sklypų savininkų ir (ar) kitų naudotojų gyvenamoji ar kita jų buvimo vieta yra nežinoma, informuojame, kad 2017-01-24 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiajame plane (toliau – Specialusis planas) nurodytų žemės sklypų atžvilgiu.

Nutarimas paskelbtas teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt) ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Informuojame, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį nuo Nutarimo įsigaliojimo momento žemės sklypo savininkai neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į Specialiajame plane nurodytus žemės sklypus, taip pat neturi teisės pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti) šių žemės sklypų. Pagal šio straipsnio 5 dalį nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra pranešta apie Nutarimo, kuriuo pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai ar jos atstovams įgyvendinti Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų.

Be to, informuojame, kad Įstatymo III skyriaus „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas ir visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimas“ 8–13 straipsniuose nustatyta tvarka toliau bus rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kurio rengimo metu būtų nustatomos tikslios žemės sklypo dalies, paimamos visuomenės poreikiams, ribos, atliekamas šios visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito turto (statinių, įrenginių, želdinių) vertinimas pagal rinkos vertę ir kiti Įstatyme nustatyti veiksmai. Informacija apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija teikiama žemiau nurodytais kontaktais.

Kontaktai ir papildoma informacija dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios: A. Varnienė, tel. (8 5) 239 3942, el. p. asta.varniene@sumin.lt ir E. Savickas, tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt.

1 lentelė. Žemės sklypai, kuriems pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra

Eil. Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo savininkas arba naudotojas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo plotas, ha

 

Jonavos r. sav. Gaižūnų k.

Liudmila Jasinauskienė

4603-0001-0016

14,4700


Dingusius UAB „RGV Forest“ į. k. 302557652 įstatus laikyti negaliojančiais.


BUAB „AUTODUJOS IR PARTNERIAI“ (kodas 224442790) registracijos pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


Bus ženklinamos žemės sklypo ribos, esančios Marginių k., Jiezno sen., Prienų r.sav. (kad.Nr.6920/0004:0094). 2017-02-22 d. 13val į žemės sklypų ribų ženklinimą kviečiamas gretimo sklypo savininkas Aleksas Kandrotas (kad.nr.6920/0004:0207). Kadastrinius matavimus atlieka matininkė Neringa Smalakytė, adresas: Ozo g.4-404, Vilnius, tel.860564148,el.paštas: ssmalakyte@gmail.com. Informuojame, kad neatvykus ar neinformavus, darbai bus tęsiami.

Atgal