VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02 28. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informuojame, kad AB „Mintis“, įm. kodas 120138287, buveinės adresas: Z. Sierakausko g. 15, Vilnius, duomenys apie juridinė asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, pertvarkoma į UAB „Mintis“. Su dokumentais susipažinti galima adresu: Z. Sierakausko g. 15, Vilnius.


UAB „DOMINARI“ valdyba ir UAB „Meganova Lt“ direktorius parengė reorganizavimo sąlygų projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame, kad pagal 2017-02-08 UAB „DOMINARI“ vienintelio akcininko sprendimą ir pagal 2017-02-14 UAB „Meganova Lt“ vienintelio akcininko sprendimą, UAB „DOMINARI“ valdyba ir UAB „Meganova Lt“ direktorius parengė reorganizavimo sąlygų projektą.

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalies nuostatomis informuojame, kad:

1) Reorganizuojama bendrovė - UAB „Meganova Lt", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302535289, PVM mokėtojo kodas LT100005680318, kurios buveinė registruota adresu: Lietuvos Respublika, Pramonės g. 16A, LT-62175 Alytus, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurios įstatinis kapitalas 14 500 EUR, visas įstatinis kapitalas yra visiškai apmokėtas.

2) Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė - UAB „DOMINARI“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302559856, PVM mokėtojo kodas LT100005772517, kurios buveinė registruota adresu: Panevėžio aplink. 10 Šilagalio k. Panevėžio r. sav., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurios įstatinis kapitalas 5 209 722,40 EUR, visas kapitalas yra visiškai apmokėtas.

3) UAB „Meganova Lt" reorganizavimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant reorganizuojamos bendrovės UAB „Meganova Lt" turtą, teises ir pareigas prie po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės UAB „DOMINARI“.

4) Po reorganizavimo UAB „Meganova Lt" kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia. Po reorganizavimo toliau veiklą tęs UAB „DOMINARI“.

5) UAB „DOMINARI“ įgyja atitinkamas teises ir pareigas (i) į UAB „Meganova Lt" perduodamą turtą, teises ir įsipareigojimus bei (ii) pagal UAB „Meganova Lt" perduodamus sandorius nuo atitinkamų priėmimo-perdavimo aktų tarp reorganizuojamos UAB „Meganova Lt" ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą UAB „DOMINARI“ sudarymo dienos. Atitinkami perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi ne vėliau kaip po reorganizavimo tęsiančios veiklą UAB "DOMINARI“ pakeistų įstatų įregistravimo VĮ "Registrų centras” Juridinių asmenų registre dieną.

UAB „DOMINARI“ ir UAB „Meganova Lt“ kreditoriai su reorganizavimo sąlygomis ir kitais LR Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais gali susipažinti UAB „DOMINARI“ buveinėje, esančioje Panevėžio aplink. 10 Šilagalio k. Panevėžio r. sav., Lietuvos Respublika.

Visais klausimais prašome kreiptis ir (arba) visus prašymus ir (arba) reikalavimus, susijusius su reorganizavimu siųskite adresu: UAB "DOMINARI“, Panevėžio aplink. 10 Šilagalio k. Panevėžio r. sav., Lietuvos Respublika; Tel.: +370 615 15671, el.paštas: juristas@dominari.lt


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimO (toliau - PAV) PROGRAMĄ

1. PŪV užsakovas: Virginijus Palionis, S. Dariaus ir S. Girėno g. 35-32, Gargždai, LT-96127Klaipėdos r. sav., telefonas: (8 620) 51 437, el. paštas: petras_man@hotmail.com. 2. PŪV PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46)  43 04 69. 3. PŪV pavadinimas: Ūkininko sodybvietės įrengimas ir eksploatacija. 4. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų m., Klaipėdos g. 46; 0,5300 ha ploto žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0004:280 Lėbartų k.v.). 5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą, teiks išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas; Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Pajūrio regioninio parko direkcija. 6. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 7. Su PAV programa susipažinti galima: 10 darbo dienų po šio skelbimo pasirodymo dienos UAB „Ekosistema“ interneto tinklalapyje http://www.ekosistema.lt/. 8. Pasiūlymai, susiję su PAV programa, teikiami: PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekosistema“ registruotu laišku (UAB „Ekosistema“, pašto dėžutė Nr. 661, LT-94008 Klaipėda-15), faksu: (8 46)  43 04 69 arba elektroniniu paštu info@ekosistema.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Atgal