VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04 29. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo,  mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių  tvarkymo veiklos poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB „Kerlida“, Veiverių g. 9B-69, Vilnius, tel. 865040477.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių  tvarkymo veikla.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:Kijėlių g. 4, Kijėlių km., Luokesos sen., Molėtų r.

Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros 2017-04-24 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-4329 - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima:UAB „Kerlida“, Kijėlių g. 4, Kijėlių km., Molėtų r., tel. 865040477.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel.: 870662000, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galimaAplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, Metalo g. 11, 28217 Utena, tel. 838969369 ir UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel. 852045139, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ UAB AEROPOLIS EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

2017 m. gegužės mėn. 30 d. 15.00 val. Savanorių pr. 191, UAB Aeropolis patalpose šaukiamas eilinis visuotinis UAB Aeropolis (kodas 300023308, registruota šiuo adresu: Savanorių pr 191, Vilnius), toliau – „Bendrovė“, akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 14.00 val. iki 14.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės direktoriaus iniciatyva, vadovaujantis 2017 m. balandžio 18 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas.

2. 2016 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2017 m. gegužės  08 d. akcininkai, atvykę į UAB Aeropolis, adresu Savanorių pr. 191, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.


Informacija apie planuojamo ūkinės veiklos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Philip Morris Lietuva“ Vilniaus pl. 16,Klaipėda, LT-94104 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 484 207, el. paštas: sonata.lapinskiene@pmi.com. 2. PŪV pavadinimas: gamybos modernizavimas. 3. PŪV vieta: Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m. sav. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-04-19 raštu Nr. (28.3)-A4-4200 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 9.00 – 16.00 val., tel.: (8 46) 430 463, kont. asmuo - A. Barsevičius. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, LT-09311 Vilniaus m. sav. (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.), tel.: (8 389) 687  84. 7. Su PŪV poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda, LT-91204 Klaipėdos m. sav. ir UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.


Informacija apie UAB „Ekoatliekos“ vykdomos ūkinės veiklos išplėtimo Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Ekoatliekos“, Savanorių pr. 109, Kaunas. Telefonas: +370 37452138, el. paštas: info@ekoatliekos.lt

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Panevėžio regiono komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginiais, tvarkomų atliekų ir veiklų išplėtimas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.

4.Atsakingos institucijos Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros 2017-04-19 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-4164 ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: planuojamai ūkinei veiklai – Panevėžio regiono komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginiais, tvarkomų atliekų ir veiklų išplėtimas Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, adresu Žvaigždžių g. 21 (33 kab.), Panevėžys, tel. (8 45) 581431 arba UAB „Ekoatliekos“ patalpose Savanorių pr. 109, Kaunas, tel. +370 37452138.

6.Pasiūlymus persvarstyti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo spaudoje galima pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008.

7.Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, adresu Žvaigždžių g. 21 (33 kab.), Panevėžys, tel. (8 45) 581431 arba Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008. 


Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas

UAB „Terra recycling“, Minsko pl. 57, 59, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., 8-698-07414.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas

UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius, tel.: 852761679, el. p. info@biosistema.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas gatvė)

Minsko pl. 57, 59, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius. PAV programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas PAV dokumentų rengėjo arba Užsakovo interneto tinklalapis, kuriame paskelbta PAV programa, adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų)

Susipažinti su PAV programa per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima UAB „Biosistema“, adresu Fabijoniškių g. 96, II a., Vilnius (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., pietūs 12.00-13.00) ir interneto tinklalapiuose: www.biosistema.lt / http://www.ekoterra.lt/

Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai

Pasiūlymai pateikiami PAV dokumentų rengėjui – UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


Dingusius UAB „DH Medical“ į. k. 302799125  įstatus, antspaudą laikyti negaliojančiais.


BUAB „LG Sanomis“ į. k. 302681358 parduoda atsargas (ž. kviečius) už balansinę vertę 6277,54 Eur.  Pasiūlymus teikti e. p. uab.simpatija@gmail.com.


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius, tel. (8 706) 63 335, faksas (8 706) 63 307) skelbia automobilio ir kitų prekių aukcioną, kuris vyks 2017 m. gegužės 18 d. 10 val. Vilniuje, A. Jakšto g. 6. Nepardavus turto pirmajame aukcione, kitas aukcionas vyks 2017 m. birželio 7 d.

Išsamesnė informacija apie aukcionuose parduodamą turtą ir jo kainas – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje www.stt.lt.


INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ GALUTINĘ ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:UAB „Sepo Novus“, Danės g. 6, Klaipėda, mob.: (8 670) 99841, el. p.: info@seponovus.eu.

2. PŪV pavadinimas:Bitumo saugojimo statinių (sandėlių ir aikštelių) statyba.

3. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m., Statybininkų g. 7, žemės sklype (kad. 5520/0019:5 Gargždų m. k.v.).

4. Persvarstoma atsakingos institucijosAplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) 2016-12-15 raštu Nr. (28.3)-A4-12651 priimta atrankos išvada, kad UAB „Sepo Novus“ PŪV poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas (toliau - NVSC Klaipėdos departamentas) 2016-12-23 raštu Nr. 2.3-3512(18.8.7.3.21) kreipėsi dėl PAV atrankos išvados persvarstymo, pateikdamas šiuos motyvus, kad pateikta nepilna informacija apie PŪV metu susidarysiančio kvapo, įvertinant ir kitų, iki 2 km atstumu esančių, stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių suminę kvapo emisiją, sklaidą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams. Pateikti skaičiavimo duomenys, kad PŪV skleidžiamo kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bus 1,6 OUE/m3, tačiau nepateikta informacija apie galimas kvapo susidarymo ar sklidimo priemones. Taip pat informacija apie PŪV triukšmo šaltinių keliamo triukšmo sklaidą bei atitiktį norminių teisės aktų reikalavimams pateikta neįvertinus triukšmo fono. Nepateikta informacija, kaip atsižvelgta į Gargždų pramonės įmonių, vykdančių ūkinę komercinę veiklą, SAZ ribų specialiojo plano sanitarinės apsaugos zonos priežiūros sprendinių 3 ir 7 punktuose išdėstytus sprendinius.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2016-12-30 raštu Nr. (51.42)-A5-7126 kreipėsi dėl PAV atrankos išvados persvarstymo, motyvuodama, kad ne visose pateiktose schemose gerai matomos skleidžiamos taršos ribos. Trūksta informacijos apie kaimyniniams žemės sklypams įregistruotas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas gamybinių ir komunalinių objektų sanitarines zonas. Dokumentas turėtų būti papildytas ištrauka iš Gargždų miesto pramonės rajono specialiojo plano (ištraukoje pažymint sklypus, kurių įregistruota gamybinių ir komunalinių objektų sanitarines zonas). Nepateikta išsami informacija apie kvapų sklaidą. Pažymėtina, kad nors ir nebus viršijami leistini dydžiai, tačiau pašaliniai gyvenamosios aplinkos kvapai pablogins gyvenamosios aplinkos ir rekreacinės teritorijos oro juslines savybes ir gyventojų gyvenimo kokybę. Pateikti kvapų sklidimo grafinį modeliavimą ir informaciją, kokią įtaką turės gyventojų ir rekreacinės teritorijos (karjerai) gyvenimo ir poilsio kokybei.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:Agentūra, priimdama galutinę PAV atrankos išvadą vadovavosi šiais motyvais: 1) Įmonė veiklą vykdo teritorijoje, kurioje yra įrengta visa įmonės veiklai reikalinga infrastruktūra. Teritorijos paskirtis atitinka planuojamos ūkinės veiklos pobūdį; 2) Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad PŪV neviršys nustatytų ribinių užterštumo verčių, todėl ši veikla nekels pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai; 3) Atlikus kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimą nustatyta, kad kvapo koncentracijos neviršija kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore (8 OUE/m3), nurodytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010. Vienas iš PAV subjektų - NVSC nepagrindė savo motyvo priimant galutinę atrankos išvadą dėl PAV privalomumo. PAV subjektas nenurodė kaip įvertinti taršos kvapais galimai netiesioginį poveikį visuomenės sveikatai, todėl taršos kvapais poveikis artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms vertinamas pagal teisės aktais nustatytą ribinę vertę. Pagal atliktus kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatus nustatyta, kad kvapo koncentracijos neviršija kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore ir sudaro 20 proc. ribinės vertės, todėl neigiamas poveikis šiuo aspektu nenumatomas. PŪV vykdytojas taip pat įsipareigoja vykdant PŪV atsiradus motyvuotiems gyventojų skundams, imtis papildomų kvapų emisijos mažinimo priemonių: sumažinti bitumo perpylimo temperatūrą iki +1300C; 4) Pagal atliktus triukšmo sklaidos skaičiavimus PŪV neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatytų ribinių verčių; 5) PŪV metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; 6) Buitinės nuotekos bus valomos iki teisės aktuose nustatytų normatyvų įmonės biologinio valymo įrenginiuose, paviršinės nuotekos - įmonės paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Po valymo nuotekos bus išleidžiamos į gamtinę aplinką; 7) Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis bei Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklėmis, PŪV nėra prievolės nustatyti SAZ. Sklypas, kuriame bus vykdoma PŪV, patenka į Gargždų pramonės rajonui nustatytas SAZ ribas. Įmonė įsipareigoja įsiregistruoti SAZ apribojimus nuomojamam žemės sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka; 8) PŪV poveikio aplinkai veiksniai neviršija teisės aktais nustatytų ribinių verčių artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje, todėl PŪV neįtakos Gargždų pramonės rajonui nustatytų SAZ ribų keitimo; 9) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, išnagrinėjusi papildomą informaciją apie PŪV, 2017-03-01 raštu Nr. (5.1.42)-A5-1051 pateikė išvadą, kad UAB „Sepo Novus“ PŪV - bitumo saugojimo statinių (sandėlių ir aikštelių) statybai Statybininkų g. 7, Gargžduose, Klaipėdos r. - PAV neprivalomas.

7. Priimta galutinė atrankos išvada:UAB „Sepo Novus“ PŪV - Bitumo saugojimo statinių (sandėlių ir aikštelių) statybai Statybininkų g. 7, Gargžduose, Klaipėdos r. - PAV neprivalomas (Aplinkos apsaugos agentūros 2017-04-26 raštu Nr. (28.3)-A4-4454 priimta galutinė atrankos išvada).


UAB "SVENHEIM" (įmonės kodas 111787999, PVM mokėtojo kodas LT117879917, buveinės adresas Naujoji g. 132, Alytus, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Alytaus filialo Juridinių asmenų registre), vadovaudamasi LR CK 2.43 straipsnio nuostatomis, informuoja, jog šios bendrovės vienintelis akcininkas 2017 m. balandžio 25 d. nusprendė pakeisti bendrovės pavadinimą iš UAB "SVENHEIM" į UAB "SVENHEIM PROPERTIES". Naujasis bendrovės pavadinimas bus pakeistas po šio skelbimo išleidimo dienos, įregistravus naujus bendrovės įstatus VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.


INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl Minkštų baldų gamybos veiklos poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB „HOVDEN“, Šaulių g. 33-2, Klaipėda, tel. 868576395.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Minkštų baldų gamybos veikla.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:Plungės r. sav., Plungės m., Lentpjūvės g. 14L.

Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros 2017-04-27 priimta atrankos išvada Nr. (28.6)-A4-4521 - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima:UAB „HOVDEN“, Šaulių g. 33-2, Klaipėda, tel. 868576395.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel.: 870662000, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galimaAplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel. 841596415 ir UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel. 852045139, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


Informacija apie UAB „Dalersa“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Dalersa“, Ukrainiečių g. 57-102, Vilnius, tel.: 869953018.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Ukrainiečių g. 57-102, Vilnius.

4.Vadovaujantis 2017-04-27 Nr. (28.4)-A4-4527 Atrankos išvados dėl UAB „Dalersa“ eksploatuotinetinkamų transporto priemonių ardymo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pagrindiniais motyvais, kuriais remiantis priimta išvada ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Dalersa“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuoInformacijos apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados paskelbimo dienosišsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą  darbo dienomis nuo 8:00-17:00 val. adresu: Ukrainiečių g. 57-102, Vilnius, UAB „Dalersa“, tel.: 869953018.

6.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

7.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į UAB „BIOSISTEMA“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius tel.: +3705 276 1679, el. p.: info@biosistema.lt.

 

Atgal