VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.06. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Brangiai superkame Ž.Ū techniką ir transportą:traktorius, kombainus, plūgus, presus, priekabas, automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Tel. Nr.862276760.


INFORMACIJA apie plastiko atliekų perdirbimo veiklos projektinio pajėgumo didinimas atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.

UAB „R&R Ideas“, R. Kalantos g. 49, Kaunas, tel. Nr. 8 37 261562.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Plastiko atliekų perdirbimo veiklos projektinio pajėgumo didinimas

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Kauno m. sav., Kauno m., R. Kalantos g. 49.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

2017 m. gegužės 31 d. Aplinkos apsaugos agentūros PAV atrankos išvada, rašto Nr. (28.2)-A4-5653, planuojamai ūkinei veiklai – plastiko atliekų perdirbimo veiklos projektinio pajėgumo didinimui R. Kalantos g. 49, Kaune, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą.

UAB „R&R Ideas“, R. Kalantos g. 49, Kaunas, tel. Nr. 8 37 261562. Susipažinti su informacija galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos, darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius,  tel. Nr. 8 706 62 008. Pasiūlymus galima teikti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais.

Aplinkos apsaugos agentūroje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. Nr. 8 706 62 008. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos.


 Informacija apie UAB „Autodinama“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Autodinama“, Mikolaičiūnų k. 3A, Joniškio r., tel. (8 682) 19792, el.p.: autodinama@gmail.com

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB ,,Autodinama“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Mikolaičiūnų k. 3A, Joniškio r., tel. (8 682) 19792, el.p.: autodinama@gmail.com

4.Vadovaujantis 2017-06-01 Nr. (28.6)-A4-5731 Atrankos išvados dėl UAB „Autodinama“ eksploatuotinetinkamų transporto priemonių ardymo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pagrindiniais motyvais, kuriais remiantis priimta išvada ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Autodinama“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklai Mikolaičiūnų k. 3A, Joniškio r. sav., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuoInformacijos apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados paskelbimo dienosišsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą  darbo dienomis nuo 8:00-17:00 val. adresu: Mikolaičiūnų k. 3A, Joniškio r., tel. (8 682) 19792, el.p.: autodinama@gmail.com

6.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

7.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į UAB „BIOSISTEMA“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius tel.: +3705 276 1679, el. p.: info@biosistema.lt.

Atrankos išvada internete: http://gamta.lt/files/I%C5%A1vada1496431637554.pdf

Informacija atrankai: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b75d5d74-ec07-4007-840f-c6721191d633

 

Atgal