VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.17. Skelbimai

Nuolatiniam darbui Vokietijos šeimose ieškome slaugių, mokančių vokiečių kalbą. Jūsų CV laukiame el. paštu:  info@liesl.lt  arba susisiekite telefonu 8 672 33859.


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


INFORMACIJA APIE STATYBINIO LAUŽO AIKŠTELĖS EKSPLOATAVIMO ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas UAB Medingė, Sodo g. 8, Kuršėnai, tel. +370 615 55566, el. p. info@medinge.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas „Statybinio laužo aikštelės eksploatavimas“.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta yra Sodo g. 8, Kuršėnai, Šiaulių r.

4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių sk. priimta 2017-06-12 d. atrankos išvada Nr. (28.6)-A4-6122, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB Medingė patalpose Sodo g. 8, Kuršėnai, Šiaulių r.

6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių sk. Tilžės g. 198, Šiauliai, tel. +37041596416, (8-17 val., terminas - 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo).

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių sk. Tilžės g. 198, Šiauliai, tel. +37041596416 ir planuojamos ūkinės veiklos rengėjo, UAB „Geodezijos linija“ patalpose Vilniaus g. 174A, Šiauliai, tel. +37060022380, e. p. info@geoline.lt (8-17 val., terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).


INFORMACIJA

APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:Deividas Misiulis, Kurpių g. 2-6, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., mob.: (8 601) 15021. 2. PŪV pavadinimas: Švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimas ir auginimas. 3. PŪV veiklos vieta: PŪV numatoma vykdyti žemės sklypuose (kad. Nr. 5563/0006:443 ir 5563/0006:106 Veiviržėnų k.v.), esančiuose Meiskių ir Trepkalnių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-06-12 raštu Nr. (28.3)-A4-6155 priėmė atrankos išvadą, kad Deivido Misiulio PŪV - švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimui ir auginimui - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 - 16.00 val.) UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430463, mob.: (8 698) 47300. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17. val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: (8 46) 466466, kont. asmuo - M. Vaišvila ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika.


Pamestus UAB "Maistas express" Įm.k. 302559347 įstatus ir pažymėjimą laikyti negaliojančiais.

 

 

 

4.<text>SB „Vaiteliai“ narių dėmesiui

SB "Vaiteliai" 1/10 bendrijos narių organizuojamas neeilinis susirinkimas įvyks 2017 m. liepos 2 d. 18 val. SB „Vaiteliai“ teritorijoje prie bustinės šalia Saulučių ir Rūtų g. sankirtos. Pirmam susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas įvyks 2017 m. liepos 17 d. 18 val. SB „Vaiteliai“ teritorijoje prie bustinės šalia Saulučių ir Rūtų g. sankirtos. Registracija prasidės 17:30 val. Susirinkimo dalyviai su savimi privalo turėti asmens dokumentą su nuotrauka ir nario knygelę.

Susipažinti su siūlomų sprendimų projektais, balsuoti iš anksto galima SB „Vaiteliai“ būstinėje Dubysos g.23-209, Klaipėda.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.

2.Audito įmonės ar revizijos komisijos revizijos komisijos pirmininko (revizoriaus) rinkimai.

3.Valdybos ataskaitos tvirtinimas.

4.2016 m. finansinės ataskaitos tvirtinimas.

5.Laisvų neprivatizuotų sklypų nuomos sąlygų sodininkams tvirtinimas.

6.2016 ir 2018 m. sąmatos tvirtinimas.

7.2016 ir 2018 m. mokesčių nariams ir ne nariams tvirtinimas.

8.SB „Vaiteliai“ darbuotojų etatų ir jų atlyginimų tvirtinimas.

9.Naujos redakcijos įstatus tvirtinimas.

10.Narių šalinimo iš SB „Vaiteliai“ bendrijos pagal sąrašą tvirtinimas.

11.2014-12-16 d. SB „Vaiteliai“ valdybos organizuotame narių susirinkime priimtų sprendimų patvirtinimas.

12.2016-06-22 d. SB „Vaiteliai“ valdybos organizuotame narių susirinkime priimtų sprendimų patvirtinimas.

Susirinkimo iniciatorius

SB "Vaiteliai" iniciatyvinė grupė

Nr.229

Atgal