VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.20. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Informacija apie vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Windlit“, Konstitucijos pr. 15-3, LT-09319 Vilnius, mob.: (8 615) 65 617, el. p.: windlit2016@gmail.com . 2. PŪV pavadinimas: iki 10 vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija. 3. PŪV vieta: Šiaulių aps., Kelmės r. sav., Kražių seniūnija, Adošiškės vs., Bielskiškių, Dvarviečių, Kiaunariškių, Lyvoniškių, Pakalniškių II ir Žibuoklių kaimai, sklypų kad. Nr. 5407/0001:62, 5407/0001:306, 5407/0001:340, 5407/0001:8, 5407/0002:401, 5407/0002:233 ir 5407/0001:47 bei Kelmės apylinkių seniūnija, Vėgėlynės ir Žebrių kaimai, sklypų kad. Nr. 5446/0005:15 ir 5446/0004:15. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-06-12 raštu Nr. (28.6)-A4-6132 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas. 5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val., tel.: (8 46) 430 463.6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 8-17 val., tel.: (8) 706 62 008. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai, 8-17 val., tel.: (8 41) 59 6416 ir UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Windlit“ (303002760), Konstitucijos pr. 15-3, LT-09319 Vilnius, mob.: (8 615) 65 617, el. p.: windlit2016@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Kelmės r. sav., Kražių seniūnija, Adošiškės vs., Bielskiškių, Dvarviečių, Kiaunariškių, Lyvoniškių, Pakalniškių II ir Žibuoklių kaimai, sklypų kad. Nr. 5407/0001:62, 5407/0001:306, 5407/0001:340, 5407/0001:8, 5407/0002:401, 5407/0002:233 ir 5407/0001:47 bei Kelmės apylinkių seniūnija, Vėgėlynės ir Žebrių kaimai, sklypų kad. Nr. 5446/0005:15 ir 5446/0004:15.4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki dešimties vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 7,58 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kražių sen. administracinėse patalpose adresu M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kelmės r. 2) Kelmės apylinkių sen. administracinėse patalpose adresu Kaštonų g. 1, Naudvario k., Kelmės r.; 3) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231); 4) Santrauka – www.ekosistema.lt. Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-07-13 iki 2017-07-27; 08-12 ir 13-16 val. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-07-28 16 val. Kelmės apylinkių seniūnijoje (Kaštonų g. 1, Naudvario k., Kelmės) ir 17.30 val. Kražių seniūnijoje (M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kelmės r.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr.119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 63 74, siauliai@nvsc.lt.


Informacija

APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:

UAB „Barocenas“, Kranto g. 3, Klaipėda, LT-92335 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 385863, mob.: (8 614) 87751, el. paštas: info@barocenas.lt. 2. PŪV pavadinimas: Pavojingų ir kitų atliekų laikymas ir naftos produktais užteršto grunto valymas. 3. PŪV veiklos vieta: PŪV numatoma vykdyti Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g. 7 ir 9, žemės sklypuose (kad. Nr. 5552/0002:222 ir 5552/0002:270 Stragnų k.v.). 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-06-16 raštu Nr. (28.3)-A4-6360 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Barocenas“ PŪV - pavojingų ir kitų atliekų laikymui ir naftos produktais užteršto grunto valymui - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) privalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.) UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., kreiptis į Marių Šileiką, tel.: (8 46) 430463, mob.: (8 698) 47300, el. paštas: info@ekosistema.lt. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: (8 46) 466456, kont. asmuo - D. Plokštienė ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Venteris“, įm. k. 177150533, Santaros g. 3, Šilutė, LT-99113 Šilutės r. sav.,mob.: (8 612)  78 387, venteris.uab@gmail.lt. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: planuojama veikla – šaltas žalios žuvies apdorojimas; Santaros g. 3, Šilutė.4. Trumpas PŪV aprašymas: planuojamas žuvų apdorojimas šaltuoju būdu (plovimas, skrodimas, pjaustymas, valymas) ir produkcijos pakavimas. Paruošta produkcija realizacijai bus išvežiojama į prekybos vietas. Veiklos metu numatoma apdoroti iki 4,9 t/parą žalios žuvies bei pagaminti iki 3,5 t/parą skrostos žuvies produkcijos. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Šilutės r. sav. Šilutės seniūnijos administracinėse patalpose (Lietuvininkų g. 17, Šilutė, LT-99134 Šilutės r. sen.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-06-21 iki 2017-07-05 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-07-07, 16 val. Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė, LT-99134 Šilutės r. sen.).7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, klaipeda@nvsc.lt.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Pelona“, įm. k. 302489799, Santaros g. 3, Šilutė, LT-99113 Šilutės r. sav.,mob.: (8 612)  78 387, pelona10@gmail.lt. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: planuojama veikla – šaltas žalios žuvies apdorojimas; Pramonės g. 6C, Šilutė. 4. Trumpas PŪV aprašymas: planuojamas žuvų apdorojimas šaltuoju būdu (plovimas, skrodimas, pjaustymas, valymas), dalies žaliavos terminis apdorojimas uždaroje termokameroje ir produkcijos pakavimas. Paruošta produkcija realizacijai bus išvežiojama į prekybos vietas. Veiklos metu numatoma apdoroti iki 4,9 t/parą žalios žuvies ir dalį jos (iki 1 t/parą) jos apdoroti termiškai (džiovinti, virti, kepti, rūkyti). Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Šilutės r. sav. Šilutės seniūnijos administracinėse patalpose (Lietuvininkų g. 17, Šilutė, LT-99134 Šilutės r. sen.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-06-21 iki 2017-07-05 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-07-07, 17 val. Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė, LT-99134 Šilutės r. sen.).7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, klaipeda@nvsc.lt.

 

Atgal