VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.27. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą – Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r. poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamas ūkinės veiklos užsakovas – Papilės ŽŪB, Daubiškių k., Papilės sen., Akmenės r., tel. +370 425 37789; el. paštas: pzub@takas.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r. poveikio aplinkai vertinimo.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-06-16 rašte Nr. (28.6)-A4-6330 priimta atrankos išvada - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, Kaunas, tel. (8 37) 311558, I-V 8-17   val. Terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.)  Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai ir UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, Kaunas, tel.: (8 37) 311558.


Parduodamos patalpos - skerdykla su mėsos apdorojimo, saugojimo, paruošimo patalpomis, viso: 1.486,01 kv. m. - 5 pastatai ir kiti statiniai, esantys Rementiškių g. 28, Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav. kaina 69.660,00 Eur. Pasiūlymai renkami 30 dienų. Informacija teikiama el. paštu adresu: likvidatoriui@gmail.com


UAB „Gromus“ Kreditorių dėmesiui, pranešame, kad 2017-06-30 d. 10.00 val. šaukiamas UAB „Gromus“ kreditorių susirinkimas. Susirinkimas vyks adresu M. Valančiaus g. 1A, Vilnius. Darbotvarkė: 1. Dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka. 2. Dėl administratoriaus paskyrimo. Su kreditorių susirinkimo nutarimų projektais ir įmonės vienintelės akcininkės ataskaita kreditoriai galės susipažinti nuo 2017-06-27 dienos elektroniniu paštu uabgromus@gmail.com. UAB „Gromus“ Vienintelė akcininkė Petronėlė Milienė.


INFORMACIJA APIE ŠVELNIAKAILIŲ ŽVĖRELIŲ(ŠINŠILŲ) VEISIMO IR AUGINIMO ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas Agnė Mončauskienė, Ąžuolų g. 14, Radviliškis, tel. +370 618 41788, el. p. agysa19@yahoo.com

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas „Švelniakailių žvėrelių(šinšilų) veisimas ir auginimas“.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta yra Laukų g. 1, Miežaičių k., Radviliškio r.

4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių sk. priimta 2017-06-23 d. atrankos išvada Nr. (28.6)-A4-6644, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Agnės Mončauskienės ūkyje, adresu Laukų g. 1, Miežaičių k., Radviliškio r.

6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių sk. Tilžės g. 198, Šiauliai, tel. +37041596416, (8-17 val., terminas - 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo).

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių sk. Tilžės g. 198, Šiauliai, tel. +37041596416 ir planuojamos ūkinės veiklos rengėjo, UAB „Geodezijos linija“ patalpose Vilniaus g. 174A, Šiauliai, tel. +37060022380, e. p. info@geoline.lt (8-17 val., terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).


2017-07-04, 11.00 val. Kauno apskrityje, Jonavos r., Upninkų sen.,  Apeikiškių kaime bus atliekami Skl. Kad. Nr. 4633/0004:0708 kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo skl. kad. Nr. 4633/0004:1105   mirusios bendrasavininkės Zofijos Utkienės paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis dalyvauti žemės sklypų ribų derinime. Tel.pasiteiravimui:867291551. Matavimus atlieka UAB ''GEOKOMANDA''.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal