VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.04. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Informacija apie UAB „Raseinių žuvininkystė“ Biodujų jėgainės statybos ir žuvies apdorojimo cecho rekonstravimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Raseinių žuvininkystė“, Gabšių k., Raseinių sen., Raseinių r. sav.; tel.: +370 428 70376; +370 698 73839, el.paštas: info@raseiniukarpis.lt.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Biodujų jėgainės, žuvies apdorojimo cecho statyba.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Gabšių k., Raseinių sen., Raseinių r. sav.

4.Vadovaujantis 2017-06-29 Nr. (28.2)-A4-6895 Atrankos išvados dėl UAB „Raseinių žuvininkystė“ biodujų jėgainės statybos ir žuvies apdorojimo cecho rekonstravimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pagrindiniais motyvais, kuriais remiantis priimta išvada ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Raseinių žuvininkystė“ biodujų jėgainės statybos ir žuvies apdorojimo cecho rekonstravimui Gabšių k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo Informacijos apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados paskelbimo dienosišsamiau susipažinti suinformacija apie planuojamą ūkinę veiklą  darbo dienomis nuo 8:00-17:00 val. adresu: UAB „Raseinių žuvininkystė“, Gabšių k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., tel.: +370 428 70376; +370 698 73839, el. p. info@raseiniukarpis.lt.

6.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

7.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į UAB „BIOSISTEMA“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius tel.: +3705 276 1679, el. p.: info@biosistema.lt.

Informacija atrankai ir Atrankos išvada internete: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b75d5d74-ec07-4007-840f-c6721191d633


Už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip 4000 Eur, parduodamas debitorinis reikalavimas į solidarius skolininkus (2 fizinius asmenis, skola - 469769 Eur). Pasiūlymai priimami D. Poškos g. 6B-2, Kaunas; e-paštu remigijus.jazbutis@gmail.com iki 2017-07-31 d. Tel.pasiteirauti 867509939.

Atgal