VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.22. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Informacija apie esamos vėjo jėgainės rekonstrukcijos ir eksploatacijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:MB „Aidola“, Lidijos Meškaitytės g. 5, Antšvenčių k., LT-74218 Jurbarko r. sav., mob. tel.: 8 685 26087, el. p.: aidolabiuras@gmail.com. 2. PŪV pavadinimas: esamos vėjo jėgainės rekonstrukcija ir eksploatacija. 3. PŪV vieta: Tauragės apskritis, Jurbarko r. savivaldybė, Smalininkų seniūnija, Antšvenčių kaimas, žemės sklypas kad. Nr. 9428/0008:441. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-08-17 raštu Nr. (28.2)-A4-8500 priėmė atrankos išvadą, kad MB „Aidola“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 900 - 1600 val., tel.: (8 46) 430 463, kont. asmuo - J. Kaluzevičius. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, (darbo dienomis 800 - 1700 val.), tel.: 8 37 302607, kont. asmuo - D. Bliudžiuvienė. 7. Su PŪV poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, darbo dienomis 800 - 1700 val., tel.: 8 37 302607 ir UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 900 - 1600 val., tel.: (8 46) 430 463.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: MB „Aidola“ (įm. k. 304173629), Lidijos Meškaitytės g. 5, Antšvenčių k., LT-74218 Jurbarko r. sav., mob. tel.: 8 685 26087, el. p.: aidolabiuras@gmail.com. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p. jonas@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: Esamos vėjo jėgainės rekonstrukcija ir eksploatacija žemės sklype kad. Nr. 9428/0008:441, esančiame Antšvenčių k., Smalininkų sen., Jurbarko r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama rekonstruoti vieną esamą vėjo jėgainę. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Jurbarko r. sav. Smalininkų seniūnijos administracinėse patalpose (Nemuno g. 54, Smalininkai, LT-74221 Jurbarko r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ administracinėse patalpose (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ataskaita galima darbo dienomis nuo 2017-08-25 iki 2017-09-07 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) Taip pat ataskaitos santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-09-08, 16 val. Jurbarko r. sav. Smalininkų seniūnijos administracinėse patalpose, esančiose adresu Nemuno g. 54, Smalininkai, LT-74221 Jurbarko r. sav. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: jonas@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61 167, taurage@nvsc.lt.

Atgal