VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.16. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Informacija apie UAB „Greitos dalys“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Greitos dalys“, Sandėlių g. 36, Vilnius, tel.: 8 645 55512.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sandėlių g. 36, Vilnius.

4.Vadovaujantis 2017-09-11 Nr. (15.9)-A4-9256 Atrankos išvados dėl UAB „Greitos dalys“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pagrindiniais motyvais, kuriais remiantis priimta išvada ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Greitos dalys“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo Informacijos apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados paskelbimo dienosišsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą  darbo dienomis nuo 8:00-17:00 val. adresu: Sandėlių g. 36, Vilnius, UAB „Greitos dalys“, tel.: 8 645 55512.

6.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

7.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į UAB „BIOSISTEMA“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius tel.: +370 5 276 1679, el. p.: info@biosistema.lt.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Litimbera“, įm. k. 163737848, Pakalnės g. 5, Kvietinių k., Klaipėdos r. sav.,mob.: (8 659) 30870, romas@litimbera.lt. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: objekto veikla – medinių dailylenčių, lentų bei statybinių konstrukcijų gamyba ir montavimas; Pakalnės g. 5, Kvietinių k., Klaipėdos r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: bendrovė vykdo medinių apdailos medžiagų bei statybinių konstrukcijų gamybą. Produkcijos gamybos metu vykdomas medienos pjovimas (rąstų apipjovimas, lentų trumpinimas), frezavimas, obliavimas, dygiavimas, gręžimas, impregnavimas, dažymas, klijavimas. Medienos konstrukcijų sujungimas vykdomas įpresuojant dygliuotas metalo plokšteles. Ateityje veiklos keisti nenumatoma, bus padidintos gamybos apimtys (prailginant bendrovės darbo laiką).Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Klaipėdos r. sav. Dauparų-Kvietinių seniūnijos administracinėse patalpose (Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-09-18 iki 2017-09-29 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-10-02, 17 val. Dauparų-Kvietinių seniūnijos patalpose (Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, klaipeda@nvsc.lt.


Už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip 3000 Eur, parduodamas reikalavimas į solidarius skolininkus (2 fizinius asmenis, skola - 469769 Eur). Pasiūlymus teikti D. Poškos g. 6B-2, Kaunas; e-paštu remigijus.jazbutis@gmail.com iki 2017-10-15 d. Tel.pasiteirauti 867509939.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos (Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statyba ir eksploatavimas.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Šalto ir karšto vandens skaitiklių gamyba.

Veiklos organizatorius: AB „Axis Industries“, įmonės kodas – 165707056, Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas, tel. (8-37) 36 02 34, faks. (8-37) 36 03 58, el. p.: gintaras.zmuidzinas@axis.lt, kontaktinis asmuo - Gintaras Žmuidzinas, tel, (8-65) 27 66 03.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2017 m. rugsėjo19 d. iki 2017 m. spalio 3 d. Karmėlavos seniūnijos administracinėse patalpose (Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav.) ir pas PVSV dokumentų rengėją, aukščiau nurodytu adresu bei interneto svetainėje www.infraplanas.lt..

Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. spalio 3 d. 17 val., Karmėlavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav.

Pasiūlymus raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


Informuojame, kad spalio mėn. 02 d. 12.00 – 12.30 val. bus atliekami Antupių k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. esančio, Stanislavui Andruškevič priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr. 4177/0300:1001 kadastriniai matavimai.

Spalio mėn. 02 d. 13.30 – 14.00 val. bus atliekami Antoninai Vasiukevič priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr.: 4154/2600:1224, esančio Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., kadastriniai matavimai.

Į sklypų paženklinimą natūroje nurodytu laiku kviečiami atvykti kaimyninių sklypų savininkai, šių sklypų naudotojai ar savininkų ir naudotojų teisėti atstovai, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Šalčininkų skyriaus, kaip suinteresuoto asmens, atstovai:

– su Stanislavui Andruškevič priklausančio žemės sklypo besiribojančio sklypo kadastrinis Nr. 4177/0300:1190 savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai;

– su Antoninai Vasiukevič priklausančio žemės sklypo besiribojančio sklypo kadastrinis Nr. 4154/2600:1125 savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Suinteresuotiems asmenims neatvykus ar apie tai neinformavus, darbai bus tęsiami jiems nedalyvaujant.

Darbų vykdytojas UAB ,,Futurum modus‘‘, Šalčininkų r., Turgelių mstl., tel.8-610 37448, el.p.futurummodus@gmail.com.

 

Atgal