VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.19. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL UAB „ALMANTUS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS „EKSPLOATUOTI  NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APDOROJIMAS“ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB „Almantus“, Bočių g. 30, Laičiai, Pivonijossen., Ukmergės  r., tel.8 646 17715, el. paštas: almantas.ilgauskas@gmail.com

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Bočių g. 30, Laičiai,Pivonijos sen., Ukmergės r.

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:Aplinkos apsaugos agentūra 2017-09-11 priėmė išvadą Nr. (28.4)-A4-9306, kad planuojamai ūkinei veiklaipoveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:  

UAB „Almantus“, Bočių g. 30, Laičiai, Pivonijos sen., Ukmergės r., tel. 8 646 17715, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

6.Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 68035, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentas, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 68035; Ekogarantas, MB,Plento g. 16, Kalnėnų k., Jonavos r., tel. 8 65439892, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Skalsa“, įm. k. 173835372, Gėlių g. 2A, Mosėdis, Skuodo r. sav.,mob.: (8 686)  774 75, info@skalsa.lt. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: objekto veikla – medinių ir medienos drožlių plokščių gaminių gamyba;Gėlių g. 2A, Mosėdis, Skuodo r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: bendrovė vykdo langų, lauko ir vidaus durų, apvadų gamybą iš medienos bei korpusinių baldų (virtuvės komplektų, spintų) iš baldinių drožlių plokščių gamybą. Ateityje veikla nesikeis, produkcijos asortimento keisti nenumatoma. Produkcijos gamybos metu vykdomas medienos ir medienos drožlių plokščių pjovimas, frezavimas, obliavimas, dygiavimas, gręžimas, šlifavimas, dažymas, lakavimas, klijavimas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Skuodo r. sav. Mosėdžio seniūnijos administracinėse patalpose (Kęstučio g. 4, Mosėdis, Skuodo r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-09-22 iki 2017-10-06 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-10-06, 16 val. Mosėdžio seniūnijos patalpose (Kęstučio g. 4, Mosėdis, Skuodo r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, klaipeda@nvsc.lt.


Dingusius UAB „Almos prekyba“  įstatus, registracijos pažymėjimą ir antspaudą,  laikyti negaliojančiais.

2017-09-29, 14.30 val. Vilniaus r., Bezdonių sen., Ąžuolinės k., Blūdikalnio g. 41, bus atliekami skl. kad. Nr. 4107/1204:47   kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo skl. kad. Nr. 4107/1204:46 mirusios savininkės Aldonos Ankudavičienės paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis dalyvauti žemės sklypų ribų derinime. Matavimus atlieka UAB ''GEOKOMANDA''. Tel.pasiteiravimui:867291551.

 

Atgal