VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.23. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Relit“, Konstitucijos pr. 15-3, LT-09319 Vilnius, mob.: (8 656) 36472, el. paštas: info@relit.lt. 2. PŪV pavadinimas: dviejų vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija. 3. PŪV veiklos vieta: Tauragės apskr., Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Lumpėnų k., žemės sklypų kad. Nr. 8832/0002:380 ir 8832/0002:383. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-09-15 raštu Nr. (28.3)-A4-9490 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val., tel.: (8 46) 430 463. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 8-17 val., tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: (8 46) 466456) arba UAB „Ekosistema“ biure (Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463).


INFORMACIJA apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo bei metalo atliekų surinkimo atrankos išvadą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas – UAB “Alfaauta”, Vilniaus r. sav. Čekoniškių k. A.  Mickevičiaus g. 179, tel. 868240873.

2. PŪV pavadinimas – Eksploatuoti netinkamų transport priemonių ardymo veiklos išplėtimas, metalo atliekų surinkimas.

3. PŪV vieta - A. Mickevičiaus g. 179, Čekoniškių k., Vilniaus r.

4. Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) priimta atrankos išvada (2017-09-14, Nr. (28.7)-A4-9451), kad poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas.

 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima  Vilniaus r. sav. Čekoniškių k. A.  Mickevičiaus g. 179, tel. 868240873.

6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo AAA adresu A. Juozapavičiaus 9, Vilnius, tel. 870662008.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje (A. Juozapavičiaus 9, Vilnius, tel. 870662008) arba UAB “Alfaauta” (Vilniaus r. sav. Čekoniškių k. A.  Mickevičiaus g. 179, tel. 868240873)  per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


Informuojame, kad parengta UAB „Vita Baltic International“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV), porolono gamybos linijos išplėtimo, Jurgiškių g. 45, Jurgiškių k., Alytaus r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita.

PŪV organizatorius – UAB „Vita Baltic International“, įm. k.153703655, Jurgiškių g. 45, Jurgiškių k., Alytaus r. sav.,el. p. info@vitabaltic.lt, tel.(8 315) 55 405.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – porolono gamybos linijos išplėtimas. PŪVbus vykdoma Jurgiškių g. 45, Jurgiškių k., Alytaus r. sav.

Trumpas PŪV aprašymas –UAB „Vita Baltic International“ užsiima putų poliuretano gamyba ir prekyba, putų poliuretano perdirbimu, įvairių medžiagų laminavimu – klijavimu. Papildomai esamame gamybiniame pastate numatoma įrengti naują, apvalaus bloko, porolono gamybos liniją, kurios projektinis pajėgumas – 15,0 t/val. Šioje linijoje bus gaminami apvalaus porolono blokai, kurie leis ženkliai sumažinti susidarančių porolono atliekų kiekius. Planuojama pastatyti priestatą cheminėms medžiagoms laikyti, išplėsti administracinį pastatą (2 a.), pastatyti naują produkcijos sandėlį su rampomis. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) – PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su UAB „Vita Baltic International“ žemės sklypo ribomis.

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2017 m. rugsėjo 25 d. iki spalio 9 d. imtinai, Alytaus seniūnijos patalpose, adresu Užubaliu g. 3, Miklusėnų k., Alytaus r., darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. spalio 9 d. 17.00 val. UAB „Vita Baltic International“ patalpose, adresuJurgiškių g. 45, Jurgiškių k., Alytaus r. sav. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus, el. p. alytus@nvsc.lt,tel. (8 315) 51 182.

Atgal