VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.26. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informacija apie P. Pošiūno ūkio Nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: P. Pošiūno ūkis, Modžiūnų k., Cirkliškio sen., Švenčionių r., tel.: 8 682 26058, el. p. posiunoukis@gmail.com.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Modžiūnų k., Cirkliškio sen., Švenčionių r.

4.Vadovaujantis 2017-09-21 Nr. (28.7)-A4-9677 Atrankos išvada dėl P. Pošiūno ūkio planuojamos ūkinės veiklos, Nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymo, poveikio aplinkai vertinimo, pagrindiniais motyvais, kuriais remiantis priimta išvada ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – P. Pošiūno ūkiui, Nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo Informacijos apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados paskelbimo dienosišsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą  darbo dienomis nuo 8:00-17:00 val. adresu: P. Pošiūno ūkis, Modžiūnų k., Cirkliškio sen., Švenčionių r., tel.: 8 682 26058, el. p. posiunoukis@gmail.com.

6.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

7.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į UAB „BIOSISTEMA“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius tel.: +370 5 276 1679, el. p.: info@biosistema.lt.

Informacija atrankai ir Atrankos išvada internete: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b75d5d74-ec07-4007-840f-c6721191d633


Parduodamos BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ nuosavybės teise priklausančios teisės į fonogramų gamintojų teises. Pasiūlymai renkami 14 dienų. Dėl smulkesnės informacijos kreiptis el. paštu: admivita@gmail.com.

Atgal