VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.07. Skelbimai

Mirus daugkartinei Lietuvos čempionei ir rekordininkei, politinei kalinei, buv. Kauno sąjūdžio tarybos narei, inžinierei 

Kristinai KETURAKYTEI   (1933– 2017

sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą  artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul Kristinos patrotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje. 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba  bei  Kovo 11-osios gatvės bendrija


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Pranešame, kad yra dingę UAB „Dema partneriai“ (į. k 301830938 reg Vilniaus m sav teritorija);UAB „DATO LT“(į. k. 300006974
reg.adr.Kalvarijų g 125 Vilnius);UAB „CLEVERCUSTOM LT“ (į..k. 302874948,reg. adr. Smolensko g. 10D-45, Vilnius),UAB „4GUN“
(į.k.302711787,reg.adr Fabijoniškių g. 41-68, Vilnius),UAB„SEKMALITA“ (Į.k. 125594437, Kalvarijų g. 14-22,Vilnius),UAB„BK Baltic“
(į.k.301674268,  S.Daukanto g.69-49, Ukmergė) UAB"Uteksas" (į.k.302501867, reg.Utenos m. Maironio g. 4) steigimo dokumentai - juos laikyti negaliojančiais.


 Informuojame, kad parengta UAB „Nikola“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV), mėsos produktų gamybos, Paalsio k. 16, Viduklės sen., Raseinių r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita.

PŪV organizatorius – UAB „Nikola“, įm. k.172347637, Paalsio k. 16, Viduklės sen., Raseinių r. sav.,el. p. uabnikola@gmail.com, tel. 8 428 79100 .

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – mėsos produktų gamyba bus vykdoma Paalsio k. 16, Viduklės sen., Raseinių r. sav.

Trumpas PŪV aprašymas – rekonstruojamame gamybos pastate numatoma gaminti produkciją tik iš jautienos skerdienos. Numatoma gaminti: vytintą ir rūkytą jautieną, dešras, dešreles; žalias dešreles virimui, jautienos konservus. Per mėnesį numatoma apdoroti apie 5400 kg jautienos skerdienos. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) – PŪV SAZ ribos nustatomos apimant gamybinį pastatą ir jo techninės priežiūros teritoriją (pietinėje pusėje nuo gamybinio pastato 2 m, vakarinėje pusėje – 5 m, rytinėje pusėje – 3 m), automobilių stovėjimo aikštelę ir automobilių manevravimo bei krovimo vietas.

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2017 m. spalio 6 d. iki spalio 23 d. imtinai, Viduklės seniūnijos patalpose, adresu Kęstučio g. 16, Viduklės mstl., Raseinių r. sav., darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. spalio 23 d. 17.00 val. Viduklės seniūnijos patalpose, adresu Kęstučio g. 16, Viduklė. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas,K. Petrausko g. 24, Kaunas,    el. p. kaunas@nvsc.lt, tel. (8 37) 33 1683.


INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Liepvalda“, Terminalo g. 8, Kuprioniškės, Nemėžio sen., LT-13279 Vilniaus r. sav., tel.: (8 5) 23 23 984, faksas: (8 5) 23 23 977, el. p.: info@statyba-projektavimas.lt. 2. PŪV pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato statyba ir eksploatacija. 3. PŪV veiklos vieta: PŪV vieta numatoma žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 0101/0159:381, 0101/0159:382 ir 0101/0159:404 Vilniaus m. k.v., esančiuose adresu Liepkalnio g. 172 LKF, Vilniaus mieste. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-09-29 raštu Nr. (28.7)-A4-10011 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Liepvalda“ PŪV - sandėliavimo paskirties pastato statybai ir eksploatacijai - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.) UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika.


PASKELBTAS KONKURSAS EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1. Imunologijos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (0,25 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:darbo patirtis ir kvalifikacija taikant daugiaspalvę tėkmės citometriją, atliekant Elispot tyrimus, kuriant ląstelinius pažangios terapijos preparatus ikiklinikiniams tyrimams GGP sąlygomis, planuojant ir atliekant eksperimentus su laboratoriniais gyvūnais.

2. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslinio darbo patirtis vėžio epidemiologijos srityje vykdant ir vadovaujant epidemiologiniams tyrimams, statistinės duomenų analizės metodai, darbas su statistinės analizės programomis (R, STATA, SAS).

3. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:darbo patirtis vėžio genetinių ir epigenetinių pakitimų detekcijos (metilinimui specifinės PGR/kPGR) ir skystosios biopsijos mėginių ruošimo bei analizės srityse.

4. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė nei 3 m. mokslinio darbo patirtis abdominalinės chirurgijos ir vėžio tyrimų srityje]

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. sausio 15 d. moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt

Nr.345


Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia negyvenamųjų patalpų viešąjį nuomos konkursą

1.Nuomotojas – VšĮ „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“, adresas – Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Įmonės kodas – 111950243, tel. (8-5) 274 5030, faksas (8-5) 270 0112.

2.Nuomos objektas ir paskirtis – VGTU negyvenamosios patalpos, skirtos vandens siurblinės priežiūrai vykdyti VGTU pastatuose (toliau – patalpos), kurios aprašytos 1 lentelėje:

1 lentelė. VGTU negyvenamosios patalpos ir jų charakteristikos

Adresas

Nuomojamas plotas, m2

Pradinė 1 m2 kaina, Eur/mėn. (be PVM)

Pradinė 1 m2 kaina, Eur/mėn.

(su PVM)

Nuomos trukmė, metais

Vytenio g. 20, Vilnius (unikalusis Nr. 1096-7020-2010:0002, pastatas plane pažymėtas 1B4p, patalpos inventorinis Nr. R-15)

10

3,00

3,63

5

3.Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą plotui aprašytam 1 lentelėje.

4.Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčio dydžiui už visą nuomojamą plotą, sumokėti prieš atvykstant  registruotis konkurso dalyviu. Įnašą sumokėti į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (įmonės kodas 111950243) atsiskaitomąją banko sąskaitą LT 39 7044 0600 0031 7750, AB SEB bankas. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas turi būti sumokėtas su PVM.

5.Konkurso dalyvis turi pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta:

-konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas;

-„VGTU negyvenamųjų patalpų nuomos konkursui vandens siurblinės priežiūrai vykdyti VGTU pastatuose“.

6.Užklijuotame voke konkurso dalyvis privalo pateikti visus konkurso sąlygose

reikalaujamus dokumentus.

7.Kartu su voku pateikiamas banko išduotas dokumentas, patvirtinantis pradinio įnašo sumokėjimą į Vilniaus Gedimino technikos universiteto atsiskaitomąją sąskaitą.

8.Konkursą laimi tas pretendentas, kurio pasiūlyta nuompinigių suma yra didžiausia.

Nuomojamų patalpų apžiūros laikas – 2017 m. spalio 5 - 11 dienomis nuo 9.00 iki 11.30 val. Kontaktinis asmuo: Inga Dervinytė, tel. (8-5) 274 4959, el. p. inga.dervinyte@vgtu.lt.

9.Konkurso dalyvių vokų registracija vyks darbo dienomis nuo 2017 m. spalio 12 d.  iki 2017 m. spalio 18 d. 10.00 val. Vokai priimami 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 11.30 – 12.00 val.

10.Vokai pateikiami adresu: VGTU Dokumentų valdymo skyrius, SRK-I 523 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius, kontaktinis asmuo – VGTU Dokumentų valdymo skyriaus vedėja Jolanta Marcinkevičienė (8-5) 274 5030.

11.Vokai atplėšiami konkurso komisijos posėdyje 2017 m. spalio 18 d. 10.00 val., adresu VGTU SRK-I 405 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius.

12.Viešojo nuomos konkurso sąlygos paskelbtos VGTU tinklapyje www.vgtu.lt, išduodamos el. paštu: inga.dervinyte@vgtu.lt

13.Papildoma informacija teikiama: Saulėtekio al. 25, Vilnius, Paslaugų skyrius, specialistė Inga Dervinytė tel. (8-5) 274 4959 arba skyriaus vedėjas Algirdas Bendikas, tel. (8-5) 237 0595.


Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „LT Energija“, Vėjo g. 5, Benaičiai, LT-97282 Kretingos r., mob.: (8 656) 36472, el. paštas: ltenergija@gmail.com. 2. PŪV pavadinimas: iki 9 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW, statyba ir eksploatacija. 3. PŪV veiklos vieta: Tauragės apskr., Pagėgių sav., Pagėgių sen., Bajėnų, Genių, Piktupėnų ir Užbalių k., žemės sklypų kad. Nr. 8847/0001:326, 8847/0001:323, 8801/0003:219, 8847/0001:327, 8801/0003:221, 8801/0003:244, 8801/0003:224, 8847/0002:153 ir 8847/0002:155. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-10-02 raštu Nr. (28.3)-A4-10117 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val., tel.: (8 46) 430 463. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 8-17 val., tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: (8 46) 466456) arba UAB „Ekosistema“ biure (Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463).

Atgal