VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.22. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:     
UAB „Eurotransa“(įmonės kodas 149859488),Naujoji g. 136-1, LT-62175 Alytus, tel.: (8 685) 58989, el. p.: uab.eurotransa@gmail.com. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“(įmonės kodas 140016636),Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav.,tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: andrius@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta:UAB „Eurtransa“PŪV - nepavojingų statybinių, griovimo atliekų tvarkymas bei žvyro ir smėlio telkinio naudojimas, Padvariškių k., Punios sen., Alytaus r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas:PŪV metu bus naudojami nauji Padvariškių smėlio ir žvyro telkinio plotai bei panaudojus įmonės turimą modernią techniką bus tvarkomos (smulkinamos) nepavojingos statybinės, griovimo atliekos. Iš atliekų bus pagaminama skalda. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Alytaus r. sav. Puniosseniūnijos administracinėse patalpose (Kauno g. 3, Punios k., Punios sen., LT-64401Alytaus r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ administracinėsepatalpose (Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.). Susipažinti su PVSV ataskaita galima darbo dienomis nuo 2017-10-25 iki 2017-11-10 imtinai;08-12 ir 13-16 val. 3) PVSV ataskaita skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo tinklapyjewww.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2017-11-13, 17 val. Alytaus rajono savivaldybės Punios seniūnijos administracinėse patalpose, esančiose adresu Kauno g. 3, Punios k., Punios sen., LT-64401Alytaus r. sav. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: andrius@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centroprie Sveikatos apsaugos ministerijosAlytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus, tel.: (8 315) 51 182,el. p.:alytus@nvsc.lt.


Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Terra recycling“, Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. Tel.: 8-698-07414, el. paštas: minsko@ekoterra.lt

Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas - UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius, tel.: 852761679, el. p. info@biosistema.lt

Planuojama ūkinė veikla - Pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: 852751961, el. paštas: vrsa@vrsa.lt);

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: 852649676, el. paštas: vilnius@nvsc.lt);

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Pamėnkalnio g. 30, Vilnius, tel.: 852717534, el. paštas: vilnius.pgv@vpgt.lt);

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel.: 852731024, el. paštas: vilnius@heritage.lt);

PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 870662008, el. paštas: aaa@aaa.am.lt).

Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo 2017-10-17 iki 2017-11-06 imtinai:

UAB „Terra recycling“, Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. personalo patalpose, tel.: 8-698-07414, darbo dienomis (8-16 val);

UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius, tel.: 852761679, darbo dienomis (8-16 val);

Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: 852751961;

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijoje, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., LT-13260 Vilniaus r., tel.: 852355296.

PAV ataskaita paskelbta PAV dokumentų užsakovo ir rengėjo interneto tinklalapiuose: www.biosistema.lt / http://www.ekoterra.lt/

Viešas susirinkimas ir visuomenės supažindinimas su PAV ataskaitaįvyks 2017 m. lapkričio 18 d. 10:00 val., UAB „Terra recycling“, Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. personalo patalpose.

Iki viešo susirinkimo pasiūlymus raštu, el. paštu ir telefonu galima teikti: PAV dokumentų rengėjui – UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius, tel.: 852761679, el. p. info@biosistema.lt.

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


INFORMACIJA APIE UAB ECOSERVICE PROJEKTAI PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – ATLIEKŲ TVARKYMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS – ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „ECOSERVICE PPROJEKTAI“, Pramonės g. 8, LT-78149, Šiauliai Tel.: +370 800 53533, faks.: 8 41 552668, el.p. projektai@ecoservice.lt

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

UAB „Ecoservice projektai“ – ATLIEKŲ TVARKYMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Vilniaus apskritis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gariūnų g. 71.

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. spalio 12 d. raštu Nr. (28.7)-A4-10511 priimta atrankos išvada, PŪV – UAB „ECOSERVICE PROJEKTAI“ Atliekų tvarkymo aikštelės įrengimui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

UAB „ECOSERVICE PROJEKTAI“, Pramonės g. 8, Šiauliai. Tel.: +370 8000 53533, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

6.Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, tel.: 8(706)68 045, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius tel.: 8(706)68 045; UAB „Ecoservice projektai“ biure, Pramonės g. 8, Šiauliai, Tel. 8(800)53533, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.


UAB „Padvaiskas ir ko“, įmonės kodas 123467284, Lauko g. 10, Glitiškių k., Vilniaus r. sav. LT-14292 Lietuva, telefono nr. 8 622 65909, el. paštas: nerijus@padvaiskas.lt

skelbia konkursąneigiamos slėgio filtravimo sistemos su atliekų talpa ir transporteriu įsigijimui. Pirkimo dokumentus galima gauti darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. UAB „Padvaiskas ir Ko“ adresu: Lauko g. 10, Glitiškių k., Vilniaus r. sav. LT-14292Lietuvaarba elektroniniu paštu nerijus@padvaiskas.lt. Atsakingas asmuo – Nerijus Sykas. Tel. nr. +370 622 65909. Pasiūlymas, parengtas pagal kvietimo pateikti pasiūlymą sąlygas, turi būti pateiktas raštu, atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Lauko g. 10, Glitiškių k., Vilniaus r. sav. LT-14292 Lietuva iki 2017-11-06 15:00 val. Lietuvos laiku. Pasiūlymai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba.


Parduodamos patalpos - skerdykla su mėsos apdorojimo, saugojimo, paruošimo patalpomis, viso: 1.486,01 kv. m. - 5 pastatai ir kiti statiniai, esantys Rementiškių g. 28, Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav. kaina 59.211,00 Eur. Pasiūlymai renkami 30 dienų. Informacija teikiama el. paštu adresu: likvidatoriui@gmail.com


Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI) skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną.

NVI turto aukcionas (tiesioginis) vyks 2017 m. lapkričio 9 d. 11 val., adresu Santariškių g. 1, Vilnius. Neįvykus aukcionui arba nepardavus turto, antrasis aukcionas vyks 2017 m. lapkričio 16 d., 11 val., adresu Santariškių g. 1, Vilnius.

Parduodamo turto sąrašas, informacija apie parduodamą turtą bei aukciono tvarka skelbiama NVI interneto svetainėje www.nvi.lt skiltyse „Naujienos“ ir „Skelbimai“.

Aukciono dalyviai, pateikę asmens dokumentą, registruojami aukciono dieną nuo 10.00 val. iki 10.30 val. NVI patalpose, adresu Santariškių g. 1, Vilnius.

Parduodamo turto apžiūra vyks NVI patalpose adresu Santariškių g. 1, Vilnius, 3 darbo dienas prieš aukcioną nuo 8 val. iki 10 val. Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Kazimir Savlan, tel. (8 5) 2786725.

Informacija teikiama el. paštu agne.gineityte@nvi.lt ir telefonu (8 5) 2786726.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma grynaisiais pinigais iš karto įstaigos kasoje arba banko pavedimu į NVI atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT68 7044 0600 0172 3437 ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už aukcione įsigytą turtą dienos, pateikus tai įrodančius dokumentus. Jei aukcione įsigytas turtas neatsiimamas per 5 darbo dienas nuo atsiskaitymo už turtą dienos, NVI vienašališkai nutraukia sutartį ir neatsiimtą turtą likviduoja. NVI už aukcione įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.


Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „LT Energija“, Vėjo g. 5, Benaičiai, LT-97282 Kretingos r., mob.: (8 656) 36472, el. paštas: ltenergija@gmail.com. 2. PŪV pavadinimas: iki 7 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW, statyba ir eksploatacija. 3. PŪV veiklos vieta: Tauragės apskr., Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Lumpėnų ir Trakininkų k., žemės sklypų kad. Nr. 8832/0002:370, 8832/0002:371, 8832/0002:367, 8832/0002:366, 8832/0002:373, 8832/0002:374 ir 8832/0002:377. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-10-17 raštu Nr. (28.3)-A4-10678 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val., tel.: (8 46) 430 463. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 8-17 val., tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: (8 46) 466456) arba UAB „Ekosistema“ biure (Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463).


Informuojame, kad Marijai Plytnikienei priklausančio žemės sklypo kad.Nr.4110/0300:0253,esančio Vilniaus r., Zujūnų sen.,Papiškių k., ribos bus ženklinamos vietovėje š.m. spalio 30 d. 14.00 val. Gretimo žemės sklypo kad.Nr.4110/0300:0164 savininkai  Diana ir Tomas Mackevičių artimieji kviečiami atvykti į žemės sklypo ribų ženklinimą arba atvykti į Verkių g.1-11, Vilnius, viktuks@gmail.com arba susisiekti telefonu 867976644.


INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL UAB “TECHNILITA” NETINKAMOS EKSPLOATUOTI  ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS APDOROJIMO VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB “Technilita”, įmonės kodas 300532180, adresas: Liepų g. 25, Kalnelio Gražionių k., Radviliškio r. sav., mob. tel. 8-606-10481, el.paštas: bestmachinery@gmail.com.2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Netinkamos eksploatuoti žemės ūkio technikos apdorojimas.3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Liepų g. 25, Kalnelio Gražionių k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav. 4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento  2017-10-17 raštu Nr.(28.6)-A4-10695  priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai - UAB “Technilita” netinkamos eksploatuoti  žemės ūkio technikos apdorojimui pastate - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:  Per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos UAB „Rilemija“ patalpose, Tilžės g.170-43, Šiauliuose, 8.00-10.00 val. darbo dienomis, tel.: 8-686-08872. 6.Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento  Šiaulių skyrius, Tilžės g.198, Šiauliai, tel.: 8-41-596415 per 20 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento  Šiaulių skyrius, Tilžės g.198, Šiauliai, tel.: 8-41-596415 per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.


 Informuojame, kad Marytei Montvilienei ir Rimantui Montvilui, nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo 0101/0162:503, Bražuolės g.26, Vilniaus m. ribos bus ženklinamos vietovėje š.m. spalio 30 d. 16.30 val. Gretimo sklypo (Kad.Nr. 0101/0162:255) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”NTVALDA”, Daugėliškio g.32, Vilnius. Matavimus atliks matininkas L.Karvelis, mob. 8 67196775.


INFORMACIJA APIE ŠVELNIAKAILIŲ ŽVĖRELIŲ (AUDINIŲ) VEISIMO IR AUGINIMO ATRANKOS IŠVADAS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

IŠVADA NR. 1

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas Skudžiūnų ŽŪB, Bogušių k., Pagojukų sen., Raseinių r., pirmininkas Juozas Načajus tel. +370 698 29357, el. p. irenadaktariene@gmail.com

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas „Švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimas ir auginimas“.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta yra Tverijoniškės k., Pagojukų sen., Raseinių r.

4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno sk. priimta 2017-10-19 d. atrankos išvada Nr. (28.2)-A4-10744, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Skudžiūnų ŽŪB ūkyje, adresu Skudžiūnų k., Pagojukų sen., Raseinių r.

6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno sk. Rotušės a. 12, Kaunas, tel. +37037337509, (8-17 val., terminas - 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo).

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno sk. Rotušės a. 12, Kaunas, tel. +37037337509 ir planuojamos ūkinės veiklos rengėjo, UAB „Geodezijos linija“ patalpose Vilniaus g. 174A, Šiauliai, tel. +37060022380, e. p. info@geoline.lt (8-17 val., terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).

IŠVADA NR. 2

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas Skudžiūnų ŽŪB, Bogušių k., Pagojukų sen., Raseinių r., pirmininkas Juozas Načajus tel. +370 698 29357, el. p. irenadaktariene@gmail.com

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas „Švelniakailių žvėrelių(audinių) veisimas ir auginimas“.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta yra Bogušių k., Pagojukų sen., Raseinių r.

4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno sk. priimta 2017-10-13 d. atrankos išvada Nr. (28.2)-A4-10605, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Skudžiūnų ŽŪB ūkyje, adresu Skudžiūnų k., Pagojukų sen., Raseinių r.

6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno sk. Rotušės a. 12, Kaunas, tel. +37037337509, (8-17 val., terminas - 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo).

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno sk. Rotušės a. 12, Kaunas, tel. +37037337509 ir planuojamos ūkinės veiklos rengėjo, UAB „Geodezijos linija“ patalpose Vilniaus g. 174A, Šiauliai, tel. +37060022380, e. p. info@geoline.lt (8-17 val., terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).


 Dingusius BUAB „Reimconsult“ (įmonės kodas 126373687) įstatus, registracijos pažymėjimą bei antspaudą laikyti negaliojančiais.


Pranešame, kad vadovaujantis LR ABĮ 26 str. ,2017-11-15 10:00val., Kalvarijų g. 98-39, Vilnius, įvyks UAB „Stapas“ į.k.124201692 visuotinis akcininkų susirinkimas, dėl įmonės vadovo atleidimo.

Atgal