VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.08. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


Socialinė įmonė UAB „Vilniaus skalbykla“

Pramonės g. 97, Vilnius, įm.k.: 300546358, tel. 8 614 31704,

el.p. vilniausskalbykla@gmail.com

 

skelbia pirkimo konkursą, kurio metu bus perkama

 

Skalbinių lyginimo linija

Norintys dalyvauti konkurse ir gauti pirkimo dokumentus bei techninę specifikaciją, turi pateikti atsiliepimus raštu šiuo adresu:

UAB „Vilniaus skalbykla“, Pramonės g. 97, Vilnius, įm.k.: 300546358, tel. 8 614 31704, el.p. vilniausskalbykla@gmail.com. Pasiūlymus lietuvių kalba pateikti raštu iki 2018 m. rugsėjo mėn. 24d. 10.00. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2018 m. rugsėjo mėn. 24 d. 10.00 adresu UAB „Vilniaus skalbykla“, Pramonės g. 97, Vilnius.


Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – ŽŪB „Kiemeliai“, įm. k.169149150, Girniūnų g. 2B, Kiemelių k., Pasvalio r.,el. p. kiemeliai@mail.lt, tel. 8 451 49442.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – Raubonių padalinio veiklos išplėtimas (3000 vietų melžiamoms karvėms), Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio r. sav.

Trumpas PŪV aprašymas –ŽŪB „Kiemeliai“ planuoja statyti tris karvides (3000 vietų melžiamoms karvėms).I karvidė – 672 vietos, II karvidė – 1164 vietos, III karvidė – 1164 vietos. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės teritorijos žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2018 m. rugsėjo 10 d. iki rugsėjo 24 d. įskaitytinai, Saločių seniūnijoje, adresu Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r. sav. darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. rugsėjo 24 d. 17.00 val. Raubonių kultūros namų salėje, Draugystės g. 2, Raubonių k., Pasvalio r. sav. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas,Respublikos g. 13, Panevėžys, el. p. panevezys@nvsc.lt, tel. (8 45) 46 10 81.

 

Atgal