VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.13. Skelbimai

Aš, Vitas Petras Pilvelis,  parduodu man nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį Lazdijų raj. Šventežerio sen. Babrauninkų kaime Beržų g. 10. Kaina 14 tūkst. eurų. Kreiptis tel.

8 602 4313914.


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


2019 m. liepos 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu likviduojama uždaroji akcinė bendrovė „Šiaurės verslo grupė“ (kodas 304169367, buveinės adresas S. Kerbedžio g. 9, Panevėžys, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras).

Papildoma informacija teikiama telefonu: +370 61273312.


UAB „Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio  namo Statybininkų g. 14, Vaidotų km., Pagirių sen., Vilniaus raj., stogo remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/


Šių m.liepos mėn.23 d. 11 val. bus atliekami Vilniaus raj., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Kaštonų g.1  Kad Nr. 4117/0700:18  kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti žemės sklypo Kad. Nr. 4117/0700:161  savininką Arnoldą Miluką. UAB “Geodezinis planas”, tel.860165269geodezinis.planas@gmail.com.


PRANEŠIMAS APIE PASAULIO ENERGETIKOS TARYBOS LIETUVOS KOMITETO LIKVIDAVIMĄ

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas, juridinio asmens kodas124830660, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14, atstovaujamas likvidatoriaus Gintaro Adžgausko (toliau – Likviduojama asociacija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.112 straipsnio 1 dalimi, praneša, jog 2019 m. gegužės 31 d. Likviduojamos asociacijos visuotinis narių susirinkimas priėmė sprendimą likviduoti Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetą.

Duomenys apie Likviduojamą asociaciją:

 

Aprašymas

Juridinio asmens pavadinimas

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas

Juridinio asmens teisinė forma

Asociacija

Juridinio asmens buveinė

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14

Juridinio asmens kodas

124830660

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridini asmenį

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Teisinis statusas

Likviduojamas

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto likvidatorių Gintarą Adžgauską, el. p. info@wec.lt, tel. Nr. 8 682 51125.


UAB „Vinapack“, vadovaudamasi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762, skelbia konkursą prevencinių priemonių diegimui UAB Vinapack: techninio vandens paruošimo įrenginių projektavimo, tiekimo, rangos bei paleidimo ir derinimo darbams atlikti.

Pirkimo dokumentus nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki  2019 m. liepos 29 d. 12 val. galima gauti adresu: Kauno g. 2E, Ežerėlis, Kauno r.  Atsakingas asmuo: Direktorius Mindaugas Jukna, elektroninis paštas: administracija@vinapack.eu


Likviduojamos G. Jurkonio individualios įmonės įm.k.  135048995   įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Kelmės ranga“ (įmonės kodas 304412762),Elenavos k. 6, LT-86242 Kelmės r. sav.,mob. tel.: (8 670) 39 781, el. p.: kelmesranga@gmail.com. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: jonas@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: UAB „Kelmės ranga“ planuojama ūkinė veikla (statybinių, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymas) bus vykdoma adresu Briedžio g. 6 ir 2A, Kretinga, Kretingos r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu panaudojus įmonės turimą modernią techniką bus tvarkomos nepavojingos statybinės, griovimo atliekos ir medienos atliekos. Iš atliekų bus pagaminama įvairių frakcijų skalda bei biokuras. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kretingos r. sav. Kretingos miesto seniūnijos administracinėse patalpose (Vilniaus g. 8, LT-97108, Kretinga); 2) UAB „Ekosistema“ administracinėse patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231Klaipėdos m. sav.). Susipažinti su PVSV ataskaita galima darbo dienomis nuo 2019-07-15 iki 2019-07-26 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo tinklapyje www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019-07-29, 17 val. Kretingos miesto seniūnijos administracinėse patalpose, esančiose adresu Vilniaus g. 8, LT-97108, Kretinga. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: jonas@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, LT-92138 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 410350, el. paštas: klaipeda@nvsc.lt.

 

 

 

 

8.<text> Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Kalvelių k.  Miško g. 11 Nr.4154/2402:115 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo sklypo  Nr.4154/2402:71  Egon Vilhelm Pedersen igaliotus asmenis  atvykti 2019.07.29 10:00 val. prie bendros su kaimyninio sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Mindaugas.matininkas@gmail.com  tel. +37067334710.

Nr.148

 

9.<text>

Ieškomas turto vertintojas UAB „Vidrema“, įmonės kodas 302333647, turtui vertinti. Taip pat parduodamas kilnojamasis turtas. Pasiūlymus siųsti el.p. agneta@nemokumosprendimai.lt

Nr.149

10.<text>2019-07-22, 13.00 val. Vilniaus apskrityje, Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Pavyžulionėlės kaimas, Skl. kad. Nr. 4164/0700:0005 bus aliekami kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo žemės Skl. kad. Nr. 4164/0700:0040 mirusių bendrasavinkių  Zuzanos Koženevskos ir Gabrijelės Juzefos Petrusevič paveldėtojus dalyvauti žemės sklypo ribų derinime. Matavimus atliks UAB ''GEOKOMANDA''. Tel. pasiteiravimui:867291551.

Nr.150

 

11.<text>SKELBIMAS

DĖL DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja apie parduodamas valstybei nuosavybės teise priklausančias VšĮ Panevėžio mechatronikos centro (toliau – įstaiga) (įstaigos kodas – 248505060, buveinė – Panevėžys, S. Daukanto g. 12) dalininkės turtines ir neturtines teises ir pareigas, kurias įgyvendina viešoji įstaiga Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, viešo aukciono būdu.

Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę veiklą, kurti ir palaikyti šiuolaikišką mechatronikos ir mikro – nano technologijų laboratorinę bazę, kad patenkinti visų Panevėžio regione studijuojančių, keliančių kvalifikaciją ar vykdančių mokslinius tyrimus poreikius, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą, didinti Panevėžio regiono patrauklumą kuriant didesnę pridėtinę vertę pramonei ir verslui.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis – 10933,15euro, dalininkų skaičius – 13. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą.

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina – 316,70 euro. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 eurai. Aukciono dalyvių registravimas vykdomas: nuo 2019 m. liepos 12 d. iki liepos 26 d., laikas I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. Aukciono vieta – A. Volano g. 2, Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data: 2019 m. liepos 29 d., laikas – 9 val. 00 min.

Neįvykus aukcionui, teisės aktų nustatyta tvarka, dalininko teisės bus parduodamos naujame aukcione:

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina –285,03 euro. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 eurai. Aukciono dalyvių registravimas vykdomas: nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d.ikirugpjūčio 23d., laikas I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. Aukciono vieta – A. Volano g. 2, Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data: 2019 m. rugpjūčio 26d., laikas – 9 val. 00 min.

Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinę.

Įstaigos 2018 m. veiklos ataskaita ir finansiniai dokumentai patalpinti įstaigos interneto svetainėje.

Aukciono vykdytojas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri įgaliota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 311 ,,Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimo“ sudaryti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį.

Atsakingas darbuotojas, įgaliotas registruoti aukciono dalyvius: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Krickaitė, tel. (8 5) 219 1223; el. p. Rita.Krickaite@smm.lt.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktas dalininko teises atsiskaito per 10 kalendorinių  dienų nuo duomenų mokėjimo pavedimui suformuoti pranešimo gavimo.

Sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.

Nr.151

 

12.<text>AB Kupolas, į/k 221468310, buveinė A.Rotundo g. 5-3, Vilnius, informuoja, kad 2019.06.10d. vykusiame Eilniame akcininkų susirinkime nuspręsta pakeisti bendrovės teisinę formą iš AB Kupolas į UAB Kupolas ir sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą iki 2500 Eur.

Nr.152

 

13.<text>Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:UAB „GTV Projects“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) surinkimo ir tvarkymo veikla (Garažų g. 4, Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r.).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių surinkimas ir tvarkymas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „GTV Projects“, įmonės kodas:  304443551, Tvenkinio g. 52, Girionių k, Kauno raj. sav., tel. (8-601) 99 201, el. p. vaida@gtvgroup.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas:UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimaKarmėlavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. liepos 15 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. liepos 30 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2019 m. liepos 30 d. 17 val., Karmėlavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Nr.153

Atgal