VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.24. Skelbimai

UAB "Klasė.LT'' (į.k. 300931756) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


BUAB „Fiksta“ parduoda reikalavimą į buvusį vadovą. Pasiūlymus teikti bei dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (8-686) 78088, el. p. robertas@nemokumosprendimai.lt, adresas: Traidenio g. 39-4, Vilnius.


AB Kupolas, į/k 221468310, buveinė A.Rotundo g. 5-3, Vilnius, informuoja, kad 2019.09.23d. 16val. vyks Neeilnis akcininkų susirinkimas.Su susirinkimo darbotvarke ir dokumentais galima susipažinti bendrovės buveinėje 2019.08.27d.  nuo 9.00 iki 15.00 val.


Informuojame BUAB „Kuponai“kreditorius, kad 2019-10-01 vyks posėdis dėl BUAB „Kuponai“ pabaigos. Dėl detalesnės informacijos kreiptis: likvidatoriui@gmail.com“.


2019-09-03, 09.00 val. Vilniaus apskrityje, Vilniaus m. sav., Naujosios Vilnios sen., Grūdų g. 39, skl. kad. Nr. 0101/0075:0794 bus aliekami kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo žemės sklypo kad. Nr. 0101/0075:0793 bendrasavininkę   Sigitą Survilaitę-Mekionienę ar jos įgaliotus asmenis  dalyvauti žemės sklypo ribų derinime. Matavimus atliks UAB ''GEOKOMANDA''. Tel. pasiteiravimui:867291551.


 Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams:

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. rugsėjo 16 d. 10.00 val. šaukiamas  pakartotinis neeilinis visuotinis akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1.Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo procesui;

2.Restruktūrizavimo plano metmenų tvirtinimas;

3. Dėl pritarimo įmonės valdymo organo pasiūlytai restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai;

4. Dėl sprendimo priėmimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

 Neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2019 m. rugsėjo  mėn. 9 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.

AB „Spauda“ generalinis direktorius


SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje.

Šilumos paskirstymo prietaisų įrengimas ir priežiūra: Bajorų kel. 1, 3, 5;

Nuotekų tinklų remontas:Čiobiškio g. 39;

Laiptinės remontas:Tramvajų g. 8 (3 laiptinė).

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.

Pasiūlymus pateikti iki 2019-09-09 10.00 val.uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


UAB “Žemkasa” Klaipėdos apygardos teisme iškelta bankroto byla, bankroto administratorius UAB “Adminova”. 

Kreditorinius reikalavimus reikšti iki 2019 09 23, adresu Jogailos g. 7, Vilnius. Visos galiojančios sutartys laikomos nutrauktomis nuo 2019 08 22.

Atgal